skip to Main Content

Edició:
2019

AMPA que el presenta:
AFA Institut de Cervelló

Població:
Cervelló

Modalitat:
Fem xarxa per la qualitat educativa

Breu descripció del projecte:

L’Institut de Cervelló acull l’alumnat provinent del municipi de Cervelló. És un municipi amb nombroses urbanitzacions i sense transport urbà. El 47% de l’alumnat viu a les urbanitzacions. Ens estàvem trobant, de forma cada cop més habitual, que els nostres joves, quan acabava l’iInstitut estaven fent temps pel poble fins que els podien recollir els seus pares. Molts d’ells, malgrat tenim un acord amb el menjador de l’Escola Nova, optaven per menjar al carrer o saltar-se l’àpat.
Donat que hi havia aquesta problemàtica, des de l’AFA vam impulsar el projecte que us presentem i que inclou dues línies de treball:
LÍNIA D’ACTUACIÓ 1. MENJA SA I MENJA BÉ. Hem adequat un espai en el propi Institut on els alumnes puguin tenir una petita cuina, nevera, microones i unes taules per poder oferir l’opció de quedar-se a menjar amb carmanyola. Aprofitem aquest espai per treballar els valors de la nutrició i assessorar-los de com menjar bé i com menjar sa. Fem tallers de cuina i passem receptes donant indicacions fàcils per elaborar àpats equilibrats per portar a la carmanyola d’acord amb els productes de cada època. Treballarem també els hàbits de neteja tant de l’espai com personal desprès dels àpats.
LÍNIA D’ACTUACIÓ 2. ÈXIT ESCOLAR. També hem aprofitat per incidir positivament en l’èxit educatiu de tots els nostres alumnes, posant a l’abast els recursos metodològics i organitzatius necessaris. Amb la posada en marxa d’aquest servei facilitarem que els alumnes puguin quedar-se al centre per fer deures, fer treballs en grup i hem impartit tallers de Mindfulness, d’organització de l’agenda per garantir una gestió eficaç del temps, potenciar l’autonomia i la millora del rendiment.
Aquest projecte, a banda de ser un magnífic suport per a la conciliació familiar, creiem fermament que ha contribuït a millorar els resultats garantint l’èxit escolar i ha facilitat la participació de l’alumnat a tota l’oferta de complements formatius que s’està oferint des de l’AFA.

Pressupost:

El primer any, 12.050€. La Diputació de Barcelona ens va finançar el 50% i la resta es va finançar amb l’aportació de l’AFA i de les quotes de les famílies (200€/any per alumnes inscrit).

Obstacles a vèncer:

Implicar a totes les entitats. Era clau per a l’èxit del projecte. Ens calia convèncer a la Direcció del centre, implicar a la dietista de l’entitat esportiva de Ceraqua i a l’ajuntament qui ens va donar suport per adequar l’espai (electricitat, fontaneria, pintura, muntatge,…)
Els recursos. Per això vam presentar el projecte a la convocatòria de projectes innovadors de la Diputació de Barcelona qui ens va finançar el 50% del cost el primer any.
Adequar l’espai. Vam comptar amb la col·laboració d’una mare que amb pocs recursos va aconseguir fer una espai molt acollidor.
Trobar la dinamitzadora de l’espai. La part més important i clau de l’èxit d’aquest projecte. Vam fer un concurs implicant en la selecció a la direcció del centre i la mare que va adequar l’espai i que ara és la impulsora de la Comissió del servei Menjador amb carmanyola.

Col·laboradors:

Direcció, Professorat, Famílies, Infants i joves, Entitats locals, Administració pública

Delegació:

Baix Llobregat

Paraules Clau:

Menjador escolar, menjar bé, menjar sa, èxit escolar, conciliació familiar, hàbits alimentaris, mindfulness, mobilitat, urbanitzacions, participació, xarxa, ocupació, respecte, assequible, 360, autonomia, oportunitats, transport.

Nivell Educatiu:

Secundària

Valors clau:

– Promoure bons hàbits alimentaris i de neteja
– Corresponsabilitat de l’espai i del material
– Respecte als companys i a la dinamitzadora
– Garantir que tot l’alumnat tingui les eines per assolir el seu èxit escolar. Alguns d’ells a casa no els poden ajudar o necessiten un suport addicional que els hi hem pogut oferir a través d’aquesta oferta de l’AFA.
– Oferta assequible per a totes les famílies, cost 200€/annuals\alumne.
– Treball en xarxa. Oferta 360, hem implicant a tots els agents.

Materials necessaris:

Mobiliari i estris de cuina
Electrodomèstics (forn, 4 microones, vitroceràmica i nevera)
Estris i material de neteja
Eines educatives
Jocs
Material receptes

Necessitats atesses:

Hem aconseguit que les famílies tinguin una opció assequible per aconseguir que els seus fills mengin bé i sa, en un espai acollidor amb una gran dinamitzadora que també els ha animat a agafar autornomia alhora de preparar-se els propis nens i nenes els seus àpats.
Aquest projecte, a banda de ser un magnífic suport per a la conciliació familiar, ha ajudat a millorar els resultats de tots els estudiants garantint l’èxit escolar i ha facilitat la participació a tota l’oferta de complements formatius que s’està oferint des de l’AFA…
Amb la posada en marxa d’aquest servei facilitarem que els alumnes puguin quedar-se al centre per fer deures, fer treballs en grup i rebre, si ho desitgen orientacions de la dinamitzadora. També els hi hem donat eines per ajudar-los a organitzar l’agenda per garantir una gestió eficaç del temps, potenciar l’autonomia i la millora del rendiment.
Hem cobert, amb aquest servei la mancança que tenim al municipi de Cervelló ja que no hi ha el servei de transport escolar per garantir que els alumnes de les urbanitzacions puguin desplaçar-se de forma autònoma a casa seva.
I sobretot garantirem que mengin cada dia i estiguin recollits a l’institut durant la jornada laboral dels seus pares.

Persones necessàries:

Dinamitzadora espai Servei de menjador en carmanyola tots els dies electius de 14:15h a 16h.
De forma puntual: dietista, especialista en mindfulness, psicopedagoga.
Implicació de la Direcció del centre des de l’inici del projecte.
Implicació de l’AFA, en concret de la Comissió del servei de Menjador amb carmanyola qui en fa la coordinació del servei i vetlla per la seva qualitat.

Objectius:

1- Promoure i facilitar els bons hàbits alimentaris sobretot en aquesta etapa. Menja bé, menja sa.
2- Facilitar la conciliació de les famílies entre la vida familiar i la vida laboral.
3- Oferir un espai per fer els deures i treballs en grup.
4- Disposar d’un espai acollidor i relaxant que pugui utilitzar-se per als alumnes.
5- Facilitar les eines necessàries per aconseguir uns bons hàbits d’estudi per garantir l’èxit escolar ara i, sobretot, a llarg termini.

Període d’execució:

12/09/2017 a 21/06/2018

Destinataris:

A tot l’alumnat de l’Institut de Cervelló que necessiti el servei però de forma especial als alumnes que viuen a urbanitzacions (47% dels alumnes matriculats), que participen a l’oferta de l’AFA i que per problemes de conciliació familiar els seus pares/mares no els poden recollir a les 14:30h.

DADES PERSONA DE CONTACTE:

AMPA:
AFA Institut de Cervelló

Correu electrònic de contacte:
{mail}

MENJA BÉ, MENJA SA I SURT DE L’INSTITUT AMB ELS DEURES FETS I ELS DUBTES RESOLTS
Back To Top