skip to Main Content

Edició:
2017

AMPA que el presenta:
AMPA Escola Mar Nova

Població:
Premià de Mar (Maresme)

Modalitat:
Tothom a l’AMPA

Breu descripció del projecte:

A partir dels coneixements i habilitats de pares, mares, tiets, tietes, avis, àvies de l’escola es van crear tallers/trobades dirigides als mateixos col•laboradors.
Es van oferir quatre tallers/trobades:

1. Cuines del món:
La comunitat educativa de la nostra escola prové de diferents llocs del món: Itàlia, Marroc, Argentina, Xile, Holanda, Suècia, etc. aprofitant aquest fet vam proposar realitzar tallers de cuina. Per facilitar la participació, la persona o persones que oferien el taller, establien l’horari (migdia de 15 a 16:30h o bé al vespre) i decidien com organitzaven el taller (més o menys participatiu, centrat únicament en el menjar o introduint elements de la cultura com música, objectes, etc.)

2. Converses en anglès:
Hi havia diferents mares que per raons de procedència o per la seva formació tenien un nivell d’anglès alt. Es van establir els dimecres al migdia, de 15 a 16:30h com un espai de conversa informal, tot prenent un te o un cafè. Les mares responsables del taller eren 5 i per tant no tenien el compromís setmanal d’assistir al taller, quedava repartit entre elles i els tocava responsabilitzar-se’n aproximadament un cop al mes.

3. Cosim:
Aquest taller va sorgir a partir de l’oferiment d’una mare que sense dedicar-se professionalment a cosir en tenia coneixements. Es realitzava els dijous de 15 a 16:30 h i els participants que en tenien, portaven una màquina de cosir portàtil. Aquest taller va ser molt útil en la creació de disfresses de carnestoltes i també en la producció d’objectes per vendre i aconseguir finançament per l’AMPA.

4. Futbol:
Alguns pares i mares de l’escola quedaven regularment en una pista de la població per fer futbol els dissabtes. A nivell d’AMPA es va obrir la possibilitat de participar a totes les famílies i es va oferir una pista de l’Institut de Premià.

Pressupost:

Com que es tracta d’activitats que es basen en la col•laboració i participació de les famílies el pressupost és 0€. El taller de cuina es cobrava a 3€ per participant per cobrir els costos dels ingredients.

Obstacles a vèncer:

Els possibles obstacles a vèncer serien els següents:

Organització dels tallers/trobades: Amb dues o tres persones es gestionava. A l’inici es van fer propostes però de seguida la gent s’oferia per un taller o altre. I el format era de fàcil organització. Els que oferien el taller s’encarregaven de tota la logística.

Espais necessaris: No hi va haver problema que des de la direcció de l’escola se’ns facilitessin els espais necessaris per a cada taller/trobada.

Captació de famílies que normalment no participen: Es va iniciar el projecte amb les cuines del món amb la col•laboració d’una mare de l’AMPA, a partir d’aquí es va donar a conèixer i la manera d’animar a la participació va ser molt informal; a l’entrada i sortida de l’escola, en una festa de l’AMPA, etc.

Per altra banda, a través dels grups de wats up de les classes sempre es donava a conèixer l’activitat i s’animava a qualsevol persona tant a participar-hi com a col•laborar-hi. La resposta va ser ràpida i sense complicacions.

Col·laboradors:

Direcció
famílies del centre

Delegació:

Barcelona Comarques

Paraules Clau:

Intercanvi, intercultural, compartir, generositat, col•laboració, cuina, anglès, cosir, futbol.

Valors clau:

Els valors claus del projecte són la generositat, la col•laboració, el coneixement d’altres cultures, l’intercanvi de coneixements, compartir espais, coneixements i habilitats.

Es tracta d’un projecte que aglutina les famílies, permet establir relacions i conèixer als diferents membres de la comunitat educativa d’una forma distesa i sense tensions que després ajuda a la participació a l’AMPA i a les activitats de l’escola.

El cost del projecte és pràcticament nul i el cost per part dels participants és totalment assequible cosa que permet la integració de tothom.
No calen grans esforços per a organitzar els diferents tallers/trobades i s’aprofiten els propis coneixements dels membres de la comunitat educativa i els seus oferiments.

És de molt fàcil aplicació en altres AMPES, adaptant-se i aprofitant les característiques pròpies.

Materials necessaris:

Els materials necessaris eren els següents:

Cuines del món: En funció de la proposta: Fogonet, paella, olla, fregidora, plats, etc. i ingredients. Entre els col•laboradors i participants s’organitzava.

Converses en anglès: Vam iniciar les converses a una aula i portàvem una tetera, tasses, etc. al final vam fer les sessions a un bar on hi tocava el sol i era més agradable. No era necessari cap tipus de material.

Cosim: Màquines de cosir, roba, fils, etc. El propi grup s’organitzava per portar o comprar el que necessitaven.
Futbol: Pilota.

Necessitats atesses:

L’AMPA Mar Nova, per les circumstàncies de l’escola, ha estat tradicionalment una AMPA que ha hagut de lluitar molt per defensar la qualitat educativa i els valors en què la comunitat creu. Aquest fet ha provocat que algunes famílies de l’escola els costi apropar-se a l’AMPA i vegin en l’associació només una eina de lluita.

Per altra banda, vam observar, que hi ha famílies que per diferents raons (horaris, cultura, timidesa, etc.) no participen mai en les activitats de l’escola.

Amb tot plegat es va veure la necessitat de buscar espais i situacions de relació i participació amables i relaxats, que ajudessin a establir lligams entre les famílies de l’escola, siguin o no de l’AMPA.

Persones necessàries:

Per organitzar els tallers i gestionar-los amb un equip de 2 o 3 persones va ser suficient.

Objectius:

  • Establir relacions entre les famílies de l’escola
  • Prendre consciència que tothom pot formar part de l’AMPA
  • Mostrar una cara amable i tranquil•la de l’AMPA
  • Posar en valor els coneixements i habilitats de les persones que formen part de la comunitat educativa
  • Donar a conèixer l’escola a la població de Premià de Mar

Període d’execució:

01/10/2015 a 20/06/2016

Destinataris:

Pares, mares, tiets, tietes, avis, àvies, i qualsevol persona que s’hi volgués apuntar. Tots els tallers i trobades estaven obertes a membres o no de l’AMPA i a la gent de fora l’escola.

DADES PERSONA DE CONTACTE:

AMPA:
AMPA Escola Mar Nova

Back To Top