skip to Main Content

Edició:
2017

AMPA que el presenta:
AFA Turó del Cargol

Població:
Barcelona

Modalitat:
Tothom a l’AMPA

Breu descripció del projecte:

El projecte Pressupost Participatiu neix de la iniciativa de l’AMPA de l’Escola del Turó del Cargol, que amb el superàvit acumulat de diversos exercicis decideix dissenyar i crear un procés participatiu a través del qual aconseguir, mitjançant propostes de tota la comunitat educativa, un llistat de projectes i/o inversions en l’àmbit de l’escola.

Durant els darrers anys aquests excedents s’havien utilitzat amb comptagotes, i únicament en casos en el quals el benefici comú era evident (mantenir quotes de l’AMPA, guarderia, retornar part de l’import del menjador , fer xerrades, etc…). Els membres de la Junta en cap cas se sentien legitimats per a realitzar una despesa tan gran sense sotmetre a una consulta a la resta de famílies i comunitat educativa. Per això, a la Junta de l’AMPA del mes de maig del 2015, es presenta el projecte de Pressupost Participatiu del Turó del Cargol, que s’aprova a l’assemblea general de l’AMPA del 24 d’octubre del 2015 per unanimitat.

L’eix sobre el que gira el projecte són els nostres fills i filles. Ells tenen, i han de tenir, un paper molt important en el projecte, i és per aquest motiu que s’elaboren dos processos diferents. Diferents però paral·lels.

Un és exclusiu dels alumnes, l’anomenem Pressupost Menut, i l’altre està obert a la totalitat de la comunitat educativa, batejat com a Pressupost Gran.
Diferents perquè cadascun dels processos té unes variants per adaptar-se a qui va dirigit i paral·lels perquè ambdós processos tenen fases molt similars, els mateixos temps així com les mateixes bases, amb adaptacions.

El projecte té diferents fases :
A- Fase informativa
B- Fase de presentació de propostes i aplicació de criteris marc
C- Fase d’execució de les propostes més votades (veure arxiu adjunt)

http://webdemo.com.es/web-turo/documents-nou/

Pressupost:

15.000 €

Obstacles a vèncer:

El principal obstacle va ser aconseguir que el procés no es dilatés en el temps, així com discernir què és el que l’administració ha de cobrir i què és el que l’AFA pot sufragar.

Col·laboradors:

Direcció
professorat
entitats locals
famílies del centre

Delegació:

Barcelona Ciutat

Paraules Clau:

Participació, comunitat educativa, inclusió, transparència, experiència comunitària, respecte a la diversitat, sostenibilitat mediambiental, valors democràtics

Valors clau:

Participació, comunitat educativa, inclusió, transparència, experiència comunitària, respecte a la diversitat, sostenibilitat mediambiental, valors democràtics, convivència.

Materials necessaris:

A les dues primeres fases executades (A i B), s’ha precisat una inversió econòmica pràcticament nul.la, ja que la majoria de difusió s’ha fet via web, únicament a la fase de votació dels infants, També s’ha fet servir el paper per a la presentació dels projectes, així com paper per a elaborar els ocells que han guarnit l’escola

Necessitats atesses:

El projecte Pressupost Participatiu dóna resposta a l’objectiu de decidir democràticament entre tota la comunitat educativa el destí del superàvit acumulat de diversos exercicis i crear un procés participatiu a través del qual aconseguir un llistat de projectes i/o inversions en l’àmbit de l’escola.

Un altre objectiu és incrementar la participació de la presa de decisions dels infants, així com fomentar els valors democràtics a l’escola i els processos col.lectius de decisió.

Persones necessàries:

Comunitat educativa (infants, famílies, direcció, professorat)

Objectius:

La filosofia del “Pressupost Participatiu” és aportar idees per complementar, ampliar i millorar els recursos de què disposa l’escola, i en cap cas que es converteixin en un mitjà per compensar les deficiències econòmiques que venen donades pels ajustaments pressupostaris de l’administració (les retallades).

L’objectiu estratègic del Pressupost Participatiu era invertir els fons de què disposa l’AMPA en projectes proposats i consensuats per la totalitat de la comunitat educativa.

Aquest objectiu estratègic es concreta en els següents objectius operatius:
Identificar les necessitats de l’escola en un aspecte ampli.
Proposar línies d’inversió que poguessin repercutir en la millora de l’escola així com en la formació, acadèmica i extra-acadèmica, dels nostres fills i filles.
Implicar i corresponsabilitzar tota la comunitat educativa (alumnes, famílies, mestres…) en els afers relatius a l’escola. Tots som escola.
Millorar la convivència a partir d’experiències comunitàries que potenciïn la participació dels infants, sent aquests els protagonistes principals
Concebre el projecte com a exemple de transparència per a la comunitat. Aquest punt era d’especial importància donat que els calers amb els que es farà la inversió són els estalvis de les famílies al llarg de molt temps. A tal efecte, es va crear un blog amb tota la documentació relativa al projecte i el seu procés.

Període d’execució:

01/10/2015 a 31/05/2016

Destinataris:

Infants, comunitat educativa

DADES PERSONA DE CONTACTE:

AMPA:
Turó del Cargol

Back To Top