skip to Main Content

Edició:
2021

AFA que el presenta:
AFA Mar Nova

Població:
Premià de Mar

Modalitat:
Fem xarxa per la qualitat educativa

Breu descripció del projecte:

Un cop a la setmana a l’escola Mar Nova es proposen tallers intergeneracionals en els que es demana la participació de les famílies amb l’objectiu tant de donar suport a l’equip docent com de crear vincles entre alumnat, professorat i famílies. Aquest espai s’anomena Obrim portes.

L’Obrim Portes se celebra cada divendres a la tarda però es comença a organitzar al llarg de la setmana quan les famílies han d’apuntar-se, en un doodle o bé a una pissarra que es troba a un lloc visible de l’escola, a quin taller voldran anar. És tasca de l’AFA animar a les famílies a apuntar-s’hi i gestionar que hi hagi suficient participació.

L’alumnat també escull el taller que vol anar tenint en compte els seus interessos i amb la única limitació de l’aforament de cada taller.

Tant des de l’AFA com de l’escola es transmet la idea de que no és objectiu de l’Obrim portes que les famílies facin el taller amb els seus fills, nets o nebots, precisament interessa que els infants vegin als seus familiars a l’escola però que això permeti que tota la comunitat educativa es conegui.

En cada taller hi ha un mestre o una mestra i un o dos familiars que donen suport. La proposta dels tallers la fa l’equip docent a partir dels seus interessos i coneixements amb l’ajuda de les famílies i varien segons el trimestre. Alguns tallers que s’han fet son: circ, construccions, maquillatge, land art, zumba, cosir, multiesport, hort, sobre rodes, cuina, robòtica, art, jocs de taula…

A cada taller hi ha uns 16 infants des d’educació infantil fins a 6è. A l’hora d’organitzar-se els nens i nenes de les classes de cicle superior van a buscar els infants d’educació infantil i la resta es desplaça al lloc on hi ha el taller escollit.

Pressupost:

No hi ha un pressupost específic per a aquesta activitat, s’utilitza el material de l’escola amb les aportacions anuals de les famílies per a aquesta finalitat.

Obstacles a vèncer:

La participació de les famílies.
A vegades, s’ha hagut de suspendre degut a la falta de professorat per baixes ja que es compta amb tot el professorat per fer els grups necessaris.
Els espais. Estem en una escola amb barracons i molts dels espais que s’utilitzen per a l’Obrim Portes son exteriors. Quan plou a vegades ha estat difícil fer tots els tallers.

Col·laboradores:

Direcció, Professorat, Famílies, Infants i joves

Àrea territorial:

Maresme

Paraules Clau:

intel·ligències múltiples, tallers, participació, famílies, coaprenentatge, respecte

Nivell Educatiu:

Infantil i Primària

Valors clau:

Els valors que es treballen en aquesta proposta son la responsabilitat, el companyerisme, la cooperació, el respecte, coaprenentatge, el sentit de pertànyer a un grup, el coneixement de la comunitat educativa, el treball intergeneracional…

Materials necessaris:

Cada taller necessita els seus materials específics. Per coordinar els tallers, a cada classe pengen un quadre amb el nom de cada taller on els infants s’apunten.
Fem servir un doodle i una pissarra perquè s’apuntin les famílies als tallers.

Necessitats ateses:

El foment de les intel·ligències múltiples dels infants.
El fet d’establir relació entre tota la comunitat educativa per fomentar els valors d’estima, respecte, pertinença a un grup.
La necessitat de les famílies de participar directament en l’educació dels infants a l’escola.

Persones necessàries:

El professorat
Un mínim de 10 persones de les famílies. Poden ser pares, mares, avis, àvies, tiets i tietes… Alumnat.

Objectius:

– Fomentar el sentiment de pertinença a un grup: tots els alumnes és coneixen, coneixen a tots els mestres i tots els espais de l’escola. Això crea el sentiment de pertinença a l’escola i la cohesió que afavoreix la transmissió de valors.
– Que les famílies participin activament a l’escola en una activitat lectiva on poder conèixer com és l’escola des de dins, quines relacions hi ha entre l’alumnat, amb el professorat, les diferents dinàmiques que s’estableixen…
– Fomentar l’autonomia i responsabilitat: els alumnes són els responsables del seu propi aprenentatge, escullen l’espai, el material i decideixen què volen fer. Això provoca l’autoconeixement i desenvolupa l’autonomia.
– Promoure l’aprenentatge entre iguals: es dóna la col·laboració i cooperació entre ells.
– Fomentar les intel·ligències múltiples: Cada infant escull el taller segons els seus interessos i habilitats, pot repetir de taller cada divendres si l’aforament ho permet.

Període d’execució:

Data inici període d’execució: 12/10/2019
Data final període d’execució: 10/04/2021

Destinatàries:

El projecte va dirigit a tota la comunitat educativa essent els infants els protagonistes dels tallers però tenint en compte la importància de la participació tant del professorat com de les famílies.

Obrim Portes
Back To Top