skip to Main Content

Edició:
2020

AMPA que el presenta:
AMPA Marcel·lí Domingo

Població:
Tivissa

Modalitat:
Fem xarxa per la qualitat educativa

Breu descripció del projecte:

L’escola rural Marcel·lí Domingo (83 alumnes) ha iniciat un projecte de co-creació col·laboratiu en el que infants i mestres, amb la participació de les famílies, defineixen el pati que volen a través d’un procés de discussió, reflexió i aprenentatge. El projecte s’ha realitzat amb la participació del màster MBlandarch-ETSAB-UPC a través d’un taller durant la setmana cultural anomenat ‘lo nostre pati’:
Dll-dmc: Treball en grups de diferents edats d’alumnes
1. Es van proposar als alumnes un conjunt de preguntes amb la perspectiva temporal: Lo pati era, lo pati és i lo pati serà….
2. Amb l’objectiu d’obrir el camp de referència dels alumnes i relacionar Lo pati amb el paisatge es va preguntar als alumnes de l’escola què portarien del seu paisatge i de Tivissa al pati, respongueren les pedres, el riu o la plaça del poble.
3. Treball experimental amb el material amb diferents “kits” de materials (terres, sorres, fustes, robes, plastilina…) perquè els alumnes comencessin a treballar en maquetes o prototips, introduint l’escala en les intervencions.
Dj-Div: Creació de grups híbrids incorporant les de famílies i alumnes del màster
4. Es van agrupar les diferents propostes segons temàtiques que havien sortit en el treball previ. Cada grup va desenvolupar una única proposta definint el lloc, material i dimensions, concretant el material necessari.
5. A partir del reconeixement dels lloc més idonis per la ubicació de les intervencions al pati, es van treballar les següents propostes consensuades: cabana+ sorral /cuineta/hort/vaixell pirata /zona relax.
6. Els alumnes del màster van dibuixar a escala cadascuna de les intervencions i a partir d’aquesta informació els grups van fer una maqueta amb la proposta definitiva a escala.
7. Es va organitzar una assemblea de votació de propostes.
Dss-Dmg: Execució
Unes 70 persones (famílies, mestres, màster i voluntaris) van treballar amb la execució. Entitats van portar material necessari. Es van executar 4 de les 5 propostes.

Pressupost:

El pressupost necessari comptabilitzat per executar el projecte va ser de 7.610,16 euros. D’aquests 928,36 € els va aportar l’ajuntament, 1.404,80 € la fabrica Brull, 488,00 € construccions silva, 155,00 € el Consorci de la Serra de Llaberia, 269,00€ les famílies i 4.365,00 els arquitectes del taller en hores de treball.
Les dietes dels alumnes del màster les van cobrir les famílies, l’AMPA, l’associació de dones l’AVET. I l’allotjament a l’Alberg l’Ajuntament.
Durant la jornada de treball es va comptabilitzar un total de 70 persones treballant, durant els dos dies, no incloses al pressupost.
Durant tot el curs es van realitzar diferents activitats per recollir diners com per exemple: venda de tiquets per sortejar una pilota del barça signada per jugadors; venda de materials com sabons en diferents activitats organitzades per l’escola; venda de coques i servei de bar durant les jornades en què es fa el manteniment del pati; o venda de punts de llibre dissenyats pels alumnes, durant la Diada de Sant Jordi.

Obstacles a vèncer:

Entre els principals obstacles a vèncer hi va haver el finançament. El projecte volia ser autofinançat i que es generés a través de la co-financiació. Amb les premisses prèvies també de sostenibilitat i ús de materials reciclats i reutilitzats, i si eren nous principalment fustes. Es va contactar amb les empreses locals i se’ls va demanar ajuda. Entre les empreses hi havia una fabrica de marcs i motllures (que disposava de molt estoc de fustes de diferents mides), una empresa de construcció (que ens va facilitar materials que no utilitzaven com tubs), una ferreteria i una entitat de gestió forestal, que també ens va cedir material. D’altra banda, l’Ajuntament ens va oferir sorra i tota la maquinaria que vam necessitar. La mà d’obra va estar coberta per les famílies i altres persones del poble (amb professions com fusters, jardiners, etc.) que tot i no tenir nens a l’escola sí que hi tenen relació i es van bolcar a treballar durant el cap de setmana.
A l’inici el projecte va generar inquietud i nervis en algunes famílies ja que era una iniciativa molt innovadora i arriscada sobretot pel que fa al finançament i la necessitat real de modificar un espai que, per alguns, ja era correcte tal i com era. Però un cop es va començar, el treball en equip i el talent de tots va ajudar a superar tots els obstacles.

Col·laboradors:

Direcció, Professorat, Famílies, Infants i joves, Entitats locals, Administració pública, Altres

Delegació:

Terres de l’Ebre

Paraules Clau:

Comunitat educativa, co-creació, espais verds, ‘el pati era, es i serà’, educar amb l’exemple, materials reutilitzats, escola rural, treball en equip, empoderament

Nivell Educatiu:

Infantil i primària

Valors clau:

Els principals valors que el projecte va motivar son:
-Potenciació de la comunitat educativa. Mai abans s’havia vist treballar conjuntament per un objectiu comú als mestres, les famílies, els nens, les entitats locals, ajuntament, empreses i el poble en general. El fred, la pluja i el vent del cap de setmana no van aturar el treball d’execució
-Espai de co-creació. Els espais es van dissenyar i crear de forma democràtica, poc a poc i responent a les necessitats i dificultats que anaven sorgint.
-Estudi del pati des d’una visió històrica i intergeneracional. Sorprenentment, no vam ser els primers en voler repensar el pati. A l’arxiu comarcal vam descobrir com a principis de segle es va voler construir una escola modernista. Vam trobar els plànols, articles de discussió a la revista de Tivissa, i descobrir que, finalment, el projecte es va abandonar per la guerra civil. Vam realitzar un vídeo generacional del pati en el que, amb les converses dels antics alumnes, vam descobrir que el pati havia estat un lloc on es celebraven esdeveniments importants de la vida social del poble com casaments, comunions i festes locals, on tothom hi tenia accés i on tothom gaudia. Era un espai ple de vegetació, amb un laberint de xiprers i rosers, una font, un cirerer enorme.
-Creació a partir de materials locals, reutilitzats i amb baixes emissions. A més la major part dels materials els van aportar les famílies i les empreses locals, amb el material que vam aconseguir vam fer les propostes, fet que va ocasionar en alguns moments la necessitat d’una creativitat extra.
-Educar amb l’exemple. A través del treball en grup i cooperatiu de les famílies i mestres i col·laboradors, els nens van poder veure i participar en l’execució del projecte, observant com les seves persones més properes unien esforços per fer realitat el seu somni i ells n’eren partícips.

Materials necessaris:

Material aportat per l’AJUNTAMENT
6 BIB BAGS SORRES
Diverses PINTURES
Material aportat per FUSTES BRULL
320 LLISTONS FUSTA AVET 240cm
30 LLATES 4x7cm 300m
1 TRONC 4m Ø45cm
Material aportat per construccions SILVA
3 TUB SANEJAMENT
1 LLATES TERRA VAIXELL
Material aportat per CONSORCI LA SERRA DE LLABERIA
2 GARRAFES OLI LLINOSA
1 PINTURA FUSTA TRACTAMENT X EXTERIOR
APORTACIONS FAMILIARS
1 TRONC PI 6m Ø20cm
1 PICA INOX
1 AIXETA PER CUINETA
8 BIGUES DE FUSTA 2m Ø20cm
3 SILICONA
1 PARQUET ROURE PER VAIXELL
1 BIGA PER CAP DRAC
1 CABÀS
5 PANELLS FUSTA TERRA TIPI (m²)
1 OLLES
1 TIMÓ

Necessitats ateses:

Lo nou pati és el resultat d’un treball col·lectiu entre la comunitat docent de l’Escola Marcel·lí Domingo de Tivissa, els pares de l’Escola, entitats col·laboradores i el Màster d’arquitectura del Paisatge l’ETSAB de la UPC. El que es va dissenyar o crear no va ser un producte, tot i que es van construir jocs, sinó que es va fer un procés col·lectiu de creació, on les decisions es van a anar prenent en conjunt.
Les famílies i diferents col·lectius del poble de Tivissa van fer una tasca de recol·lecció de materials i recursos de la zona ( fustes, troncs, terres, sorres…) juntament amb entitats com l’Ajuntament de Tivissa i el Consorci de la Serra de Llaberia, la qual cosa va fer que la proposta no només fossin unes intencions i un projecte sinó una realitat construïda amb cost pràcticament zero a partir de mobilitzar els recursos locals: materials i immaterials.
El resultat va ser, a més a més, un exemple d’apoderament dels infants. El què els nens van projectar i dissenyar, amb ajut de mestres, alumnes de màster, pares i entitats col·laboradores es va construir.

Persones necessàries:

El projecte es va començar a gestar el 2017, quan van confluir les idees i iniciatives d’un grup de famílies amb l’equip de professors de l’escola. Des de l’inici fins la jornada del pati es van fer un total de 17 reunions incloent una reunió general per a totes les famílies de l’escola, reunions entre les famílies AMPA , escola i ajuntament, a part de les reunions preparatòries setmanals de la comissió del pati.
Dins de l’AMPA es va crear la comissió del nou pati formada per 25 mares i pares de l’escola que vam decidir treballar intensament perquè el projecte del nou pati, que es va dissenyar i impulsar des de l’escola, fos una realitat. Vam treballar dur durant les setmanes prèvies a la setmana cultural, contribuint i donant suport en tot allò que se’ns demanava des de l’escola.
A part de tota la comunitat educativa, va ser molt important la participació d’entitats locals del poble i de l’Ajuntament. I sobretot les empreses que ens van cedir material, sense les quals hagués estat molt difícil dur a terme l’execució. Així mateix vam gaudir de la participació d’antics alumnes que ens van venir a ajudar en la construcció.

Objectius:

L’objectiu acadèmic respon a la sensibilització actual respecte la temàtica dels patis de les escoles, creant un espai exterior d’aprenentatges lligat al paisatge, i diferents espais de joc on la creativitat i la imaginació pot volar, fugint dels patis durs i/o centrats en el futbol.
-Generar una experiència participativa pel col·lectiu de l’escola, els alumnes del MBlandarch i les persones vinculades a aquest àmbit i poder reflexionar sobre el potencial del pati de l’escola a nivell didàctic i com espai de joc.
-Dissenyar una intervenció que pugui crear aules bolcades cap al pati, de manera que s’espongi l’espai cap a l’exterior creant diferents zones d’aprenentatge i de joc per a les diferents edats escolars. La idea és poder desenvolupar activitats diàries a l’aire lliure i que s’enriqueixi la relació entre espai exterior i interior.
-Realitzar la intervenció amb materials autòctons, i el més naturals i sostenibles possibles.
-Treball en equip amb grups híbrids conformats per alumnes, professors i famílies per iniciar el debat així com el disseny dels espais del pati.
-Acostar a tota la comunitat educativa i a la població en general el projecte i el treball col·lectiu que s’ha dut a terme durant aquest dies amb una exposició ubicada a l’escola i oberta a tothom.

Període d’execució:

Data inici periode d’execució: 14/01/2019
Data final periode d’execució: 20/01/2019

Destinataris:

El projecte va dirigit als alumnes de l’escola de Tivissa. És un projecte realitzat des de i per als alumnes d’aquesta escola, sense voler copiar d’altres llocs, i creant els propis espais funcionals des de l’experiència de l’equip docent, la imaginació dels més petits i el treball de les famílies. ELs nens participen des del concepte, al disseny fins l’execució. Molts són les escoles del voltant que han visitat i preguntat pel procés en el darrer any.

DADES PERSONA DE CONTACTE:

AMPA:
AMPA Marcel·lí Domingo

Correu electrònic de contacte:
ampativissa1@gmail.com

LO PATI DE L’ESCOLA MARCEL·LÍ DOMINGO
Back To Top