skip to Main Content

Edició:
2020

AMPA que el presenta:
AFA El Calderí

Població:
Caldes de Montbui

Modalitat:
Fem xarxa per la comunitat educativa

Breu descripció del projecte:

“El viatge d’en Prim” és un musical solidari i participatiu, escrit i liderat per l’Ampa de la “Comunitat d’aprenentage El Calderí” mitjançant la Coral El calderí, coral Creada per l’Ampa per desenvolupar un projecte educatiu, solidari i d’intercanvi cultural a l’escola i en el seu entorn més immediat. El musical va tenir un format teatralitzat per a actors, 5 cors d’adults, 3 cors infantils, orquestra, grup de combo i 3 grups de dansa i es va estrenar a Caldes de Montbui el 12 d’octubre de 2018 (curs 18/19), va movilitzar 300 voluntaris i 20 entitats.

El musical fou un projecte de co creació on van prendre part una vintena d’entitats i escoles de Caldes col·laborant de forma participativa i voluntària. El projecte amb un component solidari, va destinar la recaptació, mitjançant taquilla inversa, al projecte educatiu de Caldes Solidària a Mampatim, al Senegal (1.500 € aconseguits). El projecte va desenvolupar, mitjançant la seva execució, el treball en xarxa entre escoles i entitats, la millora de la qualitat educativa mitjançant el treball en valors i competències transversals entre nens i pares, el valor de la interculturalitat mitjançant la història de la música i les cançons del món que s’hi van interpretar.

El musical comença amb en Prim, un titella molt simpàtic i eixerit … però sabeu què? Un dia es va adonar que va néixer sense orelles i no hi podia sentir. Va conèixer un nen atrevit i valent amb qui varen decidir emprendre un viatge per tot el món per conèixer les cançons d’arreu. Acompanyats de l’avi Galadric i l’ocell amic, iniciaren una aventura trepidant plena de personatges, cançons, humor, danses i màgia en un format de musical participatiu que ens va permetre descobrir la riquesa intercultural mitjançant el descobriment de cançons i cultures sorprenents de tots els racons dels 5 continents

Pressupost:

El treball està sustentat 100% en voluntariat i, per aquest motiu, no es requereix un pressupost. D’aquesta forma s’aconsegueixen els ingressos entrants destinats íntegrament al projecte i a la seva recaptació.

A) INGRESSOS: 4.000 €
-Espónsors: 2.500 €
-Entrades: 1.500 €

B) DESPESES: 2.500 €
-Tríptics i cartells: 500 €
-Equip de so: 2.000 €

C) RESULTAT NET PER AL PROJECTE MAMPATIM: 1.500 €

Obstacles a vèncer:

Podem fer constància i ennumerar els següents obstacles:

 1. Recel inicial entre entitats educatives
  A l’inici del projecte les entitats educatives van mostrar un recel ja que no entenien com una AMPA d’una escola estava liderant un projecte tan ambiciós com aquest. Les barreres inicials es van magnificar entre les entitats musicals ja que la nostra visió inclusiva no anava estrictament lligada amb la qualitat interpetativa musical. El fet va deixar palès una doble visió de la música: la professional o la inclusiva. Es va superar la barrera donant a les escoles de música la responsabilitat de dirigir les orquestres i els combos.
 2. Recel inicial entre les entitats
  Ens vam trobar un discurs, molt arrelat al municipi, que totes les entitats tenien interioritzat. Tothom considerava que a Caldes era impossible que les entitats es coordinessin a la una ja que sempre havien anat a la seva i inclús hi havia algunes desavinences entre algunes entitats. L’element que va desfer aquests nusos va ser el de co lideratge i co creació i quan les entitats es van sentir participes del projecte es van sentir ben acompanyades i acollides.
 3. Dificultats en la interpretació musical
  Els membres de la Coral del calderí (pertanyent a l’AMPA el Calderí) som pares i mares de l’escola sense coneixements de música. La pròpia direcció és duta a terme per un pare voluntari. El nivell exigit per interpretar cançons a 4 veus va ser una dificultat inicial que es va superar amb una dinàmica d’assajos orientada no només a la tècnica musical sinó també a l’acompanyament personal dels cantaires ajudant-los a projectar objectius, a agafar seguretat i confiança, l’aprenentatge entre iguals i el suport col·lectiu mitjançant la dinàmica grupal. el principal aspecte de millora del musical va ser precisament aquest: millorar per futurs anys la qualitat interpretativa.
 4. Coordinació agenda entre entitats i calendari assajos
  Totes les entitats tenen l’agenda molt plena. El mes d’octubre, tot tornant de vacances d’estiu, va agafar a totes les entitats molt verdes ja que les vacances d’agost són una aturada general. Organitzar els assajos el mes de setembre va ser molt difícil i vam poder constatar que el projecte s’havia de repetir en unes altres dates.
 5. Poca eficiència en el model de taquilla inversa
  la recaptació neta final va ser de 1.500 €. Una xifra molt inferior a l’esperada tenint en compte que hi va haver una afluència de quasi 1.000 participants. Vam poder descobrir que el model de taquilla inversa no és el més eficient i en altres concerts solidaris que hem realitzat hem aplicat una entrada mínima i la recaptació ha estat molt superior.
 6. Gestió del compromís
  Un projecte tan ambiciós requereix un nivell alt de compromís entre els participants i no sempre és així. Hi ha hagut persones que no han desenvolupat el compromís al que s’havien compromès. La solució ha estat entendre diferents grups de compromís i acceptar que diferents persones puguin participar amb diferents nivells de compromís, habilitats, ritmes i motivacions, diversitat el procés d’aprenentatge en un model adaptatiu i centrat en la persona.

Col·laboradors:

Direcció, Professorat, Famílies, Infants i joves, Entitats locals, Administració pública

Delegació:

Vallès Oriental

Paraules Clau:

-Participació i treball en xarxa
-Solidaritat, cooperació i interculturalitat
-Millora de la qualitat educativa

Nivell Educatiu:

Infantil i primària

Valors clau:

El projecte “El viatge d’en Prim” té com a missió contribuir al desenvolupament del fet intercultural, solidari i participatiu per la millora de la qualitat educativa en la nostra institució i en els eu entorn més proper. Mitjançant música, com a eina de cohesió social, participació inclusió en un context educatiu que vol treballar per uns valors de respecte, solidaritat i compromís social mitjançant un treball per projecte dinamitzat per la música, i vol contribuir a la creació de patrimoni musical contemporani que sensibilitzi joves i grans vers els següents valors:

a) Desenvolupament per projectes socials: tenacitat a l’hora de lluitar per aconseguir les necessitats dels col·lectius amb què treballem i per als quals està enfocat el projecte, garantint la igualtat d’oportunitats i lluitar contra tota discriminació de gènere, cultural, física o racial.

b) Dinamisme, innovació i obertura: El musical desplega la seva activitat amb energia i esperit innovador, amb l’atenció posada en els moviments artístics i socials que es produeixin tant en el seu entorn proper com al món, així com a una pedagogia activa, centrada en la persona mitjançant la dinàmica de projectes, participativa i en xarxa.

c) Creativitat, fertilitat i excel·lència: per al desenvolupament de les seves tasques el musical “El viatge d’en Prim” fomentarà l’aplicació de solucions imaginatives, sorgides de la seva estimulat i incentivat personal propi, buscant les cotes de qualitat més altes.

d) Vocació formativa i crítica: el propòsit de totes les accions, en última instància, rau en la promoció de la formació humanística, social i cívica de la col·lectivitat a la qual es dirigeix, perquè, amb els llenguatges de l’art, s’arribi a dotar de una mirada sobre la realitat que possibiliti una millora d’aquesta o, almenys, una millor comprensió d’ella. La millora de la qualitat educativa gràcies a la implementació d’aquesta mirada crítica, constructiva i solidària és una estratègia consolidada.

e) Solidaritat i responsabilitat: ens comprometem amb la societat de la qual sorgeix i a la qual serveix, oferint-se com a instrument d’integració social, cultural i educativa, prestant una especial atenció a aquells individus que, per les seves circumstàncies, carreguin amb dificultats personals o col·lectives per beneficiar-se dels serveis d’aquest recinte cultural.

f) Cooperació i participació: col·laborar amb altres institucions a fi d’aconseguir la major difusió dels seus programes, així com aconseguir un repartiment dels seus costos, fomentant la creació de xarxes de treball amb altres associacions culturals, educatives o corals.

g) Desenvolupament personal, humà i comunitari de forma integral: l’atenció als cantaires en totes les seves necessitats, vinculades al profit del projecte de desenvolupament personal que representa. Del projecte es deriva la superació de reptes i objectius i, vertebra el millor espai de desenvolupament personal, que generarà un alt impacte en el seu desenvolupament humà i, en ser un projecte participatiu entre totes les entitats del poble també genera un alt impacte en el desenvolupament comunitari.

h) Arrelament i i sentit de pertanyensa: totes les persones voluntàries senten que pertanyen a un col·lectiu actiu i seriós que aporta una mirada avançada i renovadora, sensible a diferents actituds individuals i / o col·lectives, i que fomenta i estimula la seva iniciativa i creativitat; es promou el treball en equip, la cultura participativa, l’autoexigència i l’assumpció de riscos incentivant la iniciativa personal.

i) Eficàcia, eficiència i sostenibilitat: el projecte pugnarà amb si mateix per assolir tots els objectius proposats i considerats com a fonamentals i ho farà amb la menor despesa possible d’energia, temps i recursos econòmics. L’orientació econòmica buscarà optimitzar els recursos per tal de maximitzar l’autofinançament d’aquest sense la dependència de recursos externs. Aquests valors es basen en l’estructuració d’un projecte de voluntariat i participació.

j) La concepció integral del voluntariat: sabem que els moviments socials s’articulen sovint al voltant de problemàtiques específiques. Però ¿es pot dividir el discurs transformador en parts? ¿Es pot dir que avui toca la reivindicació social, demà l’ambiental i passat, potser, la feminista? ¿A la realitat de les persones, els col·lectius, els processos socials, en les injustícies, en les lluites i en les transformacions, no estan totes estretament unides? Així doncs despleguem un projecte holístic i cohesionador amb el que, a partir del voluntariat, treballem específicament aquests valors mitjançant la vivència significativa de la música i el projecte transversal que se’n desprèn.

k) Associacionisme, participació i lideratges col·lectius: pensem que els mitjans justifiquen la fi. És a dir que en les nostres pràctiques quotidianes i en la nostra forma d’organitzar-nos expressem més fidelment que amb declaracions la societat per la qual treballem. Per això, en els processos d’emancipació apostem perquè es sentin totes les veus.

Materials necessaris:

A) Manualitats:
Tots els materials necessaris es van crear des de l’AMPA i les entitats mitjançant material reciclar per fomentar i desenvolupar els objectius sostenibles:

-Decorats
-Atrezzo
-Vestuari
-Dibuixos per a les projeccions

B) Dossier el viatge d’en Prim
A banda es va escriure el guió de l’espectacle (anomenat “El viatge d’en Prim”), es va composar el tema principal de l’obra en tres actes per a 5 cors, 3 orquestres i 4 grups de combo i es va elaborar un dossier a tots els participants a doble cara i en paper reciclat:

C) Campanyes promocionals
Es va desenvolupar material promocional per a garantir l’afluència de públic:

-Campanya xarxes socials
-Flyer digital
-Cartells promocionals
-Tríptic al mateix acte
-Nota i actes de premsa

D) Arranjaments i composicions
-Composició del tema de l’obra i les obertures instrumentals
-Arranjaments per a cor de 4 veus adaptant els temes al nivell dels participants
-Partitures i arranjaments per a grups de combo i orquestra

E) Web, Youtube i gravacions dels temes per veus
Es va desenvolupar una web de difusió, un canal de vídeo del youtube on es van enregistrar totes les cançons veu a veu perquè els voluntaris que no sabessin música poguessin escoltar i aprendre la seva veu corresponent a cada cançó:

-Gravació de cada tema per cadascuna de les veus i instruments
-Canal Youtube amb totes les cançons de l’obra gravades per veus
-Vídeo partitures de cada tema
-Una Web on es recullen tots els guions i les partitures

F) Eines de coordinació
-Web agenda compartida
-Grups de Whatsapp
-Taula de coordinació
-Espai del Drive amb documents compartits
-cartolines i dinàmiques participatives a les reunions de presa de decisions: disseny de cartolines per quadrants per a l’anàlisi multicriteri

G) Recull de vídeos i fotografies
-Es va aconseguir un fotògraf que va fer un book
-Es va aconseguir un vídeògraf que va fer un video de l’acte

Necessitats ateses:

El projecte respon a 3 dimensions diferents però complementàries de necessitats:

DIMENSIÓ 1. MILLORAR LA QUALITAT EDUCATIVA

L’escola del calderí som una comunitat d’aprenentatge. Això ens implica a les famílies a vetllar pel projecte educatiu i participar d’un cert marc de gestió i decisió.

Sovint, però, la realitat és que les comissions que acaben funcionant són les que desenvolupen tasques concretes de suport però és difícil de poder impactar positivament en el model educatiu i innovador de l’escola.

Una aposta clara del projecte de la Coral el Calderí, mitjançant “el viatge d’en Prim”, fou precisament poder treballar conjuntament amb el professorat, les famílies i els nens i nenes de l’escola un projecte de fonamentació pedagògica, basat en la innovació proposada pels moviments d’escola activa i escola nova XX1.

La necessitat fou trobar espais de participació entre les famílies, que incloguessin pares i mares, nens i nenes, professors i equip docent, per tal de vertebrar un projecte educatiu inclusiu.

La necessitat de donar cabuda a les inquietuds dels pares i mares veus un projecte educatiu integrat a l’escola i al poble, però que a la vegada no interferís en el dia a dia del professorat i el propi projecte de centre.

El model participatiu, basat en projectes, ho ha permès. A l’establir un projecte educatiu no fonamentat en el rigorós i estricte programa educatiu del centre que es porta a terme en el dia a dia de l’aula, ha fet que tothom si sentí a gust, ben integrat, autònom en la presa de decisions però a la vegada cohesionat i integrat amb un projecte d’escola vertebrat i pensat des de la participació de les famílies.

Aquest model havia d’incloure a participació dels nens i nenes en el seu propi projecte educatiu fent-los partícips de la taula de treball, de les rodes de premsa, de la decisió en les cançons que volien cantar, les coreografies … Els propis pares i mares de l’Ampa han dirigit la coral infantil del calderí mitjançant aquest model educatiu basat en apoderar els nens i nenes vers el seu propi procés educatiu.

DIMENSIÓ 2. TREBALL EN XARXA I PARTICIPACIÓ ENTRE ENTITATS

Sovint les diferents entitats del municipi tendeixen a anar a la seva i no existeix a caldes una taula d’entitats. tot i que cadascuna de les entitats té el seu propi projecte ben cohesionat i fonamentat no existeixen gaires taules de treball supra-entitats.

El projecte “El viatge d’en prim” volia cobrir aquesta necessitat creant un embrió de taula d’entitats que ajudés a les entitats a coneixes més, a crear ponts de participació, a crear sinergies, a la vegada que llimar algunes diferències o petites rivalitats en el dia a dia de les entitats d’un poble de 17.000 habitants.

El musical solidari fou un bon exemple de participació transversal. Sovint és difícil que la gent tingui temps per dedicar als projectes col·lectius: cal un cert nivell de compromís i constància que, degut al ritme de vida que portem, no sempre podem dedicar. Projectes com aquests, però, aconsegueixen que cadascú, des del seu propi àmbit d’actuació i participació, pugui crear sinergies cap a una visió comunitària. No sempre cal dedicar temps extra per ajudar els altres, podem fer-ho des del nostre propi marc d’actuació. Això és el que vam aconseguit gràcies al model participatiu del projecte.”

DIMENSIÓ 3. COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

El beneficiari del projecte directe fou el centre educatiu de cooperació CENTRE CATALUNYA – MAMPATIM en l’àmbit educatiu al Senegal, vehiculat a través de Caldes Solidària.

El poble de Mampatim té uns 17500 habitants, on més del 50 % té menys de 20 anys. Una població molt jove, i amb molts pocs recursos, començant per una educació que no els obre portes cap un futur professional. Una educació amb poc suport i preocupació dels pares i de l’entorn local. Com conseqüència d’això, trobem escoles amb un alt abandonament escolar. La taxa d’escolarització del sector es del 50 %, el 32 % dels alumnes que acaben el nivell del certificat d’estudis primaris no torna a l’escola, altres fins i tot abans. La situació és força pitjor que a bona part del Senegal on la taxa d’escolarització és força més alta.

El projecte CENTRE CATALUNYA – MAMPATIM vol treballar l’educació integral de joves com a eina de desenvolupament mitjançant, entre d’altres, les línies:
● Formació, inserció laboral
● Esport
● Lleure
● Perspectiva de gènere

El nostre somni és poder veure els joves de Mampatim gaudint d’un centre que els ajudi al seu desenvolupament.

Persones necessàries:

El projecte va mobilitzar 300 voluntaris distribuïts mitjançant el següent organigrama:

-Direcció del projecte. Voluntari de l’Ampa el calderí
-Direcció de coreografia. Voluntari de l’Ampa el calderí
-Direcció de vestuari, decorats i atrezzo. Voluntari de l’Ampa el calderí
-Responsable de difusió i premsa. Voluntari de l’Ampa el calderí
-Coordinació entitats. Voluntari de l’Ampa el calderí
-Direcicó orquestra. Escola Joan Valls
-Direcció combos. Escola Tot Música
-Direcció dibuixos decorats. Escola Taller d’art
-Direcció de regidors. Direcció del Casino de Caldes

-85 voluntaris cantaires corresponents a les corals de Caldes
-15 actors del Grup Escènic del casino de Caldes
-37 músics de l’orquestra
-18 músics corresponents als combos
-12 ballarins del grup de sardanes
-16 bastoners
-9 regidors
-7 directors de grups corals
-135 nens i nenes cantaires de les escoles
-23 nens i nenes dibuixants
-18 nens i nenes dansaires per a les coreografies
-1 fotògraf voluntari
-1 tècnic de vídeo voluntari
-1 tècnic de so i llums voluntari

Objectius:

Objectiu estratègic
Vertebrar un espai de desenvolupament humà, social i de cooperació solidària mitjançant un musical que propiciï el treball en valors i generi un espai d’intercanvi entre persones i entitats per tal de desenvolupar els següents objectius generals:

1.Treballar pel desenvolupament integral i humà dels infants i adults, mitjançant la música i el treball en valors
2. Descobrir les diferents cultures i realitats del món, mitjançant la seva música, per construir una visió que posi en valor la riquesa de cada cultura
3. Potenciar la participació i el voluntariat com a eina de generació d’un teixit social ric, consolidat des dels barris, les escoles, les entitats i les persones
4. Generar fonts de finançament per a la cooperació al desenvolupament mitjançant una entitat receptora dels fons que es generin amb la recaptació del concert
5. Millorar i potenciar la qualitat educativa del nostre entorn mitjançant la vertebració de ponts participatius entre escoles, la presa de decisions al consell escolar i l’intercanvi educatiu entre nens, nenes, mares i pares en un context de cant coral que permet desenvolupar competències i valors transversals
6. Apostar per la creació cultural renovada mitjançant la creació d’una obra musical i teatral autòctona i singular que aporti un granet de sorra al patrimoni cultural del país

Aquests objectius seran desenvolupats i avaluats mitjançant els següents objectius específics i indicadors:
-Impulsar la música mitjançant el cant coral, creant espais d’expressió artística com a part del desenvolupament individual de la persona
-Implicació social i cultural mitjançant un projecte de dinamització comunitari
-Foment de la cultura catalana i universal com eina de interculturalitat, mitjançant la recuperació del patrimoni cultural propi i la creació de nous espais de creació contemporània
-Enfortiment competències transversals
-Enfortir el teixit associatiu i les relacions
-Potenciar la sostenibilitat mitjançant el reciclatge

Període d’execució:

Data inici periode d’execució: 12/10/2018
Data final periode d’execució: 12/10/2018

Destinataris:

Establim els següents col·lectius diana del projecte:

A) Beneficiaris finalistes:
Centre educatiu a Mampatim. La recaptació del projecte es destinarà a la construcció d’una escola a Mampatim (Senegal). Municipi en el que hi ha un gran percentatge de nens orfes que viuen al carrer. El centre educatiu de Mampatim ajudarà a aquests nois i noies a tenir una llar, cobrint les seves necessitats bàsiques i desenvolupant les seves capacitats professionals futures amb un programa educatiu

B) Voluntaris beneficiaris participants:
1) Nens i nenes de les escoles. El projecte incideix en el treball en valors entre aquests nens i nenes. Gràcies a la seva participació es potenciarà el desplegament dels valors i les competències tranversals descrites anteriorment. Es van aconseguir 1.500 € per al projecte de Mampatim.
B.2) pares i mares de l’escola, que participen de la coral i que podran desenvolupar el projecte personal i humà gràcies a la vertebració del projecte que a mode d’objectius i reptes desenvolupa un projecte personal que cohesiona elements de benestar, de pertinença i de solidaritat
B.3) Voluntaris del municipi que, tot i no estar formalment associat a cada entitat, vol participar del projecte solidari tan pel fet solidari, com pel participatiu, com per satisfer el seu projecte de vida i desenvolupament personal mitjançant la música, el cant, l’actuació i el desenvolupament de projectes

C) Entitats i escoles de Caldes
Les pròpies entitats participants són beneficiàries del projecte. El fet que les entitats participin d’un projecte supra-entitat i tinguin un treball amb altres entitats aporta la riquesa i mirada crítica i constructiva que sovint a les entitats els fa falta. Destaquem que a Caldes de Montbui no hi ha una taula d’entitats: tot i ser una demanda històrica una certa reticència entre elles ha impedit la seva consolidació. El fet que les entitats tinguin un motiu, una excusa solidària i un argument fora de la pròpia coordinació, facilita l’enriquiment d’aquestes en una taula comú.

D) Veïns d’a peu
Que senzillament van voler assistir a l’acte i que gràcies a haver-hi assistit vam poder incidir en el missatge en valors que volia transmetre l’obra: interculturalitat, participació, qualitat educativa, treball en xarxa i sostenibilitat. unes 1.000 persones assistents van poder gaudir de l’acte.

DADES PERSONA DE CONTACTE:

AMPA:
AFA El Calderí

Correu electrònic de contacte:
ampa.elcalderi@gmail.com

EL VIATGE D’EN PRIM
Back To Top