skip to Main Content

Edició:
2020

AMPA que el presenta:
AMIPA Mare de Déu de l’Esperança

Població:
Figuerola del Camp

Modalitat:
Fem xarxa per la qualitat educativa

Breu descripció del projecte:

La nostra escola és una escola rural i petita (el curs 18-19 tenia 32 alumnes). El fet de ser pocs alumnes i de diverses edats ens enriqueix molt però també ens dificulta altres aspectes com l’organització d’activitats extraescolars adequades a les diverses edats dels nens i nenes.
El projecte dels Filadors i Filadores consisteix en la realització d’una activitat extraescolar característica per les següents raons: la poden realitzar i gaudir tots els alumnes de l’escola junts (independentment del curs i edat que tinguin), no té cost econòmic per les famílies ja que la despesa de l’activitat és poca i se’n fa càrrec l’AMIPA (d’aquesta manera s’afavoreix que la participació sigui més gran) i es realitza els dimecres a la tarda quinzenalment de 15:00h a 16:30h que els alumnes no tenen classe i que per les famílies és un horari complicat per compaginar-ho amb la vida laboral.
Tot i aquests aspectes esmentats, la característica més destacable d’aquest projecte són les persones responsables de dirigir l’activitat ja que són dones grans del poble, àvies, que de forma voluntària i altruista dediquen el seu temps en pensar, preparar, organitzar i dur a terme diferents manualitats i activitats diverses. Alhora també els afavoreix a elles i les ajuda a estar actives i sentir-se part de la nostra escola.
Durant la realització de l’activitat també hi ha mares i pares voluntaris que es queden a ajudar en tot allò que sigui necessari.

Pressupost:

20€ per tota l’activitat. Inclou les tres assegurances de les voluntàries i el material fungible necessari.

Obstacles a vèncer:

– En aquesta extraescolar les activitats que s’ofereixen són de manualitats diverses. Un dels obstacles a vèncer és trobar la manera de motivar els nens i nenes que no els hi agrada tant realitzar manualitats perquè també hi assisteixin.
– Un altre obstacle és realitzar diferents estratègies perquè la motivació de les persones que realitzen l’activitat i que hi donen suport de manera voluntària no decaigui.

Col·laboradors:

Direcció, Famílies

Delegació:

Tarragona

Paraules Clau:

Activitat extraescolar

Nivell Educatiu:

Infantil i primària

Valors clau:

– Treball en xarxa
– Creació de vincles intergeneracionals
– Transmissió de coneixements i valors
– Aprenentatge-servei
– Col·laboració, cooperació i inclusió
– Escola oberta al poble

Materials necessaris:

Materials fungibles varis per a fer les manualitats.

Necessitats ateses:

– Necessitat de realitzar una activitat extraescolar en un àmbit rural (pocs alumnes d’una determinada edat, poca oferta formativa al seu entorn immediat).
– Necessitat de cobrir unes hores que els alumnes no tenen classe i que són de difícil cobertura per les famílies ja que molts coincideixen en horari laboral.
– Necessitat d’obertura de l’escola al poble, al treball col·laboratiu i amb la implicació de diferents agents del nostre entorn (concretament en aquest cas, de les tres àvies).

Persones necessàries:

Àvies voluntàries, mares i pares voluntaris, coordinació de l’AMIPA i suport de la direcció de l’escola.

Objectius:

– Realització d’una activitat extraescolar destinada a tots els alumnes de l’escola, sense cost econòmic i en una franja horària de difícil cobertura per part de les famílies.
– Crear un espai de trobada intergeneracional on s’afavoreix la transmissió de coneixements i valors.
– Fomentar un servei a la comunitat del nostre poble implicant a les àvies a formar part de l’escola i de la comunitat educativa.
– Col·laborar en fer alumnes cada vegada més compromesos, més responsables i més cívics.

Període d’execució:

Data inici periode d’execució: 10/10/2018
Data final periode d’execució: 22/05/2019

Destinataris:

Dirigit a tots els alumnes de l’escola, de P3 a 6è.

DADES PERSONA DE CONTACTE:

AMPA:
AMIPA Mare de Déu de l’Esperança

Correu electrònic de contacte:
amipa.figuerola@gmail.com

FILADORS I FILADORES
Back To Top