skip to Main Content

Edició:
2021

AFA que el presenta:
AFA Ausiàs March

Població:
Hospitalet de Llobregat

Modalitat:
Fem xarxa per la qualitat educativa

Breu descripció del projecte:

Amb la posada en marxa d’aquest projecte hem volgut implicar a tota la comunitat educativa per millorar l’espai de pati i convertir-lo en un veritable entorn i recurs educatiu. Durant el curs 2019-2020 es va realitzar un procés participatiu, en col·laboració amb la cooperativa educambient, on s’han estudiat les necessitats de l’escola per part dels diferents agents que intervenen i s’han proposat idees per dissenyar nous espais i usos de les diferents zones del pati. Mitjançant enquestes a mestres, monitores, famílies, …. i activitats a l’aula amb els infants s’ha aconseguit fer un disseny que en el curs actual estem posant en marxa.

Pressupost:

2000 euros

Obstacles a vèncer:

Fomentar la participació activa en la majoria de famílies de l’escola buscant vies alternatives de participació (online, presencial, …).
Dificultats en coordinació i implicació del professorat per horaris i tasques.
Decidir els espais i com/qui farà el manteniment dels mateixos.
El projecte es va dur a terme en temps de pandèmia, hem fet adaptacions ja que estava prevista una activitat de participació i difusió del projecte que donades les restriccions no vam poder fer, ho hem canviat per uns panells interactius de difusió (un fora per a les famílies i un dins de l’escola per als alumnes).

Col·laboradores:

Direcció, Professorat, Famílies, Infants i joves, Entitats locals

Àrea territorial:

Barcelona comarques

Paraules Clau:

Participació Disseny pati comunitat

Nivell Educatiu:

Infantil i Primària

Valors clau:

Participació i implicació de la comunitat educativa. Respecte mediambiental. Perspectiva de gènere.

Materials necessaris:

Tot s’ha fet a través de la cooperativa educambient, a través d’enquestes i activitats a les aules.

Necessitats ateses:

Necessitat d’atorgar de perspectiva de gènere als espais del pati.
Necessitat de definir espais per diferents usos educatius a l’espai de pati, aprofitant l’espai a l’aire lliure de que disposa l’escola.
Necessitat de sentir la corresponsabilitat en els espais i usos que fem servir, tenint cura d’ells.

Persones necessàries:

Comissió de pati: comissió mixta de famílies i mestres.
Treballadors de la cooperativa.
Participació de tota la comunitat.

Objectius:

-Millorar la qualitat mediambiental de l’espai escolar, ajardinant i equipant el pati a través de criteris sostenibles i educatius, integrant el procés i el nou espai dins dels continguts curriculars. Objectius específics
– Generar propostes per remodelar el pati amb criteris sostenibles i amb perspectiva de gènere.
– Implicar tota la comunitat educativa del centre en el projecte a través d’un procés participatiu.
– Adaptar el projecte al currículum escolar i utilitzar-lo com a eina educativa durant el procés de transformació del pati i un cop finalitzat aquest.
– Reapropar els infants a la natura.
– Ensenyar un procés de creació, participació, debat i realització final per formar als alumnes d’eines per afrontar situacions futures.
– Crear i participar espais que s’han de respecte i mantenir per part de tota la comunitat educativa al tenir un sentiment de pertinença.
– Cercar recursos individuals o col·lectius per assolir un projecte com aquest.

Període d’execució:

Data inici període d’execució: 02/12/2019
Data final període d’execució: 15/06/2020

Destinatàries:

A tota la comunitat educativa.

Redissenyem El Pati De L’escola
Back To Top