skip to Main Content

Edició:
2019

AMPA que el presenta:
AFA Bellavista

Població:
Maçanet de la Selva

Modalitat:
Fem xarxa per la qualitat educativa

Breu descripció del projecte:

L’Afa de l’escola és un arbre amb branques que anomenem comissions. Totes son importants però ens agradaria destacar Formació de Famílies i el projecte “Compartint talents” per la gran acceptació que ha tingut entre les famílies i els valors que ha aportat a la comunitat.
Comencem valorant propostes recollides el curs anterior. Una de les més interessants és realitzar més tallers pràctics de formació a les famílies.
La dificultat que sorgeix és que no disposem de pressupost per a aquest fi. Valorem la situació i, estudiant l’entorn, descobrim que a l’escola hi ha molta diversitat que podem utilitzar per nodrir-nos-en tots. Per tant, li donem la volta a la truita i ideem un projecte al qual convidem a tots aquells membres de la comunitat educativa que vulguin participar preparant-nos un taller formatiu entorn al seu gran talent.
Comencem organitzant tallers els membres de Formació de Famílies i obtenim una resposta molt positiva, ja que augmenta el nombre de famílies que assisteixen a les trobades, fins i tot, venen persones de fora de l’escola. Algunes d’elles ens parlen de les seves passions i s’animen a fer-nos un taller.
Com a resultat obtenim una varietat de tallers molt àmplia: Què podem fer quan ens enfadem (psicopedagogia de les emocions i comportaments infantils), Craft & DIY (creativitat), tècniques hipopressives (personal training), formatge fresc (cuina), minerals i les seves propietats (reiki i mineralogia), menús familiars (nutrició), aprenem a llegir les etiquetes dels aliments (nutrició), càncer… despertem a la vida (resiliència), tai-txi (arts marcials), ioga (exercici i relaxació).
El millor de tot és que són tallers:
• Pràctics i dinàmics.
• Altruistes i gratuïts.
• Impartits per membres de la comunitat.
• Oberts a tothom que vulgui compartir el seu talent.
Com sempre, des de Formació de Famílies seguim creant entorns positius que fan créixer la nostra comunitat educativa.

Pressupost:

El pressupost ha sigut mínim, gracies a que tots els tallers han estat impartits altruistament per membres de la comunitat. Tan sols hem gastat en els detalls d’agraïment i benvinguda que aportàvem als tallers, sobretot a càrrec la coordinadora de Formació de Famílies i de l’escola.

Obstacles a vèncer:

• Falta de pressupost per dur a terme tallers formatius.
• La por de la gent a compartir els seus talents per falta d’autoestima.
• Tendència a fer xerrades que hem anat reconduint per convertir-les en tallers pràctics més dinàmics.
• Desconeixement del projecte que hem solucionat amb un bon màrqueting mitjançant cartells i fent difusió a les xarxes socials.
• Horaris de les famílies, de vegades poc compatibles amb els tallers.

Col·laboradors:

Direcció, Professorat, Famílies, Infants i joves, Entitats locals, Altres

Delegació:

La Selva

Paraules Clau:

Oportunitat, espai, comunitat educativa, treball en xarxa, talent, equilibri donar-rebre, Formació Famílies, varietat.

Nivell Educatiu:

Infantil, primària

Valors clau:

Talent, altruista, vincles afectius, llaços emocionals, diversitat, riquesa cultural, entorns positius, compartir, enfortir.

Materials necessaris:

Com a material no podem generalitzar, era variable en funció del tipus de taller. En alguns, la persona que l’impartia portava el seu material com en el cas del formatge, els minerals… En altres el material eren fotocòpies que es feien a l’escola i es repartien entre els assistents per a material de consulta, com als tallers de nutrició. En els tallers de Ioga cadascú portava la seva màrfega i en altres no feia falta material, com en el de Tai-Txi.

Necessitats atesses:

• Tallers pràctics de formació per a famílies.
• Espai on poder compartir els talents de cadascú.
• Crear entorns positius dins la comunitat educativa.
• Reforçar llaços i enfortir vincles entre les famílies de l’escola.
• Enriquiment cultural a partir de la diversitat cultural.

Persones necessàries:

L’equip de Formació de Famílies que s’ha encarregat d’organitzar el projecte, portar-lo a terme i fer-lo arribar a tota la comunitat.
I, sens dubte, totes les persones que han volgut compartir el seu talent amb nosaltres de manera altruista i a qui agraïm la bona energia i les ganes de les que ens hem contagiat les famílies de l’escola.
Tot el projecte només ha estat possible gràcies al treball en xarxa que hem realitzat conjuntament cada membre de la comunitat que ha participat.

Objectius:

• Concedir la oportunitat i l’espai a la gent perquè puguin mostrar els seus talents.
• Potenciar la comunitat reforçant vincles i creant llaços entre els membres de la comunitat.
• Enriquir culturalment a les famílies a partir de la diversitat existent.
• Oferir formacions a les famílies de manera gratuïta, dinàmica i altruista.
• Donar a conèixer l’Afa i la comissió de Formació de Famílies al poble.
• Treballar en xarxa per a dur a terme el projecte “Compartint talents” i fer-ne difusió.
• Objectiu transversal de Formació de Famílies: Crear entorns positius a la nostra escola.

Període d’execució:

14/12/2017 a 25/05/2018

Destinataris:

Dirigit a tots els membres de la comunitats que vulguin compartir el seu talent o enriquir-se de la diversitat cultural que tenim al poble i portem a l’escola.

DADES PERSONA DE CONTACTE:

AMPA:
AFA Bellavista

Correu electrònic de contacte:
{mail}

FORMACIÓ DE FAMÍLIES: COMPARTINT TALENTS
Back To Top