skip to Main Content

Edició:
2019

AMPA que el presenta:
AMPA Escola de Pau

Població:
Pau

Modalitat:
Tothom a l’AMPA

Breu descripció del projecte:

Representació d’Els Pastorets. Aquest projecte el duem a terme des del curs 2015-2016. Hem fet l’adaptació d’Els Pastorets d’Olot (text d’Antoni Molins i música d’Ignasi Rubió, 1880). Els pastorets de Molins i Rubió, dos treballadors noucentistes de l’aleshores estrenada època industrial del segle XIX, estan plens de càrrega social i reivindicativa dels drets dels treballadors —“Boscos, terres, edificis, or i plata i dinerons, fent fer molts de sacrificis, de tots aquests beneficis, en faria molts pilons, i a tots donaria per igual, un piló per a cadascú, acabant-se així el gran mal d’un ser molt principal, i l’altre no ser ningú!”, ens diu un dels protagonistes—, a banda de les clares referències a la cultura judeocristiana de la qual provenen. Lluny de la gran profusió de canvis d’escena, localitzacions i decorats, boscos, temples, cases particulars, escenes bíbliques, fills pròdigs i un llarg etcètera d’altres Pastorets, aquests passen en quatre escenes mal comptades i lleugeres de digerir. El projecte comença sempre el mes d’octubre amb les inscripcions i els assajos (règim de caps de setmana per al grup, 2h/dia: de 18 a 20h dissabtes i de 17 a 19 h diumenges; assajos entre setmana per als actors principals) i acaba el mes de desembre, amb les representacions (16 i 29 de desembre de 2017 i el dia 30 es va desmuntar). En aquest projecte participen els nens i les nenes de l’Escola de Pau i els seus pares, a més de nens, nenes, joves i grans del poble de Pau i amics que s’hi han volgut sumar d’altres pobles. En aquest projecte hi arriben a participar famílies senceres. La direcció i coordinació del projecte és a càrrec de dos pares de l’AMPA vinculats a les arts escèniques. L’organització del projecte requereix la implicació de diversos coordinadors i coordinadores, que són membres de l’AMPA però també de fora (del poble).

Pressupost:

Les despeses del projecte les cobreix l’AMPA. Els guanys de taquilla són a benefici de l’AMPA. Les despeses oscil·len, segons l’any, entre els 400 i els 600 €. L’Ajuntament de Pau col·labora cedint els espais, fent-ne el manteniment, fent-ne difusió (agenda, pòsters, díptics) i oferint un berenar-sopar els dies de la representació.

Obstacles a vèncer:

És important anar conscienciant sobretot les famílies de l’AMPA de la importància de participar en aquest tipus de projectes. Les famílies de nova incorporació no se senten tan vinculades al projecte i els costa participar-hi. A més, el projecte requereix compromís: assistir als assajos grupals (2 mesos i mig d’assajos en cap de setmana, només 2 hores), les representacions i el muntatge i desmuntatge.

Col·laboradors:

Professorat, Famílies, Infants i joves, Administració pública

Delegació:

Alt Empordà

Paraules Clau:

– Cohesió
– Convivència
– Dinamització
– Oferta cultural
– Tradició
– Pastorets
– Nadal
– Compromís
– Respecte
– Esforç
– Repte
– Diversió
– Teatre
– Música
– Cultura
– Entreteniment
– Activitat en família

Nivell Educatiu:

Infantil, primària

Valors clau:

Aquest projecte no només dinamitza l’oferta cultural, lúdica i educativa del poble i cohesiona la comunitat educativa, sinó que per sobre de tot uneix i permet viure una experiència en família inoblidable. Ha posat en contacte els nens de l’escola amb els nens del poble que no van a la nostra escola com també els respectius pares. A més enriqueix l’oferta cultural del poble, ofereix un bon esperit nadalenc (amb tots els valors que hi són implícits: pau, amor, bons desitjos, esforç) i constata que tot esforç té la seva recompensa. El projecte no només arriba al nucli les famílies que hi participen (pares-fills), sinó que s’estén a tota la família: avis, oncles, cosins, amics… els vénen a veure; les àvies fan el vestuari; els professors vénen a veure’ls, els graven, van participar en el decorat del primer any permetent que els alumnes de l’escola de Pau el fessin en horari lectiu… És, doncs, un projecte d’una gran envergadura amb un espectre molt ampli, que requereix molt d’esforç, rigor i constància però que té uns resultats molt gratificants i l’experiència viscuda durant el procés també ho és molt. En ser un projecte que es va allargant en el temps, els nens i les nenes de l’escola, com també els del poble i els joves, evolucionen dins del projecte: passen de ser aquell angelet a poder fer ja de Sant Gabriel, per exemple; o de ser dimoniet a fer de Satanàs; o de ser pastor a tenir ja frases… És un projecte que ha permès descobrir capacitats i habilitats dins de cada un de nosaltres i superar reptes.

Materials necessaris:

– Teatre
– Camerino
– Vestuari
– Magatzem
– Tela per fer els vestits i altres: agulles, fils, màquines de cosir, imperdibles, etc.
– Material divers per als decorats: tela, fusta, cartró, pintura, cola, silicona, etc.
– Luminotècnia: focus, filtres, etc.

Necessitats atesses:

Dinamització de l’oferta cultural, educativa i de temps lliure dels nens, les nenes, els joves i els adults de Pau.

Persones necessàries:

Moltes. El nombre de participants del 2017 va ser de:
– 55 participants (àngels, dimonis, pastors)
– directors, tècnics, regidors i coordinadors de les diferents àrees (luminotècnia, vestuari, maquillatge i perruqueria, attrezzo, muntatge, regidoria d’escenari, músics): 20.

Objectius:

– Dinamitzar l’oferta cultural, educativa i de lleure dels nens i les nenes de Pau.
– Cohesionar la comunitat educativa.
– Proporcionar una activitat en família.
– Transmetre les tradicions de la nostra terra.
– Conèixer el món de les arts escèniques.
– Aprendre a fer teatre.
– Aprendre a cantar.
– Gaudir fent teatre.
– Gaudir cantant.
– Transmetre la importància del compromís i el respecte.
– Obtenir ingressos per a l’AMPA.

Període d’execució:

07/10/2017 a 30/12/2017

Destinataris:

A la comunitat educativa (alumnes, professors i famílies) i al poble de Pau. El projecte, però, s’ha estès a famílies d’altres municipis.

DADES PERSONA DE CONTACTE:

AMPA:
AMPA Escola de Pau

Correu electrònic de contacte:
{mail}

ELS PASTORETS
Back To Top