skip to Main Content

Edició:
2022

AFA que el presenta:
AMPA Escola Ocata

Població:
El Masnou

Modalitat:
Tothom a l’AFA

Breu descripció del projecte:
No vam néixer per viure sols, aïllats de qualsevol contacte amb un altre ésser de la nostra mateixa espècie. Som persones creades per estar en comunitat, connectats (…) Les nostres connexions permeten que els impulsos viatgin des d’emissors cap a receptors. I en aquest anar i venir d’energia, qualsevol tempesta deixarà una marca als altres. Com si fóssim partícules d’aigua en un mar de vida, quan una pedra cau al toll, a tots ens afecta en una mesura o una altra. Podem trobar multitud d’estructures per representar els sistemes de relacions que es donen a l’escola (…) I tots tindran un patró comú: connexions.

Pressupost:
El projecte ha estat realitzat en el marc de la sostenibilitat econòmica. Els fils han estar donats d’una fàbrica i d’una botiga. L’equip humà ha realitzat la feina des de la total gratuïtat i solidaritat. Per això, no hem tingut gairebé cap despesa efectiva, malgrat el valor econòmic del que hem realitzat és molt alt.

Obstacles a vèncer:
Les condicions d’allunyament que hem viscut l’últim any no feien fàcil la realització d’un projecte que tenia com a paraula clau el vincle escola-família. Hem necessitat organitzar tot des de la distància, posen els fils com a objecte de mediació i de contacte entre tots. Hem hagut de posar molt d´amor a (re)connectar amb totes les persones, reprendre lligams, alimentar emocions, enriquir vincles per fer-les més fort.

Col·laboradores:
Direcció, Professorat, Famílies, Infants i joves.

Àrea territorial:
Maresme

Paraules Clau:
Connexió, participació, acció, comunitat, art, poesia, relacions, teixit, bellesa, fils, paraula, humanitat, contacte, retrobament, unió, reprendre, vincles, junts.

Nivell Educatiu:
Infantil i primària

Valors clau:
• Empatia
• Convivència
• Humanitat
• Amor
• Creativitat
• Diàleg
• Cooperació
• Sostenibilitat
• Cohesió

Materials necessaris:
Fils
Teixits
Periodics

Necessitats ateses:
Necessites de reobrir un diàleg escola-família i entre les famílies. Encoratjar les tensions i escurçar el distanciament social. Transformar el mur de confini i de separació entre l’escola i les famílies en un mitjà d’unió i contacte.
Omplir de bellesa l’escola, posar al centre paraules positives, lluitant contra la negativitat i la tristesa que ha causat la pandèmia.

Persones necessàries:
S’hi han implicat moltíssimes persones de tota la comunitat educativa, des de la generositat, la solidaritat i l’amor que ha despertat aquesta acció artística i poètica, que tothom ha vist com a necessària. La coordinació del projecte ha estat a mans de la comissió de millora pedagògica de l’AFA i de la comissió de plàstica de l’escola.

 

Objectius:
• Reprendre lligams necessaris entre escoles i famílies i entre les famílies
• Celebrar el dia de Sant Jordi, donant protagonisme a la paraula poètica
• Omplir d’art i de bellesa el mur de l’escola, transformar-lo i resignificar-lo
• Connectar l’escola al poble, creant una instal·lació en diàleg amb l’espai públic, visitable per tota la comunitat masnovina.
• Generar un clima positiu en un moment tens i complicat per a tots, recordar les paraules necessàries, connectades amb les nostres emocions, reconnectar amb allò “essencial”, allò que ens fa humans, socials, éssers especials.

Període d’execució:
-Data inici període d’execució: 24/03/2021
-Data final període d’execució: 23/04/2021

Destinatàries:
Famílies
Alumnes
Equip Educatiu
Tota la comunitat masnovina (com a públic visitant de la instal·lació)

Més informació:
Descarrega el material annex

Connexions
Back To Top