skip to Main Content

Edició:
2017

AMPA que el presenta:
AMPA ESCOLA ROCABRUNA DE PICAMOIXONS

Població:
PICAMOIXONS (ALT CAMP)

Modalitat:
Fem xarxa per l’Èxit escolar

Breu descripció del projecte:

Pares, mares i altres familiars del alumnes, oferim activitats que encaixin en el currículum dins l’horari lectiu. Són propostes de tallers o activitats que naltros sabem fer, ja sigui per la nostra feina o per les nostres aficions i que, un cop valorades per les mestres, portem a dins l’aula d’un o més cursos per tal que , per una banda, els nens i les nenes gaudeixin de la presència de les famílies a l’escola i, per l’altra, que les famílies se sentin part activa dins del sistema escolar. Que puguin participar per una estona del dia a dia dels infants a la vegada que aportar alguna cosa pròpia als nens i nenes.

Les activitats realitzades el curs 2015-2016 s’han repartit en 32 tallers. Els han fet 11 pares/mares, 1 avi i 1 tieta i han estat les següents:

OCELLS, RUGBY, FUTBOL SALA, QUI ERA MARTA MATA?QUÈ ÉS CAL MATA?(amb motiu d’una estada dels nens en el citat espai), TAULA DE LLUM, IOGA, PARAULES QUE CUREN:TREBALL EMOCIONAL I DE RELACIONS, FEM GALETES, FEM UN CISTELL O PANERA, TEORIA DEL COLOR, TALLER DE MOVIMENT, EL MEU NOM, RELATS I CONTES SOBRE FETS HISTÒRICS, REGLETES: MATES MANIPULATIVES, COET D’AIGUA, PERCEPCIÓ VISUAL, TALLER D’ENQUADERNAR LLIBRES, EL VENT, JOCS DE TAULA, PLACA SOLAR FOTOVOLTAICA.

I van quedar sense realitzar-se, per diferents qüestions: CADÀVERS EXQUISITS, TALLER DE GRAVAT, CASA-POBLE-JARDÍ: TREBALL CORPORAL I DE PINTURA, EL BOMBER.

Si tenim en compte que la nostra escola tenia el curs 2015-2016 42 alumnes (30 famílies), podem veure el grau de participació en el projecte.

Pressupost:

0 euros

Obstacles a vèncer:

Tot i la alta participació de les famílies, ja que el curs 2015-2016 a l’escola hi havia 42 alumnes (30 famílies) i es van oferir un total de 32 tallers fets per 13 persones, és important adonar-nos que no a tothom li és fàcil trencar la barrera que suposa traspassar la porta de l’aula, encara que sigui amb el vist i plau de les mestres i la direcció de l’escola. Potser amb més continuïtat del projecte es podrà arribar a vèncer aquest obstacle, tot es veurà!

Col·laboradors:

Direcció
professorat
famílies del centre

Delegació:

Tarragona

Paraules Clau:

Compartir, Actuar, Implicació, Empoderament, Pertànyer, Gaudir

Valors clau:

  • Potenciar el sentit de pertinença de les famílies i dels nens.
  • Remarcar que tothom pot oferir una experiència única i de gran valor.
  • Posar-nos per una estona al costat de les i els mestres i sentir que, generosament, ens acullen.

Materials necessaris:

Molt variats, depenent de l’activitat. Cadascú aporta els materials necessaris.

Necessitats atesses:

Amb aquest projecte es dóna resposta a diferents necessitats:

Una seria la de complementar determinats coneixements de les mestres per part de persones que tinguin experiències, oficis o habilitats diferents. Això ja des d’abans d’aquest projecte es feia quan una mestra convidava un pare per parlar del seu ofici, un avi per explicar la manera de viure antigament, o com ha evolucionat el poble…etc

Una altra necessitat, relacionada amb l’anterior, és la de teixir una xarxa més estable i mes espessa entre tota la comunitat, per fer-nos a tots partícips i conscients del fet educatiu.

Persones necessàries:

Per cada taller individual, la persona que ve a fer el taller, la o el mestre i els alumnes.

Objectius:

Durant el curs 2012-2013 el projecte “construïm escola” va néixer de forma conjunta entre l’escola i l’AMPA amb la voluntat d’estructurar, i a l’hora potenciar, la participació de les famílies en l’horari lectiu que ja s’havia realitzat fins llavors a l’escola de forma puntual. Acordat amb la direcció, la comissió de formació i participació assumia la coordinació del projecte, amb una mare de referència, recollint les propostes de les famílies i encaixant-les amb les necessitats curriculars definides per els/les mestres.

Període d’execució:

15/10/2015 a 14/06/2016

Destinataris:

Alumnes, mestres i famílies

DADES PERSONA DE CONTACTE:

AMPA:
AMPA ESCOLA ROCABRUNA DE PICAMOIXONS

Correu electrònic de contacte:

Back To Top