skip to Main Content

Edició:
2021

AFA que el presenta:
AMPA Escola Xoriguer

Població:
Centelles

Modalitat:
Tothom a l’AFA

Breu descripció del projecte:

Aquest projecte és nou en el sí de la curta vida de l’Escola Xoriguer de Centelles. Va neixer en el curs 2019-2020 amb la convicció que l’alimentació va més enllà del fet de menjar. El temps de migdia, és un moment on interactuen aspectes socials, culturals i hàbits higiènics. La nostra finalitat és potenciar i donar-hi valor com un espai educatiu de qualitat, treballant a la mateixa línia pedagògica de l’escola amb un acompanyament respectuós i fomentant l’autonomia de cada infant dins un ambient relaxat.
Amb l’objectiu de treballar conjuntament amb l’escola, tant a nivell de PEC però sobretot amb les adaptacions curriculars que siguin necessàries aplicar, s’estableix un protocol per alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (N.E.S.E.). El principal objectiu és garantir que l’alumnat pugui accedir i participar activament en les activitat i funcionament del temps de migdia per tal de fomentar el seu aprenentatge i treballar en el seu desenvolupament global.

Pressupost:

Cost del personal: 3.808’05€
Cost del material: 1.107’73€
Import total del cost del projecte, del curs 2019-2020: 4.915’78€

Obstacles a vèncer:

Reduir les diferències entre les persones, treballant tots plegats per un objectiu comú, fomentant de forma positiva aquest vincle i el sentit de pertinença a la comunitat i l’entorn.

Col·laboradores:

Direcció, Professorat, Famílies, Infants i joves, Administració pública

Àrea territorial:

Pirineus Orientals

Paraules Clau:

Diversitat, inclusió, tolerància, autonomia, cohesió social, educació en valors, educació emocional, inclusió, comunitat, cooperació, sostenibilitat, medi ambient i respecte a l’entorn.

Nivell Educatiu:

Infantil i Primària

Valors clau:

Autonomia: Un nen autònom és aquell que és capaç de realitzar per si mateix aquelles tasques i activitats pròpies dels nens i nenes de la seva edat i del seu entorn. Per això es posa l’accent especialment en què els infants mengin sols, utilitzant correctament els diferents instruments i respectin unes normes bàsiques d’educació a taula.
-Atenció a la pluralitat i diversitat: A l’escola ens trobem una gran diversitat d’alumnes tant per les seves característiques físiques com psíquiques o per la seva procedència i origen sociocultural. El principal objectiu és garantir que l’alumnat pugui accedir i participar activament en les activitats i funcionament del temps de migdia, per tal de fomentar el seu aprenentatge i treballar en el seu desenvolupament global.
– Sostenibilitat: Es promou el respecte a l’entorn i al medi ambient des del consum de productes de proximitat i ecològics i fomentant la reutilització de materials i suprimint el plàstic a l’espai de menjador.
Creiem important acompanyar en base a la creació d’un entorn on s’afavoreix i garanteix el creixement de tothom des del respecte envers un mateix i a l’altre, així com la llibertat i la responsabilitat de crear una societat més acollidora, tolerant i solidària, sempre vetllant perquè predomini la companyonia vers els altres. Per tot això cal la implicació i la participació de totes, per conviure de manera positiva, amb respecte i des del diàleg, integrant visions i sensibilitats diferents.
Per tal d’afavorir l’acompanyament respectuós dels infants i crear un ambient agradable durant el temps de migdia cal tenir en compte algunes consideracions que s’exposen a continuació:
• Ambient relaxat.
• Organització que facilita la participació (comissió de menjador formada per infants i la coordinadora de temps de migdia).
• Foment de l’autonomia i respecte a l’entorn (safates, fonts, gerres, gots de vidre, plats de porcellana, tovallons…)
• Per què utilitzar tovalló de roba a l’hora dels àpats a totes les edats?
– Donem un valor educatiu a l’estona dels àpats.
– Ens apropem a la realitat social, ja que la utilització del tovelló és un hàbit molt evident a la nostre societat.
– El pitet protegeix la roba i el tovalló permet netejar-nos la cara i les mans.
– El fet que sigui de roba, permet als infants que cadascú reconeix el seu, més fàcilment. És més personal i respectuós amb el medi ambient.
Per què utilitzar safates, fonts, plats, gerres de vidre?
– Pretenem acostar a l’infant a la realitat social.
– Pretenem que siguin capaços d’autoregular-se. (capaços d’escoltar el seu cos, decidint quina quantitat es serviran)
– Donem valor educatiu a l’estona dels àpats. Cal anar amb cura i respectar els estris, ja que són de vidre i es poden trencar. Tot i que són més estables ja que tenen més base i pesen més.
– Fomenta la sostenibilitat
• Parar, desparar la taula, tenir cura dels diferents materials… no només capaciten els infants a ser més autònoms, sinó que també els ajuden a créixer en la seva autoestima. Per tot això, cal deixar participar els nens/es en les diferents tasques, preguntar-los i atendre cadascú segons la seva necessitat i comptar amb uns adults capaços d’escoltar, observar i respectar els diferents ritmes.
• El descans: Tenir en compte que pels més petits, el temps del migdia també és un temps per refer-se, per relaxar-se i per descansar. També establir mecanismes per donar
resposta a les necessitats de descans als infants més grans que ho necessitin amb activitats més pausades. • Comunicació verbal: Els monitors expliquen als infants el menú, què cal fer, ofereixen diàleg i comprensió davant alguna dificultat. Motiven als nens/es per la seva autonomia i bona autoestima.
• Comunicació no verbal: S’afavoreix una postura tranquil·la per part dels adults que transmet tranquil·litat als infants. Mirades de complicitat, comprensió…

Materials necessaris:

Llibretes (per la comunicació escola-família).
Materials fungibles.
Re-equipament de cuina (amb l’eliminació del plàstic per material reutilitzable)

Necessitats ateses:

Una de les missions de l’Escola Xoriguer és ser una eina d’equitat i dotar de possibilitats a tots els infants per poder desenvolupar-se en harmonia en totes les seves vessants. Un element essencial per assolir aquesta missió és l’alimentació dels individus, la higiene i les relacions en el temps de migdia. Creiem que l’alimentació va més enllà del fet de menjar. El temps de migdia és un moment on interactuen aspectes socials, culturals i hàbits higiènics on el coneixement d’un mateix i el propi plaer donen sentit en aquest acte.
Aquest projecte respon a la necessitat que el menjador sigui un espai educatiu integrat a l’escola on es treballin els mateixos valors de diversitat, respecte i foment de l’autonomia que es treballen a les aules.

Persones necessàries:

Un/a coordinadora de temps de migdia.
Monitors/es tenint en compte la ratio d’infants.
Un/a responsable de cuina.
Els mestres, que tenen un paper important en la gestió de traspàs d’informació i acompanyament dels infants fins la recollida dels monitors referents de cada grup.
La comissió de temps de migdia de l’AMPA, que vetlla per el seu bon funcionament.

Objectius:

Aquest projecte de menjador té la finalitat de treballar conjuntament escola, família i l’entorn i persegueix els següents objectius principals:
1) Millorar la convivència. Es tracta de fer un acompanyament que es basa en la creació d’un entorn on s’afavoreix i garanteix el creixement de tots, des del respecte envers un mateix i a l’altre, així com la llibertat i la responsabilitat de crear una societat més acollidora, tolerant i solidària, sempre vetllant perquè predomini el companyonia. Per tot això cal la implicació i la participació de totes, per conviure de manera positiva, amb respecte i amb diàleg i integrant visions i sensibilitats diferents.
2) Fomentar l’autonomia. El desenvolupament de l’autonomia personal és un objectiu prioritari en l’educació. Un infant autònom és aquell que és capaç de realitzar per si mateix aquelles tasques i activitats pròpies de la seva edat i del seu entorn. Per això s’incideix especialment en què mengin sols, utilitzant correctament els diferents instruments i respectin unes normes bàsiques d’educació a taula.
3) Adquirir uns bons hàbits. L’ensenyament dels hàbits que cal treballar al temps de migdia no només té en compte el saber estar a taula, sinó també hàbits d’higiene, de convivència i de bona relació amb els companys i companyes. Esdevé, doncs, un treball que fomenta l’autonomia i la capacitat de col·laborar de manera activa en les tasques cooperatives i el respecte.
4) Treballar per millorar l’alimentació i el medi ambient. S’utilitzen materials sostenibles, aliments ecològics, de proximitat i de temporada, lliures de transgènics i químics i així com fomentant l’economia local i el respecte a l’entorn.

Període d’execució:

Data inici període d’execució: 12/09/2019
Data final període d’execució: 12/03/2020

Destinatàries:

La finalitat del projecte és treballar conjuntament escola-família i el seu entorn. Els destinataris són principalment els infants i les seves famílies.

Mengem Com A Casa
Back To Top