skip to Main Content

Edició:
2020

AMPA que el presenta:
AFA IES Carles Rahola

Població:
Girona

Modalitat:
Fem xarxa per la qualitat educativa

Breu descripció del projecte:

L’AFA va iniciar el projecte educatiu anomenat MOU EL BARRI el curs 2018-19 amb el que es pretén impulsar la convivència dels joves i les seves famílies en el barri més enllà de l’institut i les activitats que s’hi realitzen.

Amb el projecte MOU EL BARRI, s’ha volgut crear oportunitats per a què els joves de l’institut i les seves famílies formin part del teixit associatiu, en l’àmbit social i cívic, del barri de Taialà que compte amb una forta tradició associacionista. S’han volgut establir ponts de connexió i d’apropament entre l’institut i les institucions i entitats que es troben en el barri, per a què es nodreixi i s’enforteixi la nostra comunitat educativa.

Per desenvolupar el projecte MOU EL BARRI va ser fonamental que tots els agents socials implicats s’hi sentissin partícips. Va caldre una estreta coordinació entre l’equip directiu i altres docents que gestionen projectes específics dins de l’institut, els joves i les seves famílies i la xarxa d’institucions i entitats del barri.

Des de l’AFA es va participar i col·laborar en projectes que ja s’estaven portant a terme i es van aprofitar les sinergies per desenvolupar-ne de nous. Les institucions i entitats amb les que es van crear xarxa són els següents:

  • Institucions i entitats del Barri de Taialà: Centre Cívic Ter (col·laboració i participació en activitats del barri); Punt de Trobada Jove de Taialà (Activitats culturals i socials per a joves) i Pissarra del Ter (Xerrades d’interès per a famílies)
  • Entitats de l’Esquerra del Ter: Col·laboració i participació en activitats culturals organitzades per l’entitat.
  • Xarxa dones Girona: Participació en un projecte de l’entitat que té com objectiu el reconeixement i visibilització d’una dona emblemàtica i referent del barri, posant el seu nom a la Biblioteca de l’institut.

Més informació: instagram @lo9pati, @esc_marcel.li_domingo_tivissa, www.mblandarch.com,
http://hemeroteca.marfanta.com/noticia/El_pati_de_lescola_Marcelli_Domingo_de_Tivissa/19386

Pressupost:

500€ per organitzar activitats amb les diferents entitats del barri.

Obstacles a vèncer:

-Des de l’AFA no tenim accés als joves. Cal vehicular-ho a través de l’institut, i això redueix la seva participació.
-Dificultat en la difusió de la informació a les famílies.
-Reduïda implicació de les famílies.

Col·laboradors:

Direcció, Professorat, Famílies, Infants i joves, Entitats locals, Administració pública

Delegació:

Girona

Paraules Clau:

-Comunitat educativa
-Participació de les famílies i joves
-Xarxa social presencial.
-Convivència al barri

Nivell Educatiu:

Secundària

Valors clau:

-Aprendre a Conviure.
-Aprendre actuar de forma autònoma i coherent.
-Ciutadans responsables i actius.
-Treball col·lectiu.
-Respecte en les relacions interpersonals.
-Participació, Col·laboració i Cooperació en projectes col·lectius i solidaris.
-Interacció social.

Materials necessaris:

No són necessaris materials específics. Depèn de l’activitat que es desenvolupa.

Necessitats ateses:

-Dóna oportunitats d’ampliar l’espai i les formes d’aprenentatge dels joves.
-S’aprèn de forma col·lectiva a partir d’experimentar situacions.
-Dóna l’oportunitat als joves i les seves famílies de relacionar-se en el compartir projectes.

Persones necessàries:

3 persones de l’AFA que realitzin els contactes i gestionin les reunions i trobades amb els diferents actors socials implicats.

Objectius:

-Promoure la convivència del joves i les seves famílies al barri.
-Participació dels joves i les famílies en projectes socials, ambientals i culturals del barri.- Promoure la participació dels joves en el teixit associatiu del barri.
-Enfortir la xarxa amb les entitats i institucions del barri.
-Apropar l’institut al barri i el barri a l’institut.
-Reforçar continguts curriculars a partir de l’experiència i vivència dels joves.
-Promoure les relacions intergeneracionals.

Període d’execució:

Data inici periode d’execució: 01/10/2018
Data final periode d’execució: 31/05/2019

Destinataris:

Joves i famílies

DADES PERSONA DE CONTACTE:

AMPA:
AFA IES Carles Rahola

Correu electrònic de contacte:
amparahola@gmail.com

MOU EL BARRI
Back To Top