skip to Main Content

Edició:
2019

AMPA que el presenta:
AFA FRUCTUÓS GELABERT

Població:
Barcelona

Modalitat:
Tothom a l’AMPA

Breu descripció del projecte:

En el “Tots a l’Escola” les famílies (pares i mares, avis i àvies, tutors i tutores…) entrem a l’escola i participem directament en el seu funcionament i en els aprenentatges dels infants. És l’exemple més clar de participació de les famílies a la nostra escola.
Durant una jornada lectiva completa les famílies realitzem quasi totes les tasques de l’escola, excepte les del menjador, sense la presència del personal docent i no docent.
L’horari de l’activitat és de 9 a 12.30 h i de 15 a 16.30 h. Dins aquest horari s’inclou el pati del matí però s’exclou el servei de menjador i el servei d’acollida.
Durant la jornada, l’equip de mestres, la direcció i el personal administratiu realitzen activitats de formació dins l’escola, restant també a disposició de les famílies per solucionar qualsevol imprevist.
Per donar certa homogeneïtat als tallers, es busca un tema central o centre d’interès. El tema central del curs passat va ser ELS MECANISMES.
Una setmana abans es demana a totes les famílies de l’escola la col•laboració per fer a casa la decoració que tindrà l’escola durant la jornada.
Els àmbits de participació de les famílies durant la jornada són: tallers a les aules i a l’espai del migdia, vigilància de patis, fotografies i filmació de vídeos. La comissió de l’AFA del Tots a l’Escola s’encarrega de la coordinació general de les activitats i la gestió de l’escola (consergeria i administració).
Per fer els tallers, els nens i nenes estan organitzats en tres grups del mateix nivell (curs) amb una mitjana de 15 a 18 infants. Cada grup farà tres tallers, dos al matí i un a la tarda. Per a cada taller i grup hi ha d’haver un mínim de dues persones adultes i un màxim de quatre, que són les que dirigeixen el taller.

Pressupost:

A dia d’avui i com la jornada és en horari lectiu, a decisió del Consell Escolar, la mateixa escola es fa càrrec de les despeses del material, encara que l’AFA podria participar en les despeses. La mitjana de despesa que suposa el Tots a l’Escola és d’uns 700 euros, 1,5 euros per alumne.

Obstacles a vèncer:

– Participació.
– Idees de tallers.
– Coordinació escola-famílies.
Fent-ho un dia laborable i per tant dins d’una jornada lectiva completa es busca que se’n beneficiïn tots els nens i nenes de l’escola a més de formar part de les diferents activitats curriculars normals de l’escola. Això ha fet que s’hagi convertit en un dels dies més esperats del curs per a tots els infants de l’escola.
Perquè la jornada sigui un èxit és necessària una alta participació de famílies. El principal obstacle a vèncer és que al ser un dia laborable no tothom té la possibilitat de faltar a la feina.
Com ho fem per afavorir la participació malgrat ser una dia laborable:
– Cada any es fa en un dia de la setmana diferent: dimecres, dijous o divendres.
– Cadascú pot participar en la franja horària que li sigui més còmoda (a primera hora, després del patí del matí, al taller de la tarda, als patis, fer fotos o vídeos en franges horàries lliures…).
També és necessari que es facin tallers per a tots els cursos i en totes les franges horàries. Per això és important que la temàtica de la jornada sigui atractiva per a les famílies perquè sigui fàcil pensar en tallers diferents i de forma conjunta entre la comissió del Tots a l’Escola i l’equip de mestres ajudar a les famílies a pensar i a desenvolupar els tallers.
És imprescindible una molt bona coordinació entre les famílies i l’escola per això és necessària una comissió mixta de famílies i escola per pensar la data, la temàtica, informar (díptic, full informatiu, correus), pensar tallers quan sigui necessari, preparar material per als tallers, la decoració de l’escola, organitzar els espais de l’escola el dia del Tots a l’Escola i estar pendent d’imprevistos el dia de la jornada.

Col·laboradors:

Direcció, Professorat, Famílies, Infants i joves, Altres

Delegació:

Barcelonès

Paraules Clau:

Escola, famílies, participació, comunitat, educació, projecte, aprenentatge.

Nivell Educatiu:

Infantil, primària.

Valors clau:

A través del Tots a l’Escola es busca donar valor a tots els membres de la comunitat educativa que és el Fructuós Gelabert i així afavorir la implicació directa de les famílies en el seu funcionament i desenvolupament.
S’incentiva la cooperació de famílies amb famílies, de famílies amb mestres i amb personal no docent, mestres amb mestres i de tots i totes amb els nens i nenes de l’escola i d’aquesta manera es creen noves situacions d’aprenentatge a partir de la participació en les tasques d’aula de persones diferents als i les mestres.

Materials necessaris:

El material necessari està en funció dels tallers que es facin.
Normalment és material de papereria (paper de diferents tipus, cartolines, coles, tisores, retoladors, llapis, ceres, pintures, pinzells, colors…), material de ferreteria (filferros, coles, piles, cordes, cadenes, cargols, cinta adhesiva de dues cares, pistoles de cola calenta i recàrregues…) o materials diversos segons la naturalesa del taller a preparar.
El material informàtic i audiovisual és el propi de cada aula i de l’escola.

Necessitats atesses:

L’escola Fructuós Gelabert des dels seus inicis es va presentar com “un projecte en construcció”, i aquesta senzilla frase s’ha convertit en el lema que l’ha identificat. Partint d’aquesta idea, l’escola ha anat comptant amb la participació de tota la comunitat educativa de manera continuada per anar construint el seu projecte, fomentant la confiança entre iguals.
Un dels pilars fonamentals de l’escola ha sigut la participació i implicació de les famílies i la comunitat exercint una funció educativa i oferint diversitat.
Ja fa 13 anys consecutius que fem el Tots a l’Escola i s’ha convertit en una activitat emblemàtica de l’escola. Constitueix una forma de participar molt activa i implica un alt grau de responsabilitat que provoca en tots uns sentiments intensos que afavoreixen, sens dubte, una major comprensió del que és una comunitat educativa i l’adquisició d’un compromís envers ella.

Persones necessàries:

Comissió del Tots a l’Escola:
– 22 representants de les famílies
– 4 representants de mestres
Unes 300 persones aproximadament són necessàries per al desenvolupament de la jornada del Tots a l’Escola.

Objectius:

L’objectiu principal és enfortir la comunitat educativa del Fructuós Gelabert i sentir que tots en formem part:
– Donar valor a la participació de tots els membres de la comunitat educativa. El personal docent i no docent valora la implicació de les famílies. Els pares, mares i familiars valorem molt més la feina dels docents i del personal administratiu i entenem millor tot el que comporta portar una escola. Tot plegat fa que tots els actors sentim l’escola com a nostra.
– Pels infants de l’escola suposa enriquir el seu aprenentatge a partir de viure situacions noves (moments de nervis, d’intriga… però també de satisfacció i alegria) estar amb gent diferent, fer tallers de maneres i continguts diferents a com estan acostumats. Suposa veure que l’escola no és tancada, fent-los entendre fins a quin punt tots en som partícips.
– Les famílies aprenem a cooperar entre nosaltres. Cooperen famílies de diferents nivells i grups que potser sense aquesta activitat no coincidirien i amb altres infants que no són els seus. Per a la preparació dels tallers sorgeixen reunions, sopars, cafès, hores i hores de conversa… Durant les jornades es respira un clima molt especial de complicitat entre els participants i sobretot un sentiment de pertinença a un projecte, el de l’escola.
– Pels mestres significa deixar el seu espai de treball, el seu lloc, compartir-lo amb les famílies i conèixer-les des d’un altre punt de vista, amb una relació d’iguals. Les famílies treballem amb ells per a preparar els tallers, contrastem opinions, intercanviem idees, preparem el material, els espais. Dins la comissió organitzadora (comissió mixta d’escola i famílies) es treballa de forma conjunta mestres i famílies, ja que la preparació de les jornades és una feina compartida que necessita de les dues parts de la comunitat educativa.

Període d’execució:

18/09/2017 a 14/03/2018

Destinataris:

A tota la comunitat educativa del Fructuós Gelabert i en especial a totes les famílies en el sentit més ampli (pares, mares, tiets, tietes, avis, àvies, tutors i tutores legals…) i a tots els infants de l’escola.

DADES PERSONA DE CONTACTE:

AMPA:
AFA FRUCTUÓS GELABERT

Correu electrònic de contacte:
{mail}

TOTS A L’ESCOLA
Back To Top