skip to Main Content

Edició:
2017

AMPA que el presenta:
AMPA Simeò Rabasa

Població:
Martorelles (Vallès Oriental)

Modalitat:
Fem xarxa per l’Èxit escolar

Breu descripció del projecte:

La Nave Va teatre es la companyia creadora a nivell nacional del projecte. La companyia aporta a l’escola un compositor i un director artistic que un cop per setmana treballa amb els nens. A final de curs els nens van representar la obra a nivell local (Martorelles), i a l’escola i a les escoles del voltant.Entre ells van crear des de la música fins el guió.

Pressupost:

Aquest projecte demana una gran inversiò, doncs es prorrogable 2016/2017. El projecte ha tingut un cost de 13.000 euros.

Obstacles a vèncer:

En aquest projecte el principal obstacle es el finaçament, que amb prou feines cobreix el treball dels professionals que fan realitat el projecte.

Col·laboradors:

Direcció
Professorat
Entitats locals
Administració pública
Famílies del centre

Delegació:

Barcelona Comarques

Paraules Clau:

Projecte interdisciplinari, sensibilitat artística i cohesiò de grup

Valors clau:

Fer realitat de la projecciò d´una obra de cara al pùblic de creaciò pròpia.
Aconseguir que els nens memoritzin la obra i la representi al mateix temps no se’ls privi de la improvitzaciò.

Materials necessaris:

Instruments, vestuari i local per poder representar l’obra.

Necessitats atesses:

Alumnes amb problemes de relaciò amb el grup ja sigui general o individual, donant una porta de sortida per poder vencer de manera inconcient i creativa.

Persones necessàries:

Metres, alumnes i profesional.

Objectius:

  1. Apropar a l’alumne a nivell representatiu i creatiu a formar part d’una obra de teatre convertida en òpera.
  2. Cohesionar al grup de manera organitzativa entre ells.
  3. Reduir els conflictes entre companys.
  4. Motivar l’expressió corporal i artistica.

Període d’execució:

01/10/2015 a 20/04/2016

Destinataris:

Alumnes, mestres i pares

DADES PERSONA DE CONTACTE:

AMPA:
AMPA Simeò Rabasa

Back To Top