skip to Main Content

Edició:
2017

AMPA que el presenta:
CEIP Lavínia

Població:
Barcelona

Modalitat:
AMPA Solidària

Breu descripció del projecte:

El projecte “Per una Escola Inclusiva: Cap nen fora de joc!” desenvolupat el curs 2015-16 va constar de les activitats que es detallen a continuació. Els guanys obtinguts d’aquestes iniciatives es destinen íntegrament a cobrir les necessitats detectades. Totes aquestes iniciatives, a més, s’orienten a promoure els valors de la inclusió i generen sentiment de comunitat i pertinença a l’Escola.

Mercat solidari de tardor (novembre 2015). Dies abans del mercat, les famílies poden aportar a l’Escola tot allò que ja no en fan ús i que està en bon estat, per tal que la Comissió ho posi a la venda durant els encants a preus simbòlics.

Durant el matí dels encants –al pati de l’escola- també es preparen tallers de manualitats per als infants, i es contracta un castell infable. S’acompanya l’activitat d’un bar solidari, on es serveixen refrescos, pastissos, etc.

Cistella de nadal (desembre 2015). Durant els dies previs a Nadal, es venen números per al sorteig d’una cistella de productes ecològics, cortesia de l’empresa que proveeix el servei de menjador de l’Escola.

Parada de Sant Jordi (abril 2016). En coordinació amb la regidoria del districte, que posa a disposició de les entitats del barri espais al carrer per St. Jordi, la Comissió Inclusiva munta una parada de venda de roses i llibres de primera i segona mà a l’Av. Diagonal de Barcelona.

Mercat solidari de primavera (maig 2016). Organitzat igualment que el mercat de tardor, el mercat de primavera es sol fer coincidir amb una exposició de treballs fet en l’assignatura de Plàstica.

Pressupost:

El curs 2015-16 les necessitats de suport a infants amb necessitats educatives especials i en risc d’exclusió social han ascendit a 5.500 €. En els últims anys, s’ha detectat un increment de les necessitats: el pressupost per al curs 2016-17 és de 6.500 €

Obstacles a vèncer:

Cal seguir treballant per sensibilitzar tota la comunitat educativa sobre els beneficis de la inclusió i l’atenció a la diversitat, i millorar la coordinació entre direcció, mestres, famílies, agents socials, a fi que cap nen es quedi fora de joc.

Col·laboradors:

Direcció
professorat
entitats locals
administració pública
famílies del centre
altres

Delegació:

Barcelona Ciutat

Paraules Clau:

Inclusió, diversitat, lleure, solidaritat, discapacitat, recaptació, encants, St. Jordi, cistella, ajuts socials, necessitats educatives especials, comissió, suport

Valors clau:

Inclusió: Que tots i totes els i les alumnes de l’Escola Lavínia puguin accedir a les activitats escolars i extraescolars en condicions d’igualtat i obtenir-ne el màxim aprofitament.

Dret al lleure: Tots els infants tenen dret al lleure, independentment de les seves circumstàncies personals i familiars.

Diversitat i integració: Cal parar atenció i prestar suport a les famílies amb infants amb necessitats educatives especials o en risc d’exclusió social, les quals han de gaudir de les mateixes oportunitats.

Àpats saludables i alimentació: Garantir l’accés a un àpat al dia de qualitat a tots els infants.

Sensibilització: Sensibilitzar la comunitat educativa en relació a la participació de persones amb necessitats educatives especials en totes i cadascuna de les activitats que s’organitzen, des de l’AMPA o des de l’Escola.

Solidaritat: Totes les famílies són partíceps d’aquest fi. Per la capacitat de mobilització de tota la comunitat educativa que ha mostrat la Comissió per a una Escola Inclusiva del CEIP Lavínia, organitzant diferents iniciatives de captació de fons (encants, cistella, St. Jordi, subvencions, etc.). Aquestes accions han permés contribuir al finançament de les diverses necessitats, superant el curs 2015-16 la malgrat tot insuficient xifra de 4.000 € d’ingressos.

Materials necessaris:

Per als mercats solidaris: Objectes que les famílies ja no utilitzen i que estan en bon estat, per posar a la venda en els encants. Per a la parada de roses i llibres: es compren a diferents distribuïdors llibres de primera mà i roses preparades per vendre. Per al sorteig de la cistella: l’empresa proveïdora del servei de menjador dona una cistella de productes ecològics. Per al bar solidari: establiments col·laboradors i compra en el supermercat. L’espai que s’utilitza per a les iniciatives és la propia escola.

Necessitats atesses:

Garantir la participació de tots els infants en les activitats escolars i extraescolars, independentment de la seva situació, arribant allà on no ho fa l’administració, de manera que tots els alumnes i les alumnes puguin gaudir plenament sense cap tipus de discriminació. Per això, la Comissió per a una Escola Inclusiva treballa per la:

  • Incorporació d’un monitor de suport en els grups amb infants amb necessitats educatives especials, allà on l’administració no hi dona servei (sortides, colònies, extraescolars i en horari de menjador).
  • Assumpció de part de les despeses de sortides, colònies, menjador i extraescolars d’aquelles famílies amb menys poder adquisitiu.

Les necessitats a cobrir venen determinades sempre per la direcció de l’escola, la treballadora social i/o l’equip de monitors de menjador i d’extraescolars.

Persones necessàries:

Durant el curs 2015-16 la Comissió ha estat formada per 6 persones. En les iniciatives puntuals, però, es sol·licita la participació de persones voluntàries per muntar les parades dels encants (taules, plegar roba, netejar espais), vendre, recollir, etc., requerint-se en moments puntuals fins a més de 15 persones actives, perquè les activitats siguin un èxit.

Quant als requeriments per a cobrir les necessitats, es requereix un monitor de suport (preferiblement amb coneixements en educació especial) per a cada una de les activitats (extraescolar o no) en la que consta inscrita una persona amb necessitats educatives especials.

Objectius:

Des de fa molts anys, el CEIP Lavínia promou l’existència de la Comissió per a una Escola Inclusiva. Aquesta Comissió (i) vetlla perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats; (ii) col·labora amb el centre per donar suport a aquells alumnes que ho requereixen; (iii) fomenta la formació sobre temes afins a la inclusió; (iv) cerca els recursos necessaris per a fer-ho.

La Comissió, doncs, s’orienta a que tots els infants puguin gaudir de les sortides, que tots els infants rebin el suport individualitzat que necessiten, i, en definitiva, que cap infant es quedi “fora de joc” per cap tipus de raó: econòmiques o de necessitats educatives especials.

I això es fa, i s’ha fet, fins ara, gràcies als ingressos que es recapten de les accions que promou la mateixa Comissió: mercats solidaris, sorteig d’una cistella de nadal, una parada de llibres i roses per Sant Jordi, i d’altres.

La destinació dels ingressos segueix un procediment de gestió pautat i confidencial, d’acord amb documentació acreditativa per a cada cas, intentant arribar allà on no ho pot fer l’Administració. Per exemple, en el cas de necessitats educatives especials, es finança la incorporació d’un monitor de suporten al grup per a les sortides; o en el cas dels alumnes amb risc d’exclusió social, es cobreix fins a un 85% del cost de l’activitat, sempre atenent a l’ordre de prioritats de sortides escolars i colònies, menjador, i activitats extraescolars.

Període d’execució:

12/09/2015 a 22/06/2016

Destinataris:

Específicament, les famílies amb infants amb necessitats educatives especials i les famílies en rics d’exclusió, i els grup-classe implicats, però en definitiva totes les famílies participen i són partíceps dels valors i dels beneficis de la inclusió.

DADES PERSONA DE CONTACTE:

AMPA:
CEIP Lavínia

PER UNA ESCOLA INCLUSIVA: CAP INFANT FORA DE JOC!
Back To Top