skip to Main Content

Edició:
2018

AMPA que el presenta:
AMPA Escola Les Fontetes

Població:
Cerdanyola del Vallès

Modalitat:
Tothom a l’AMPA

Breu descripció del projecte:

El nostre proyecte comença d’una idea per part de la junta de L’AMPA, tenim un 90% de famílies emigrants de diferents països i cultures molt diferents, amb fills ja nascuts en catalunya però amb diferents cultures. Necessitàvem fer cohesió i aprofitar aquesta diversitat.

Comencem amb la junta de l’AMPA:

Sent a dia d’avui una junta multicultural , així optem a una millor informació a l’hora d’organitzar cursos, tallers, festes i xerrades interculturals per poder conèixer millor i tenir una integració més real amb aquestes diferents nacionalitats.

Hi han cursos de catala on es barregen totes aquestes culturas,aprenen els nostres costums i tradicions.

Les festes es fan amb brenars per a tothom i jocs per a tots, per millorar la cohesió.

Hi han xerrades interculturals i aixir ens coneixem molt millor.

També vam observar que molts alumnes i alumnes no tenien possibilitat de disposar de llibres de text a casa, per això encara que la nostra col·laboració és molt activa des de fa anys a la biblioteca,no hem volgut deixar passar aquest detall i estem treballant més activament per poder millorar aquesta situació,ajudant en les labors de biblioteca, comprant llibres, mantenint 2 dies a la setmana oberta la biblioteca a partir de l’horari lectiu per poder cambiar els llibres com per poder fer els deures, esta sent un lloc de trobada on els alumnes poden estudiar i realitzar el préstec de llibres per a ells i les seves famílies.

A més tenim diversos projectes en ment, un seria a la blibioteca tambe, que els alumnes puguin fer intercanvi de joguines didàctiques com puzles, tangram, penjat,etc.…
I l’altre seria el pati. Volem construir un espai anomenat el racó de les famílies on es propiciaria la trobada de famílies amb els alumnes.

Des de la narració fer reflexió relacionats amb els llocs d’origen d’aquestes famílies i l’emigració a catalunya.

L’AMPA coordinarà aquestes trobades, es propiciés la conversa i buscarem respondre a tots els dubtes i inquietuds tant de les famílies com dels nens i nenes matriculats a l’escola.

Pressupost:

0 euros

Obstacles a vèncer:

Les barreres culturals i les diferents nivells econòmics entre famílies.

Col·laboradors:

Direcció
professorat
famílies del centre

Delegació:

Barcelona Comarques

Paraules Clau:

emigració, coneixement, famílies, cohesió , realitat social.

Nivell Educatiu:

Primària

Valors clau:

Interculturalitat, cohesió, dialogo, amistat, participació

Materials necessaris:

Voluntat de las famílies.

Necessitats atesses:

Cohesió i millor enteniment de les famílies en l’àmbit escolar.

Persones necessàries:

Cinc, la Junta de l’AMPA

Objectius:

L’ objectiu és millorar els problemes d’adaptació, comunicació i col·laborar de manera efectiva en la cohesió en entre famílies en l’àmbit escolar i de barri.

Període d’execució:

09/09/2016 a 22/06/2017

Destinataris:

Alumnes. Famílies. L’equip docent de l’escola. El barri.

DADES PERSONA DE CONTACTE:

AMPA:
AMPA Escola Les Fontetes

Back To Top