skip to Main Content

Edició:
2019

AMPA que el presenta:
AFA Escola Gras i Soler

Població:
Esplugues del Llobregat

Modalitat:
Fem xarxa per la qualitat educativa

Breu descripció del projecte:

El projecte que l’AFA i l’escola van dur a terme, va ser la de renovació de la biblioteca, que amb el decurs dels anys havia esdevingut un espai en desús, poc adient pels infants i amb un fons bibliogràfic obsolet. Per dur aquest projecte es va formar una Comissió de Biblioteca amb mestres i famílies que es reunien ocasionalment per concretar els objectius, les actuacions i la temporització. D’aquesta manera es van realitzar tasques com: pintar parets, portes i marcs de finestres, instal.lar parquet, desmuntar i renovar el mobiliari i fer esporga, principalment.
En aquest procés, es va comptar amb l’assessorament del mentor Jaume Centelles: mestre, bibliotecari escolar i expert en literatura infantil i juvenil.
En aquestes trobades es van establir nous reptes. Més enllà de renovar la biblioteca, es va plantejar la possibilitat de fer-la arribar als diferents espais del centre amb racons de lectura, com als passadissos, lavabos, entrada de l’escola o al pati.
L’objectiu principal és oferir a l’alumnat experiències culturals variades (clubs de lectura, debats, visites d’escriptors, tallers …) i transformar el concepte de biblioteca com a espai tancat, tant físic, com d’ús exclusiu per a l’alumnat; en un espai obert, tant per la seva ampliació per tot el centre, com pel foment de la participació a la biblioteca per part també d’altres agents educatius (famílies, biblioteca pública, llar d’avis, comerços …). en les moltes i variades activitats que es poden dur a terme en una biblioteca i no només la lectura.

Pressupost:

Després de rebre algunes ajudes de caràcter econòmic per part de famílies de l’escola i diferents descomptes en materials i donatius per part de comerços locals per dur a terme el projecte que tan favorablement han acollit, el pressupost final és de 3100 euros.

Obstacles a vèncer:

Limitacions econòmiques
Implicació i col·laboració de les famílies

Col·laboradors:

Direcció, Professorat, Famílies, Entitats locals

Delegació:

Baix Llobregat

Paraules Clau:

– Biblioteca escolar
– Comunitat educativa
– Literatura infantil i juvenil
– Lectura
– Bibliopati

Nivell Educatiu:

Infantil, primària

Valors clau:

– Establir lligams amb l’entorn, a través de la biblioteca
– Crear espais lectors a l’escola
– Acompanyar el procés d’aprenentatge i coneixement que segueixen els alumnes.
– Oferir activitats culturals variades: conferència, tallers, debats…

Materials necessaris:

Estris per reformar l’espai físic de la biblioteca:
– Per pintar: pintures, pinzells, rodets…
– Per reparar mobles i parets: pasta, rasquetes, papers de vidre…
– Per desmuntar portes de vidre dels prestatges: tornavís elèctric, i altres eines manuals…
– Per a la instal·lació del sòl: Eines manuals variades

Mobiliari adquirit:
– Taules i cadires
– Tarima flotant

Necessitats atesses:

– Oferir experiències culturals variades a l’alumnat: clubs de lectura, visualització de curtmetratges i debats, visites d’escriptors / il.lustradors, sessions de conta contes, tallers diversos, biblioteques humanes, …
– Construir ponts amb diferents agents i obrir l’escola a la ciutat: participació de les famílies, biblioteca pública, entitats culturals del municipi, llibreria, centre de recursos pedagògics, ajuntament (suport de biblioteca), escriptors.
– Donar suport a la tasca educativa, en els diferents nivells: exposicions, llibres i revistes, propostes educatives vàries (conta contes, jocs), visites d’experts en temes treballats en els diferents cursos…
– Acostament de les famílies a l’escola, tant en el procés de reconstrucció física de l’espai, com en la posterior participació en els diferents projectes educatius duts a terme a la biblioteca.

Persones necessàries:

– Professorat
– Famílies
– Mentor

Objectius:

– Oferir experiències culturals variades a l’alumnat: clubs de lectura, visualització de curtmetratges i debats, visites d’escriptors / il.lustradors, sessions de conta contes, tallers diversos, biblioteques humanes, …
– Construir ponts amb diferents agents i obrir l’escola a la ciutat: participació de les famílies, biblioteca pública, entitats culturals del municipi, llibreria, centre de recursos pedagògics, ajuntament (suport de biblioteca), escriptors.
– Donar suport a la tasca educativa, en els diferents nivells: exposicions, llibres i revistes, propostes educatives vàries (conta contes, jocs), visites d’experts en temes treballats en els diferents cursos…
– Apropar a les famílies a l’escola, tant en el procés de reconstrucció física de l’espai, com en la posterior participació en els diferents projectes educatius duts a terme a la biblioteca.

Període d’execució:

10/10/2017 a 28/04/2018

Destinataris:

A l’alumnat principalment, però de retruc inclou a tota la comunitat educativa: famílies, professorat, barri…

DADES PERSONA DE CONTACTE:

AMPA:
AFA Escola Gras i Soler

Correu electrònic de contacte:
{mail}

CONSTRUIR PONTS PER CONVERTIR LA BIBLIOTECA EN EL COR DE L’ESCOLA
Back To Top