skip to Main Content

Edició:
2021

AFA que el presenta:
AFA Escola Pau Casals

Població:
El Vendrell

Modalitat:
Tothom a l’AFA

Breu descripció del projecte:

L’Afa de l’escola va decidir preparar unes extraescolars dins de l’escola, per tal de que les famílies sòcies puguèssin gaudir d’una extraescolar gratuïta pels seus infants. tots els dimecres de 16,30 a 18h els infants prèviaments inscrits eren recollits a la sortida pel seu monitor/a.

La temàtica era mensual i cada dimecres tenien una activitat diferent.

Pressupost:

El pressupost del que vam comptar per portar a terme la estraescolar van ser de 2250€ per a tot el curs.

El càcul el vam fer en base del nombre s’infants per la quota de soci.
Tot i que hi havia un remanet considerable al compte de l’afa per a poder fer servir en cas de necessitar augmentar-ho.

Obstacles a vèncer:

Les primeres setmanes l’organització d’espais, segons el temps als espais lliures de l’escola, i sobretot el tema pandèmia que no ens va deixar continuar a partir del 12 de març.

Col·laboradores:

Direcció, Professorat, Famílies, Infants i joves, Entitats locals, Administració pública, Altres

Àrea territorial:

Camp de Tarragona

Paraules Clau:

extraescolar gratuïta
extraescolar per tots els socis
extraescolar dinàmica, cultural i inclusiva

Nivell Educatiu:

Infantil i Primària

Valors clau:

Gratuïtat per les famílies
Recollida dels infants a la sortida sense que les famílies haguessin de venir.
Apropament de la cultura de la vila dins de les activitats.
Beneficiar a infants d’activitats extraescolars per problemes econòmics familiars.

Materials necessaris:

Gran part del material emprat en les activitats va ser material reciclat portat de casa, tant de les monitores con de les families.

Es va comprar: material escolar com llapis, colors, tèmpres, pinzells, plastelina, bossetes per l’extraescolar, altaveu, i material específic per les activitats.

Necessitats ateses:

Oferir una extraescolar als nostres infants, hi havien alguns que mai havien fet. Oferir a les families sòcies coses diferents, ja que a les festes que organitza l’escola i participem ho fem per a tots igual (carnaval, donem berenar)
Oferir per a tos igual. Teniem nens amb educació especial.
Oferir als nostres infants entitats de cultural de la vila.
Oferir als nostres infants activitats diverses tant esportives, dinàmiques, plàstiques, anglès, iniciatives sortides de les assamblees, apropar-los al reciclatge i medi ambient, entitats com el servei d’ambulàncies, mossos, bombers…

Persones necessàries:

El personal d’activitats extraescolars va estar format per les voluntàries de la junta de l’Afa. D’altra banda, la presidenta de l’Afa és nomenada com a responsable del servei d’activitats extraescolars, que és la persona que s’encarrega d’organitzar les activitats a nivell general, de gestionar les incidències que es produeixin i de mantenir la comunicació necessària tant amb les famílies dels alumnes, com amb els monitors/es.

Vam ser 1 monitores, de les quals 1 era directora del lleure, 2 amb grau superior en educació infantil, una monitora del lleure i la resta voluntàries.
Haig de dir, que durant el confinament van fer el curs de monitora del lleure i una altre de directora del lleure, quedant pendent el tema pràstiques quan ho permeteixi la pandèmia. El total d’infants inscrits eren 90. Cada grup de era 10 infants i quedant 2 monitores lliures per assistir els grups.

Grups:
3 d’infantil (p3, p4 i p5)
3 de cicle inicial
3 de cicle mitjà i superior.
Vam tancar inscripcions amb 90 infants ja que no teniem més personal dins de la junta que poguès ajudar.

Objectius:

1.-Transmetre als alumnes una actitud oberta i positiva envers les activitats extraescolars. Divertir-se i aprendre a la vegada.
2.-Facilitar i estimular la motivació desenvolupant la creativitat i imaginació dels infants i joves a través de les activitats.
3.-Desenvolupar la capacitat de gaudir dels infants i joves en la realització d’activitats lúdiques col·lectives. 4.-Transmetre i assimilar amb els recursos propis de les activitats específiques ofertades, sempre de forma significativa i constructiva i així desenvolupar, millorar i perfeccionar les habilitats motrius, sensorials i manipulatives.
5.-Transmetre una actitud de cooperació, harmonia i respecte als companys i monitors. 6.-Saber treballar en grup, amb respecte i cooperació, afavorint les relacions no competitives. 7.-Transmetre una actitud de respecte envers el material de l’escola i el propi entorn. 8.-Saber utilitzar correctament el material, les instal·lacions i els estris amb els què es treballa. 9.-Tenir consciència de respecte envers el medi ambient i el planeta, cosa que s’aconsegueix, en part, gràcies a la sostenibilitat.
10.-Desenvolupar el sentit artístic, estètic, musical, rítmic, de coordinació i d’expressió. 11.-Enfortir les relacions amb els altres sense fer diferència de gènere, raça, religió, condició física o condició psíquica, acceptant, així, la diversitat cultural i social.
12.-Despertar la curiositat dels infants i joves per l’esport, l’art i l’aprenentatge de coneixements a través de dinàmiques lúdiques i didàctiques.

Període d’execució:

Data inici període d’execució: 02/10/2019
Data final període d’execució: 11/03/2020

Destinatàries:

Tots els infants i families de 3 a 12 anys que estiguin inscrits a l’escola Pau Casals i que siguin socis de l’Afa.

Extraescolar AFA Pau Casals
Back To Top