skip to Main Content

Edició:
2021

AFA que el presenta:
AFA ESCOLA MIRALLETES

Població:
Barcelona

Modalitat:
Tothom a l’AFA

Breu descripció del projecte:

La nostra escola, és una escola d’alta complexitat amb infants en situació de risc i per tant, hem d’arribar moltes famílies que, desbordades per la situació familiar i de procedències culturals molt diferents, troben en l’escola i en l’AFA un lloc d’acollida, de solidaritat i d’integració. L’AFA ha pres aquesta perillosa desvinculació social com a eix principal del seu dia a dia, promovent actes, festes (Castanyada, Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi) i accions que vinculin a totes les famílies a la societat catalana. Tothom hi té cabuda (socis i no socis), i promovem accions vinculades amb la ciutat i la societat en general. El fil conductor són les festes assenyalades al calendari però incorporem més accions cohesionadores d’acord amb la realitat de tots els orígens i condicions. Amb motiu de la pandèmia COVID19 l’AFA Miralletes ha seguit de prop totes les casuístiques i ha continuat promovent accions, aquest cop telemàtiques d’acord amb la normativa, que han permès la contínua vinculació entre totes les famílies que conformem l’escola. Sense aquesta cohesió el perill d’aïllament d’alguns nuclis familiars, era obvi. Hem promogut accions individuals que després hem editat i compartit amb totes les famílies. Des de l’AFA així mateix es gestionen les extraescolars adequades a les necessitats i particularitats de tots els infants.

Utilitzem diversos canals d’informació com el blog de l’afa, grup de delegats i delegades (grup compartit amb l’escola), grup de whatsapp de l’AFA (aquest grup s’ha utilitzat àmpliament durant la pandèmia tan compartint actes de famílies en particular que han volgut compartir, com traslladant continuament informació i llocs d’interès), correu electrònic i pàgina de Facebook. Així mateix s’editen 2 revistes annuals amb el nom de “Miralletres”.

Tota la tasca de l’AFA és compartida amb l’escola i Xino Xano per treballar sempre en una mateixa línia. La col·laboració i acolliment d’ambdós equips és sempre positiu.

Pressupost:

. El pressupost inicial de l’AFA és d’uns 3000 euros provinents de les quotes de les famílies i de les subvencions atorgades per l’Ajuntament de Barcelona.

Obstacles a vèncer:

. Implicació (darrera de totes les accions de l’AFA hi ha un grup reduït que treballa moltíssim perquè arribin a totes les famílies i infants i és difícil ampliar aquest grup per motius familiars, laborals o culturals)
. Diversitat cultural (cal donar cabuda a tots els orígens i malgrat la promoció de la cultura de vegades hi ha punts de xoc amb d’altres cultures que han de treballar-se molt: com per exemple aquelles festes de caire més “religiós” – Nadal, Carnestoltes…- que han d’arribar a les famílies desvinculades de la religiositat)
. Idioma (cal fer moltes vegades un sobreesforç de traducció i detall perquè la informació arribi a tothom i s’entengui)

Col·laboradores:

Direcció, Professorat, Famílies, Infants i joves, Entitats locals, Administració pública

Àrea territorial:

Barcelona

Paraules Clau:

. Integració
. Cohesió
. Vinculació
. Unitat
. Xarxa

Nivell Educatiu:

Infantil i Primària

Valors clau:

. Compromís
. Convivència
. Sensació de pertinença
. Diversió
. Confiança

Materials necessaris:

L’AFA Miralletes acostuma a treballar amb doncacions de les pròpies famílies: – Materials reciclats per tallers
– Materials reciclats per elaboració de disfresses
– Donacions de llibres i material educatiu de famílies i d’entitats a qui fem petició
– Pastissos i altres elaboracions artesanals per les festes
– Donació de mobiliari o utillatge per la sala AFA o per les festes
La resta de material necessari, o on no arriben les famílies és aportat per l’AFA a través de les quotes dels socis:
. Berenar per tots els infants (socios o no socis) en les festes de l’AFA
. Materials per tallers (els més duradors: tisores, grapadores, etc.)
. Materials per rifa (si no arriben les donacions o són escasses)
. Utillatge i equips de so

Necessitats ateses:

Vinculació de les famílies en general i en particular aquelles en situació de risc com d’altres orígens Promoció de xarxa social: fer entendre a les famílies que els infants necessiten continuïtat en el seu dia a dia. Existeix l’escola però cal aprofundir en el coneixement i les accions extraescolars. Hi ha famílies que sempre volen participar en alguna acció però que no els és possible per diversos motius, normalment horaris. Aquestes famílies sempre són recolzades en qualsevol iniciativa a través de junta d’AFA per tal que puguin compartir la seva iniciativa

Persones necessàries:

. Totes les famílies són necessàries però és indispensable per l’AFA la Junta que és qui promou totes les accions i està conformada per 8 persones (o famílies).
. Cantada de Nadal: totes les famílies que puguin. Normalment unes 15 famílies
. Festes: hem incorporat, per implicar les famílies, el fet que cada festa va a càrrec de 2 cursos de l’escola. Les 8 persones de Junta donen suport però el muntatge, desmuntatge, tallers va càrrec de les famílies. Normalment unes 10-12.
. Per cada acció les persones poden variar en funció de la seva tipologia. P.e. una recollida d’aliments pel barri poden ser 3 famílies per muntar però unes 10 per distribuir… i així segons el què sigui.

Objectius:

. Promoció de la cultura i les tradicions catalanes (castanyada, festes de Nadal, Carnestoltes i Rua)
. Vinculació de totes les famílies, potenciant altres cultures i situacions de risc
. Informació general sobre accions de la societat (barri, ciutat, país…) on moltes famílies no accedeixen (a través de totes les xarxes esmentades)
. Reforç de la tasca educativa escolar promovent el treball conjunt amb l’Escola (a través del grup de delegats i delegades i de les xarxes)
. Promoure la sensació de formar part d’un tot integrat. En diríem un “no estàs sol”

Període d’execució:

Data inici període d’execució: 12/09/2019
Data final període d’execució: 19/06/2020

Destinatàries:

. A totes les famílies de l’escola, socis i no socis de l’AFA

Sempre A Prop
Back To Top