skip to Main Content

Edició:
2022

AFA que el presenta:
AFA Escola Eulàlia Bota

Població:
Barcelona

Modalitat:
Transformem la societat

Breu descripció del projecte:
Al curs 2020/2021, el Concert de Nadal de l’Escola va ser gravat i, posteriorment, compartit amb les famílies. La Comissió Inclusiva de l’AFA va proposar traduir una part a la Llengua de Signes Catalana (LSC) i que fos l’alumnat qui signés. Després de parlar-ho amb la Direcció de l’Escola, es va decidir signar la introducció de cada classe: “Som la classe dels/de les… i us cantarem/presentem una cançó”. El professorat va passar el vídeo de les traduccions a cada grup i ho van treballar pel dia de la filmació. Va ser una de les activitats realitzades a la Setmana de la Diversitat (pel 3 de desembre, Dia Internacional de la Diversitat Funcional), dedicada a la LSC.
Les altres activitats van ser, en primer lloc, realitzar el taller ​​“Sensibilització a la Comunitat Sorda i iniciació a la Llengua de Signes Catalana” (de 2 hores de durada, simultàniament als 7 grups de Cicle Superior de l’escola) i, en segon lloc, visualitzar uns vídeos gravats per part d’una de les famílies de l’escola al grup de la seva filla, en els quals mostraven els signes que utilitzen habitualment que utilitzen per a comunicar-se entre ells, una barreja de LSC i signes inventats.
Totes aquestes activitats van ser molt ben rebudes per tota la comunitat educativa i van generar interés envers la LSC en un bon nombre de persones de totes les edats.

Pressupost:
Contractació dels serveis de Fesoca: 347 €.

Obstacles a vèncer:
El desconeixement, els estereotips i els mites envers les persones amb discapacitat.

Col·laboradores:
Direcció, Professorat, Famílies, Infants i joves, Entitats locals

Àrea territorial:

Barcelona ciutat

Paraules Clau:
Diversitat, inclusió, comunicació, llengua de signes, LSC, comunicació alternativa, comunicació no verbal, participació, col·laboració, apoderament, empatia.

Nivell Educatiu:
Infantil i primària

Valors clau:
Diversitat, inclusió, comunicació, participació de l’alumnat, col·laboració AFA-Escola, apoderament, empatia.

Materials necessaris:
Material audiovisual i material didàctic elaborats per Fesoca, material audiovisual elaborat per una família de l’escola, connexió a internet i sistemes de projecció per a la visualització dels materials audiovisuals.

Necessitats ateses:
El desconeixement, els estereotips i els mites envers les persones amb discapacitat provoquen conflictes, malestar i falta d’empatia. Amb el model d’escola inclusiva cal treballar el coneixement i la convivència amb l’alumnat amb Necessitats Educatives Específiques. Des de la Comissió Inclusiva de l’AFA volem donar a conèixer la realitat de diferents diversitats funcionals a la nostra comunitat educativa, a fi de trencar estereotips i mites, conscienciar i posar en valor la diversitat existent a la nostra societat.

Persones necessàries:
Diferents membres de les Comissions Inclusiva i de Tresoreria de l’AFA, tot l’alumnat de l’escola, gran part del claustre i equip directiu, la família que va elaborar el material audiovisual propi, i personal de Fesoca.

Objectius:
– Facilitar que l’alumnat prenés contacte amb la LSC i conscienciar-los de la importància i el valor de poder-se comunicar amb totes les persones, sigui quina sigui la seva via de comunicació.
– A través de l’alumnat, tenir el mateix efecte de conscienciació sobre les seves famílies.
– Promoure la realització d’un curs de LSC per a l’alumnat i les famílies pel curs 2021/2022 (finalment cancel·lat).

Període d’execució:
-Data inici període d’execució: 02/11/2020
-Data final període d’execució: 18/12/2020

Destinatàries:
En primer lloc, a tot l’alumnat de l’Escola Eulàlia Bota. I, a través de l’alumnat, a totes les seves famílies.

Més informació:
Descarrega el material annex.

Prenem Contacte Amb La Llengua De Signes Catalana (LSC)
Back To Top