skip to Main Content

Edició:
2020

AMPA que el presenta:
AMPA Cérvola Blanca

Població:
Sant Martí de Tous

Modalitat:
Fem xarxa per la qualitat educativa

Breu descripció del projecte:

El Projecte de MÚSICA PER A TTHOM neix amb l’objectiu de fer de la música quelcom vivencial, proper i accessible als alumnes, aprofitant la condició de llenguatge artístic de la mateixa com una eina per a l’expressió, la comunicació i la creativitat.
La música és una manera d’expressar-se, estimula la imaginació, estimula els sentits, l’equilibri i el desenvolupament. És per aquests motius que és important integrar-la a l’educació infantil i primària com a mitjà de desenvolupament.
El projecte MÚSICA PER A TOTHOM, pretén fer arribar a tots els nens i nenes la música, promovent-ne el coneixement i l’aprenentatge, per tal que en puguin gaudir i al mateix temps afavorir l’augment de la capacitat de memòria, l’atenció i la concentració.

El projecte ha consistit en crear dos grups músicals: El grup de TOCA BATUCA, format pels alumnes de 4t i el grup SOM ORQUESTRA format per alumnes de 5è.
Tots els nens i nenes a partir de quart de primària tenen l’oportunitat d’aprendre a tocar un instrument de percussió i de fer-ho en grup, amb tots els valors associats que representa aquest aprenentatge.
Un dia a la setmana de 12:30 h – 13:30 h (horari no lectiu) durant dos trimestres, els alumnes de 4art i 5è han fet classe amb la colaboració de l’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA. Es treballa la concentració, coordinació, ritme i treball en equip; així com el coneixement dels diferents instruments de percussió i instruments Orff. Aquestes classes han estat financiades per l’AMPA, sense cap cost per a les famílies, de manera que s’ha garantit l’accès a tots els alumnes independentment de la seva condició social.
L’escola CÉRVOLA BLANCA, que també s’ha implicat en el seguiment i desenvolupament del projecte, ha cedit els instruments de percussió i Orff, així com l’espai on s’ha desenvolupat l’activitat, per tal que el projecte es pogués dur a terme amb éxit.

Pressupost:

1.100 €/any

Obstacles a vèncer:

Per al desenvolupament del projecte hem trobat una gran acollida per part de les famílies, així com una total predisposció, tant per l’equip directiu de l’escola, com per part de l’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, tot aixó ha permès que l’activitat es desenvolupi amb relativa facilitat.

Col·laboradors:

Direcció, Professorat, Infants i joves, Entitats locals

Delegació:

Anoia

Paraules Clau:

Música
Coordinació
Grup musical
Percussió
Treball en grup

Nivell Educatiu:

Primària

Valors clau:

– Respecte
– Esforç
– Treball en grup
– Convivència
– Inclusió
– Autoestima
– Creativitat

Materials necessaris:

Instruments de percussió i Orff, que han estat cedits per l’escola per poder dur a terme l’activitat

Necessitats ateses:

Aquest projecte fomenta i millora la qualitat de l’ensenyament, potenciant activitats no curriculars però de vital importància en el desenvolupament dels infants, com son l’expressió, la comunicació i la creativitat. El projecte permet crear un espai on el nen pot desenvolupar el seu potancial artístic i expresar-se de forma lliure.

Persones necessàries:

S’ha contractat un professor a través de l’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.
Han colaborat en l’execusió del projecte l’AMPA i la direcció del centre

Objectius:

– Acostar la música i el llenguatge musical a tots els alumnes.
– Aprendre coordinació i treball en grup.
– Fomentar i treballar el sentiment de pertinença al grup, respecte a l’altre, treballar l’educació emocional.
– Millorar la qualitat educativa.
– Afavorir la convivència, la cohesió social i la inclusió de tot l’alumnat.
– Potenciar l’esforç, la concentració i l’autoestima.
– Potenciar la comunicació i la creativitat.

Període d’execució:

Data inici periode d’execució: 04/03/2019
Data final periode d’execució: 14/06/2019

Destinataris:

El projecte va dirigit a tots els alumnes de 4art i 5è, de manera que tots els alumnes de l’escola, quan arriben a aquest cursos tenen l’oportunitat de participar en el projecte.

DADES PERSONA DE CONTACTE:

AMPA:
AMPA Cérvola Blanca

Correu electrònic de contacte:
ampacervolablanca@gmail.com

MÚSICA PER A TOTHOM
Back To Top