skip to Main Content

Edició:
2022

AFA que el presenta:
AFA Escola les Aigües

Població:
Barcelona

Modalitat:
Transformem la societat

Breu descripció del projecte:
El curs 2020, l’AFA de les Aigües vàrem engegar el projecte “Transformació verda a lEscola de les Aigües: un jardí a l’Illa Baix Guinardó“ amb la col·laboració de les subvencions de l’Ajuntament.
Aquest projecte vol re-naturalitzar el pati i re-formular els usos que es fan d’ell, transformant-lo en un espai més verd, inclusiu i co-educatiu; així com un espai pedagògic i obert al barri.
S’impulsa la transformació del pati tradicional de ciment cap a un espai exterior més verd. La comunitat educativa de lEscola de les Aigües ens imaginem un jardí o bosc ple d’elements naturals, que esdevingui l’escenari més visible i que actuï de catalitzador per expandir-se per molts altres espais i racons de lescola.
La redistribució de l’espai i la creació de zones de joc més naturalitzades, diverses i motivadores pretén aconseguint que la comunitat d’alumnes pugui gaudir d’un entorn més amable, saludable, respectuós i on es puguin desenvolupar una àmplia diversitat de joc creant un espai inclusiu que fomenti el joc lliure i la coeducació.
L’espai exterior es dota de múltiples recursos naturals per a l’aprenentatge, els quals són essencials pel desenvolupament dels infants, amb un gran potencial de beneficis educatius i ambientals, convertint-se en una extensió de les aules, un espai pedagògic on també poder realitzar activitat curricular. Així com un espai de trobada, un lloc festiu per a la celebració, un espai d’unió i de convivència entre tota la comunitat educativa i amb el veïnat del nostre barri.
Es realitzarà una primera fase de diagnosi amb activitats participatives on els infants puguin pensar, reflexionar i expressar els elements naturals que volen al pati. Després hi haurà una fase d’implementació de les propostes consensuades a través de diferents activitats tan al pati, com a l‘interior de lescola. Finalment hi haurà una fase de difusió i avaluació.

Pressupost:
4000 euros

Obstacles a vèncer:
La pandèmia va impossibilitar les reunions del Comitè Ambiental on es prenen les decisions importants entre les comunitats de famílies, docents i d’alumnes.
Les activitats de sensibilització es van fer telemàticament amb el conseqüent absentisme generalitzat en un principi.
Des del març del 2020 fins a juliol no es va poder programar cap acció de les activitats festives previstes al aire lliure, doncs vàrem haver de adaptar-les a activitats telemàtiques.
Tot i les dificultats i limitacions que ha imposat l‘actual situació de pandèmia, la Comissió Verda de l‘AFA valorem molt positivament haver desenvolupat les activitats d’aquest projecte conjuntament amb la comunitat d’infants i docents de lescola. Ha estat una sort haver pogut treballar plegades des de l‘inici en la construcció del projecte de transformació i renaturalització dels espais de lescola.
Valorem que gràcies al desenvolupament de les activitats d’aquest projecte durant el 2020, ens vàrem formar una idea molt clara de com s’havia de plantejar el projecte de transformació del nostre pati a llarg termini. Per això pensem que haver fet aquest recorregut durant el 2020 ens va permetre aprofitar al màxim l‘oportunitat que es va presentar al ser seleccionades com a centre per a la transformació del pati dintre del projecte de transformacions de patis de l‘Ajuntament durant el 2021. El projecte va donar els seus primers fruits amb una primera ronda d’obres que es varen realitzar l’estiu del 2021, que varen ser tot un èxit i que ha assentat les bases per aquesta transformació profunda del pati, de lescola i del nostre barri.

Col·laboradores:
Direcció, Professorat, Famílies, Infants i joves, Entitats locals, Administració pública

Àrea territorial:
Barcelona ciutat

Paraules Clau:
Renaturalització d’espais, transformació verda, espai més verd, comunitari, coeducació, diversificació de joc. De Pati de ciment a jardí obert al barri. Re-formulació dels usos del pati.

Nivell Educatiu:
Infantil i primària

Valors clau:
Els valors del projecte son la cooperació, igualtat, integració, participació, la responsabilitat, la voluntat de permanència en el temps, l’educació pública de qualitat, equitativa i inclusiva, democràtica, intercultural, feminista i ambientalment sostenible.

Materials necessaris:
Pati de lescola, aules i espais del solar del futur poliesportiu.
Arbres, plantes, testos, terra, aigua, fusta.
Elements de tancament i delimitació de l’hort.
Materials naturals pel joc lliure, com estructures escalables, elements per fomentar l’equilibri, el descobriment de l’entorn i del propi cos, i el foment de la propiocepció.
Materials i elements per la pràctica esportiva convencional, com cistelles, porteries.
Papereres, fonts i elements de cura pròpia i de l’entorn

Necessitats ateses:
A nivell mediambiental: Barcelona acaba de declarar l‘Emergència climàtica i ha redactat recentment el Pla Clima i Pla del Joc on s’estableix com una de les prioritats la naturalització dels espais de jocs dels infants i la diversificació de les activitats que s’hi poden generar.
Així, es fan molt necessàries estratègies per a la reducció de CO2, l‘augment d’ombra, l‘augment de superfície transpirable per reduir l’efecte illa de calor i la disminució de soroll.
A nivell de centre: És una necessitat que va de la mà de la transformació de lescola i lligada al nou projecte educatiu de centre. Les motivacions del projecte són tres:
1. Educativa. Ampliació de l‘aula cap al pati. Potencial per treballar diferents àrees del coneixement (biologia, matemàtica, artístic, mediambiental, etc.), treballar els valors de la cura i de la responsabilitat (apadrinar un sector d’hort, jardí vertical, plantes o arbres per regar-les i cuidar-les) de mantenir la flora i fauna que es genera (treballar els valors de la permacultura).
2. Reducció de la conflictivitat. El contacte amb la natura ofereix la possibilitat de reduir l’estrès i augmentar el benestar. Promoure el valor de la cura.
3. Redistribució dels espais i reformulació dels usos del pati. Amb l‘adquisició de terra transpirable, elements naturals i de joc divers, plantes i arbres es pretén reduir espai de pista “fultbolcèntrica”, augmentar la zona de joc en espais segurs per a tothom, on les nenes i la comunitat d’infants més petits es trobin també confortables i puguin desenvolupar el seu joc, cohabitant amb els infants que fan ús de la pista de futbol, normalment nens més grans.
Això repercuteix en una major igualtat i afavoreix el respecte entre els nens i les nenes, cosa que influirà la seva vida futura.

Persones necessàries:
Tota la comunitat educativa: educadores, alumnes i famílies i l’Associació de Veïnes i Veïns del Baix Guinardó.

Objectius:
L’objectiu general del projecte va ser re-naturalitzar el pati de lescola de les aigües: transformar l’espai del pati en un refugi climàtic, per tal que els alumnes de lescola així com els veïns puguin disposar d’un entorn d’esbarjo saludable, segur, verd i divers; i alhora, contribuir a compensar els nivells de co2 dins de lescola i a l’entorn del centre.
Els objectius específics varen ser:
Sensibilitzar als infants, joves, docents, famílies i veïnat en general de la importància que té per al medi ambient i la qualitat de l‘aire el fet de crear espais més verds, sostenibles, amables i saludables.
Sensibilitzar a tota la comunitat educativa sobre les desigualtats de gènere i dinàmiques de joc a la pista. Conscienciar sobre la importància de la re-distribució de l’espai i dels usos que es fan d’aquest per tal de promoure activitats que assegurin la diversitat de joc al pati per crear un espai co-educatiu, divers i inclusiu.
Sensibilitzar la comunitat educativa de la importància de estar en contacte amb la natura i fer-la servir com a motor intrínsec de l’aprenentatge. Impulsar la transformació del pati de lEscola de les aigües en un gran jardí ple d’elements naturals i vinculant-lo amb el nou projecte educatiu del centre. Promoure el valor de la responsabilitat: mitjançant l‘apadrinament de les plantes per part de l‘alumnat i fomentar el valor de la cura tant en els nens com en les nenes trencant els rols de gènere imposats.
Promoure el treball en xarxa fomentant processos de co-creació, on les comunitats de docents, les famílies, les educadores de migdia i la comunitat de alumnes i el veïnat puguin reflexionar, imaginar, debatre i dissenyar, en clau pedagògica, per construir i transformar l’espai comú en entorns urbans de manera col·lectiva i basat en criteris sostenibles i saludables, des d’una lògica feminista i democràtica.

Període d’execució:
-Data inici període d’execució: 01/01/2020
-Data final període d’execució: 31/12/2020

Destinatàries:
Educadores: Dintre del Comitè Ambiental, les educadores dissenyen les activitats a realitzar dins de cada aula, dinamitzar-les i acompanyant l‘alumnat en el procés participatiu. Així com en l‘avaluació del projecte.
Alumnat: participa de la fase de diagnosi i definició tant a través del Comitè Ambiental de lescola com a través de les enquestes i activitats que es dissenyin per realitzar a cadascuna de les aules amb activitats adaptades a les diferents edats. Participant també de l‘avaluació del projecte.
Famílies: Participen al Comitè Ambiental i contribueixen a les activitats d’implementació, participant del seu disseny, de la seva avaluació i difusió.
L’Associació de Veïns i Veïnes del Baix Guinardó participa en l‘activitat d’implementació “Festa verda”.
Les famílies que utilitzen el pati de lescola durant Patis Oberts, així com la resta del veïnat del nostre barri també es beneficien de totes les millores que s’hi generin.

Més informació:
Descarrega el material annex.

Transformació Verda A L’Escola De Les Aigües: Un Jardí A L’illa Baix Guinardó
Back To Top