skip to Main Content

Edició:
2017

AMPA que el presenta:
AMPA LA SÍNIA

Població:
Vic (Osona)

Modalitat:
AMPA Solidària

Breu descripció del projecte:

“Vine amb algú” recull com les mares i pares de l’escola treballem per afrontar de manera solidària els riscos d’exclusió que afecten les famílies i per promoure la cohesió social.

L’AMPA vol obrir l’escola al barri, involucrant i fent partícips a les seves famílies en el sí de les activitats educatives, en qualsevol dels seus àmbits: formal, no formal i informal. El punt de trobada és el vestíbul, lloc de pas d’infants, famílies i mestres i on es forgen els vincles.

Aquest projecte vol fomentar la posada en comú d’allò que cadascú sap fer, les potencialitats que cadascú té, allò que cadascú vol aportar, i allò que cadascú es responsabilitzarà. Serà a partir d’aquest compromís que les activitats agafaran sentit. El funcionament d’aquest espai ha de ser de coresponsabilitat, on les persones s’han d’organitzar, autogestionar i repartir les tasques a fer.

S’ofereixen un ampli ventall d’activitats (costura, cuina, l’hora del te, horta, explicar contes, mantenir material escolar…) per tal que tothom pugui desplegar les seves capacitats en benefici de la comunitat. No pretenem crear necessitats secundàries extres a cap família, sinó donar resposta a necessitats bàsiques primàries i/o oferir activitats que promoguin la cooperació, l’autogestió, el cooperativisme, la sostenibilitat, la reutilització, el sentiment de pertinença a un grup, el consum saludable i on les persones siguin autònomes i lliures d’actuació, dins del marc establert.

Volem que els nens/es, mares i pares vinguin acompanyats d’algú altre que participi i s’involucri en aquest projecte. Tenim les portes obertes a tothom que vulgui col·laborar, compartir, ensenyar-nos i aprendre amb nosaltres, formin part directe o no, de la comunitat educativa de la Sínia. I tot això, ha estat possible gràcies a la implicació de les administracions i entitats públiques i del tercer sector, que estan donant vida al projecte.

Pressupost:

Taller de costura: 420euros Taller de cuina: 310 euros Taller converses: 195 euros Taller manteniment material escolar: 100 euros Taller de l’hort: 360 euros Tallers de contes: 250 euros Total: 1635 euros

Obstacles a vèncer:

  • L’estigmatització de l’escola a nivell de ciutat.
  • Dificultat idiomàtica
  • Cal millorar la difusió de la informació (lligada a la dificultat idiomàtica que tenim)

Col·laboradors:

Direcció
professorat
entitats locals
administració pública
famílies del centre

Delegació:

Barcelona Comarques

Paraules Clau:

Família , escola, diversitat cultural, solidaritat, participació, integració social

Valors clau:

Responsabilitat compartida, solidaritat – cooperació, Participació de les famílies.

Materials necessaris:

  • Tallers de costura: retalls de roba, manteniment de màquines de cosir, material de costura.
  • Tallers de cuina: Aliments varis per a la preparació de berenars saludables
  • Taller manteniment material escolar: plàstic de folrar, celo, estisores.
  • Taller de l’hort: Eines d’horticultura/jardineria.
  • Tallers de contes: Contes d’arreu del món.
  • Taller converses: Aliments varis

Necessitats atesses:

Volem fer de l’escola el punt de trobada de les famílies, per poder intercanviar, compartir, dinamitzar, fomentar tot un seguit d’activitats que permetin als nostres infants desenvolupar-se en total plenitud i en igualtat d’oportunitats.

Persones necessàries:

Famílies de l’escola, professorat, TIS (tècnic/a integració social), direcció del Centre, pares i mares voluntaris per a la dinamització d’activitats.

Objectius:

Facilitar la millora de la qualitat d’aprenentatge dels nostres fills, de la seva motivació acadèmica i gaudir de la seva formació, afrontant de manera solidària els riscos d’exclusió social que afecten les famílies i generant dinàmiques relacionals que afavoreixin la cohesió social.

Dinamitzar l’AMPA mitjançant la coresponsabilitat en el desenvolupament d’activitats d’optimització d’espais públics ( dins i fora el centre escolar), d’accés als recursos d’educació en el lleure i de reforç escolar, que motivi la participació de l’alumnat i la coresponsabilitat de les famílies en el seu desenvolupament.

Vetllar per respectar les xarxes primàries relacionals de les famílies, promocionant la dignitat des de la lògica de l’apoderament i l’autonomia, generant un espai de coneixement, reconeixement i autoconeixement dels nens i de les seves famílies, facilitador de l’aprenentatge acadèmic, la convivència i la cohesió social.

Potenciar la participació de l’alumnat i de les seves famílies a tots els espais formals i informals de convivència.

Reforçar l’ús de la llengua catalana com a element socialitzador de l’alumnat i de les seves famílies, erigint-se en eix vertebrador de la resta d’aprenentatges i facilitador de la cohesió social.

Demanar a les administracions públiques, les entitats socials i les financeres, col·laboració i noves vies de finançament per l’execució de les activitats que promocionin l’èxit acadèmic dels alumnes en risc d’exclusió.

Període d’execució:

01/09/2015 a 22/06/2016

Destinataris:

El focus principal de l’activitat s’adreça a l’alumnat, i les mares i els pares de l’escola “La Sínia” de Vic, trobant-se obert al conjunt de la ciutadania de Vic. Per promoure la partició de la ciutadania no vinculada directament al centre, neix la ini

DADES PERSONA DE CONTACTE:

AMPA:
AMPA LA SÍNIA VIC

Back To Top