skip to Main Content

Edició:
2020

AMPA que el presenta:
AMPA Aqua Alba

Població:
Gualba

Modalitat:
Transformem la societat

Breu descripció del projecte:

El projecte Passaport del Futur neix per donar resposta a un Manifest que els alumnes van fer arribar a l’Ajuntament de Gualba , i que l’alcalde els va respondre amb una crida a l’acció col·lectiva. El Manifest fou un dels resultats d‘una Jornada de Canvi Climàtic impulsada per la Comissió Escola Verda amb activitats d’aprenentatge durant tot l’horari lectiu i per a totes les edats (des de P3 a 6è), coincidint amb una de les convocatòries de vaga pel clima inspirades en la Greta Thunberg (15-Març-2019), unint-se així a milers de nens i nenes i joves d’arreu del món per reclamar una resposta immediata i eficaç a aquesta problemàtica.
El passaport Passaport és un repte social en sí mateix, i ofereix al seus membres integrants la possibilitat de participar en diferents reptes que es llançàren des de les xarxes socials i municipals, al llarg d’un any. A través de l’Escola, cada alumne/a va rebre un Passaport que desafía a la família o grup d’amics a prendre acció vers el canvi climàtic, i a través del passaport es poden fer reflexions a casa, a l’escola, amb els amics, sobre els nostres hàbits i patrons de comportament. Els Passaports disposen de sis caselles buides que cal emplenar amb segells mitjançant l’assoliment de reptes. Aquests reptes representen accions i canvis d’hàbits que tenen la capacitat de frenar la problemàtica de l’escalfament climàtic i la contaminació dels residus plàstics, moltes d’elles recollides al Manifest dels infants de l’escola del poble. (Memòria passaport del futur adjuntada amb totes les imatges)

Pressupost:

Aquest projecte es basa en la reutilització de material, la sinèrgia d’entitats que col.laboren amb una finalitat amb coherència amb els objectius del projecte.
A priori no té un pressupost.
La Solidaritat vers l’objectiu facilita aquest repte global sense necessitats d’inversió.

Obstacles a vèncer:

S’han detectat 3 grans obstacles:
1. Gestió de com efectuar els reptes des dels establiments. Cada entitat tenia unes costums habituals ja al poble. El petit comerciant no vol “espantar” al client per por de reduir comoditats, i tampoc disposa la capacitat per absorbir costos addicionals que podrien derivar-se.
2. Inicialment no es va tenir en compte aquelles famílies que ja feien de forma habitual els reptes i per tant incloure un segell demostrant ja l’hàbit. Va caldre trobar un equilibri en quant a la “dificultat” per assolir segells ja que els hàbits de partida varien molt en funció de la família.
3. Vèncer la reacció inicial comunitària (especialment pares de l’alumnat) de motivar a través d’explicar la realitat als infants (encara que fós de manera adequada a les edats respectives), i per tant forçar el canvi a les famílies s’interpretava en base a la “por” que havíem generat als infants. Va costar força comprendre que la realitat justificava el mètode, i que segurament, fou una reacció deguda al sentiment de responsabilitat que semblava recaure a les famílies per no adoptar certs hàbits.

Col·laboradors:

Direcció, Professorat, Famílies, Infants i joves, Entitats locals, Administració pública, Altres

Delegació:

Vallès Oriental

Paraules Clau:

Emergència climàtica
Reptes pel canvi
Passaport del futur
Canvi social
Treball en xarxa
Sinèrgies
Respecte entorn
Planeta viu

Nivell Educatiu:

Primària

Valors clau:

– Adoptar hàbits sostenibles i crear conciència sobre les nostres activitats i les seves implicacions en relació a les crisis ambientals i socials, amb coneixements científics i socials per esdevenir un ciutadà responsable.
– Participar en la vida col·lectiva a partir de valors democràtics, per millorar la convivència i per afavorir un entorn més just, sostenible i solidàri.
-Concloure el cercle de l’aprenentatge: (identificat des de la pròpia comissió d’Escola Verda en les accions dins de l’aula) , aplicar els aprenentatges a la vida diària).

Materials necessaris:

Impressió de passaports del futur
Segells (enganxines) pels establiments
Premis: Invitació a Bosc Vertical en família o grups

Necessitats ateses:

L’emergència climàtica representa una amenaça per la societat i els ecosistemes naturals tal i com els coneixem avui. Els científics alerten que per evitar danys irreversibles és necessari portar a terme canvis sense precedents en els sistemes energètics, urbans i de l’ús del sòl. De fet, limitar l’increment de la temperatura a 1.5C, tal i com la majoria d’Estats d’arreu del món s’han compromès, requereix noves maneres de moure’s, de menjar, de produir i consumir. Mentre el pes de la responsabilitat d’aquests canvis no pot recaure sobre els individus, i menys els infants, és important que col·lectivament es crein les condicions necessàries per fer els canvis més estructurals que es requereixen, per exemple, reivindicant la necessitat d’acció valenta i urgent. Iniciatives com el Passaport del Futur pretenen crear reflexió personal, a nivell familiar i de poble, sobre els canvis necessaris, així com posar en evidència la cooperació i acció col.lectiva que facilitaria una acció més contundent i en línia amb les necessitats i desitjos de la ciutadania.

Persones necessàries:

Sinèrgia dins la comissió Escola Verda de l’AMPA i l’Escola, juntament amb l’associació que promou els reptes amb les diferents entitats i establiments del municipi.

Objectius:

1. Impulsar una proposta de treball que tanca un cercle importantíssim dins la piràmide de l’aprenentatge, passar de la jornada de conscienciació a l’acció!
2. Promoure treball en xarxa al municipi per crear sinèrgies entre les diferents associacions, l’Ajuntament, l’Escola, els alumnes, i l’AMPA
Objectiu Global: Concretament, l’ambició de la iniciativa és aconseguir que 100 Passaports del Futur hagin obtingut quatre o més segells al llarg dels 12 mesos que començaran el 5 de Maig de 2019.
Aquesta fita simbòlica significaria que aproximadament una quarta part de la ciutadania ha reconegut la necessitat de contribuir en la lluita contra el canvi climàtic, i ho han fet mitjançant accions concretes.
Significaria que Gualba està més a prop d’encarrilar-se en un camí cap a la sostenibilitat, els gualbencs i gualbenques no volen quedar-se indiferents a aquesta problemàtica, ni a la demanda d’acció dels seus infants.

Període d’execució:

Data inici periode d’execució: 03/12/2018
Data final periode d’execució: 03/05/2020

Destinataris:

És una intervenció adreçada al poble a través de les famílies, amics, i col.lectius, iniciada dins l’àmbit de la comunitat educativa i que remou intencions en les petites entitats locals (establiments, botigues, bars i restaurants, entre d’altres) i a la ciutadania, des de la demanda dels infants.

DADES PERSONA DE CONTACTE:

AMPA:
AMPA Aqua Alba

Correu electrònic de contacte:
ampagualba@gmail.com

PASSAPORT DEL FUTUR
Back To Top