skip to Main Content

Edició:
2019

AMPA que el presenta:
AFA SAGRADA FAMÍLIA

Població:
Barcelona

Modalitat:
Tothom a l’AMPA

Breu descripció del projecte:

Qui més qui menys passa una mitja de 9 anys a l’escola. Els nostres fills i filles no només hi estudien sinó que també hi aprenen valors, descobreixen el seu entorn, el barri, el que és la diversitat, altres realitats… És en aquest marc que l’AFA de l’escola Sagrada Família va posar en marxa el curs 2017/2018 les Safactivitats.
Les Safactivitats (algunes de les quals ja es duien a terme i d’altres són noves) són un seguit d’activitats que es duen a terme al llarg del curs escolar, sempre a l’escola, i que involucren a alumnes, famílies, escola i entitats del barri, principalment. Cada curs es responsabilitza d’una Safactivitat i és entre tots (nens, mestres, famílies) que es tira endavant l’activitat corresponent.
Actualment, la llista de Safactivitats és: La castanyada (P3), SafaMercat estiu (P4), Safaberenar acollida P3 (P5), Recapte d’aliments estiu (1r), Safafarra (2n), SafaMercat Nadal (3r), Recapte aliments Nadal (4t), Any de descans, “No SAFA-res” (5è), Sopar fi d’etapa (6è). Aquesta llista no està tancada i totes les famílies poden fer les seves propostes.

Pressupost:

100€ berenar acollida
150€ cartells edicions Safamercat , Safarecapte, Safafarra
100€ Material tallers tarda Safamercat i Safaberenar

Obstacles a vèncer:

– Reticència al compromís, a lligar-se a una comissió en concret
– “No tinc temps”
– “No sé en què puc ajudar”
– Cansament, que cada curs toqui col·laborar en una activitat pot ser cansat si el pes recau sempre en les mateixes famílies

Col·laboradors:

Direcció, Professorat, Famílies, Infants i joves, Entitats locals

Delegació:

Barcelonès

Paraules Clau:

– Col·laboració
– Participació
– Solidaritat
– Integració
– Convivència

Nivell Educatiu:

Infantil, primària i secundària

Valors clau:

Els valors principals de les Safactivitats són, principalment: l’acollida (afavorint que famílies noves a l’escola es trobin acompanyades des de ben aviat), la col·laboració (entre cursos, els que ja han organitzat la Safactivitat col·laboren amb els de l’edició següent explicant com organitzar l’activitat), la solidaritat (per exemple, amb la participació en les dues edicions del Recapte d’aliments), pertinença a un grup (el fet de responsabilitzar-se d’una Safactivitat, afavoreix el sentiment de grup), diversitat i multiculturalitat (a la Safafarra s’ha dut a terme una mostra de menjars cuinats per famílies de diferents països), bona convivència escolar (la majoria d’activitats són transversals , nens de diferents edats participen en totes les activitats).

Materials necessaris:

En funció de la Safactivitat , el material canvia però bàsicament: cartells per publicitar les Safactivitats, material per tallers que es duen a terme en les dues edicions del Safamercat, berenar del Safaberenar de P5, etc.

Necessitats atesses:

Tal i com s’ha comentat, algunes de les activitats ja es realitzaven a l’escola però quedaven diluïdes en el dia a dia. Emmarcant-les en el projecte Safactivitats es dona continuïtat a les mateixes, i juntament amb les que promouen l’escola o les Comissions de l’AFA (tallers organitzats per la Comissió de la Biblioteca, jornades gastronòmiques per la Comissió de Menjador, venda de roses per la Comissió de festes, participació dels gegants en les festes del barri per la Comissió de gegants, són alguns exemples) , fa que pràcticament cada mes es dugui a terme alguna activitat. Això afavoreix que les famílies tinguin més moments de trobada que únicament a la sortida de l’escola.
L’estructura social del barri és canviant, tenim famílies procedents de diferents països així com nens amb necessitats especials (l’escola compta amb una SIEI) i en aquests casos, la integració pot ser una mica complicada. Participar amb altres famílies en l’organització de la Safactivitat o, simplement, acudir-hi com assistents, ha afavorit que en aquestes dues edicions, la integració hagi sigut molt més ràpida i així ens ho han fet saber les famílies.
Veiem, també , que tot i que som una AFA amb moltes ganes de fer coses, els que som no arribem a tot i és per això que la participació de més famílies és imprescindible.

Persones necessàries:

Totes les que vulguin, com més siguem, millor. Més distribuïda queda la feina (que és poca) i més ganes queden per seguir col·laborant en els propers cursos.
Imprescindible, per descomptat, la implicació dels nens i les nenes.

Objectius:

Un dels objectius principals de les Safactivitats és que les famílies s’involucrin, s’impliquin en les activitats escolars i es relacionin entre elles, sempre de manera voluntària. Així mateix, les Safactivitats permeten als nens i les nenes ser conscients de la realitat que els envolta (com el SafaMercat o els dos recaptes). Ells i elles participen de manera activa en l’organització de les accions que es duen a terme i en veuen el resultat. A més a més, com que l’escola hi participa, les Safactivitats s’aprofiten per a treballar a les classes molts temes socials i fer-ho de manera transversal, no només el curs “encarregat” sinó tots en general.
L’AFA de l’escola Sagrada Família és una AFA activa, amb membres que ja participen en moltes de les accions que es duen a l’escola habitualment (representants de classe, Assemblees de l’AFA, ball de carnaval, formant part de les diverses comissions en que s’estructura l’AFA …) però els nostres fills i filles es van fent grans i cal que entri gent nova, per tant, també un dels objectius de les Safactivitats és que les famílies vegin que l’AFA no és només pagar unes quotes sinó que el dia a dia dels nens i nenes pot ser millor sent un membre actiu de l’AFA. És important que aquest relleu es faci evitant així que es perdi l’essència de l’AFA, que el tarannà de l’escola i la manera de “treballar” vagin passant d’uns a altres.

Període d’execució:

12/09/2017 a 21/06/2018

Destinataris:

Els protagonistes principals són els nens i les nenes que van a l’escola, però donat que tots hi participem, al final tots en traiem profit.

DADES PERSONA DE CONTACTE:

AMPA:
AFA SAGRADA FAMÍLIA

Correu electrònic de contacte:
{mail}

LES SAFACTIVITATS
Back To Top