skip to Main Content

Edició:
2021

AFA que el presenta:
AFA Mar Nova

Població:
Premià

Modalitat:
Tothom a l’AFA

Breu descripció del projecte:

L’AFA durant el curs 2016/2017 crea la Xarxa de Coneixements i Aprenentatges amb l’objectiu de oferir un espai de relació, coneixement i aprenentatge per a la comunitat educativa. Al llarg dels cursos s’han fet diferents propostes. Durant el curs 2019/20 s’impulsen les Xerrades i tallers enfocats a la criança.

Hi ha una comissió de l’AFA, formada per mares i pares, que s’encarrega de detectar les potencialitats i interessos de la comunitat educativa per poder organitzar les activitats de la Xarxa. Així, algunes vegades els experts són pares i mares de l’escola i, d’altres vegades, són professionals externs.

Cada trimestre es programen unes 2 o 3 conferències o activitats obertes a les famílies de l’escola, les mestres i, en general, a tothom del municipi que hi pugui estar interessat. Les activitats es difonen per les xarxes socials i a través de cartells exposats a la cartellera de l’escola i altres punt del municipi.

Les propostes realitzades durant el curs 2019/20 van ser:
• Acompanyament emocional I: enuig, desacords i crisis explosives.
30 d’octubre de 2019
Vicky Mateu coordinadora pedagògica de Pas d’Infant.
• Cuina vegetal i saludable
3 de desembre de 2019
Dues mares de l’escola, nutricionista i infermera.
• Acompanyament del dibuix i la creativitat dels infants
14 de febrer de 2020
Glòria Vives. Formadora en Belles Arts i Artteràpia.
• Què faig davant d’una emergència?
3 de març de 2020
Un pare i una mare infermers de l’escola.
Degut a la pandèmia es van haver de suspendre les propostes del tercer trimestre.

Pressupost:

Es funciona amb el copagament entre l’AFA i les famílies participants que hi posen 3€ per activitat. En alguna de les activitats l’aportació de les famílies ha estat més gran si es requeria algun material més costós.
L’AFA financia el servei d’acollida per els infants.
El pressupost volta els 500€ per curs que es financen amb activitats de l’AFA en les que es recauden diners com berenars, festes, venda de materials…

Obstacles a vèncer:

Trobar horaris que permetin la participació de totes de les famílies.
Buscar solucions per la conciliació (acollides dels infants).
Difusió: poder arribar a totes famílies.

Col·laboradores:

Direcció, Professorat, Famílies, Administració pública

Àrea territorial:

Maresme

Paraules Clau:

Xarxa, coneixements, aprenentatge, criança, xerrades, intercanvi.

Nivell Educatiu:

Infantil i Primària

Valors clau:

Formació sobre la criança a l’abast de tothom.
Compartir coneixements i fer xarxa.
Compartir un moment de trobada entre famílies.
Aprofitar el capital humà de la comunitat educativa.

Materials necessaris:

Espais (habitualment de l’escola però també se’n han demanat altres del municipi quan ha calgut) projector d’imatges per a les presentacions (escola), cuina (els estris els han portat els formadors o els participants), en algunes ocasions els ponents porten o ens demanen material fungible.

Necessitats ateses:

– Aportar altres mirades sobre l’educació més enllà de les que coneixem i que puguin reforçar el nostre projecte d’escola.
– Fer xarxa entre famílies: que les famílies s’apropin entre elles compartint les seves visions.
– Ofereix un espai formatiu de qualitat a preus assequibles per a totes les famílies i dins uns horaris adequats, etc…

Persones necessàries:

Comissió Xarxa de coneixements i aprenentatge (formada per 2-3 persones)
Experts externs
Experts interns (famílies de l’escola)
Comissió comunicació (per la confecció dels cartells i la difusió a les xarxes)
AFA

Objectius:

Que les famílies de l’escola es relacionin en un context diferent a l’habitual.
Aprendre i intercanviar coneixements relacionats amb la criança dels nostres fills/es.
Posar la formació a l’abast de tothom (econòmicament i facilitant-ne la conciliació).

Període d’execució:

Data inici període d’execució: 01/10/2019
Data final període d’execució: 08/03/2019

Destinatàries:

Famílies de l’escola.
Famílies del nostre municipi: obert a que hi participi qualsevol persona que hi pugui estar interessada, altres famílies del poble amb interessos compartits, professionals de la criança que vulguin intercanviar coneixements…

Xerrades I Tallers Enfocats A La Criança
Back To Top