skip to Main Content

Edició:
2021

AFA que el presenta:
AMPA Escola J.Balta i Elias

Població:
Vilafranca del Penedès

Modalitat:
Transformem la societat

Breu descripció del projecte:

El curs 2019-2020 un grup de famílies amb infants amb Necessitats Educatives Especials es van començar a reunir per a comentar aspectes relacionats amb l’experiència dels seus fills i filles a l’escola. Van detectar que tenien demandes comunes i que calia treballar conjuntament amb l’escola i l’AMPA per aconseguir una educació inclusiva de qualitat.
Aquestes famílies es van posar en contacte amb la Junta de l’AMPA i l’equip directiu de l’escola i vam proposar crear una comissió de treball per treballar la inclusió al Baltà. La proposta va ser rebuda amb els braços oberts.
La Comissió Inclusió es va constituir oficialment a l’Assemblea General de l’AMPA del desembre del 2020, integrant-se dins la Junta de l’AMPA, però el curs 2019-2020 (el curs del confinament), serveix per sentar les bases del projecte, consensuar els objectius i les línies de treball, i establir també un calendari de formacions i dinàmiques de debat sobre un tema tan complex. A partir d’aquí comencem un camí, segurament llarg, possiblement amb esculls a superar, però un camí que farem junts, escola, AMPA i famílies, i que de ben segur que ens portarà cap a un món millor. L’objectiu el tenim clar: arribar a treure l’adjectiu a l’expressió “escola inclusiva”. Treure’l perquè resulti ja redundant, perquè sigui evident que una escola, si no és inclusiva, no és escola.

Pressupost:

(no podem establir un pressupost màxim. Les mancances son moltes i fan falta molts recursos)

Obstacles a vèncer:

La manca de recursos
La poca formació de monitors i, en alguns casos, docents
Els entrebancs administratius i burocràtics
La complexitat del tema

Col·laboradores:

Direcció, Professorat, Famílies

Àrea territorial:

Alt Penedès

Paraules Clau:

Inclusió
Escola inclusiva
Diversitat
Canvi de mirada
Millora social

Nivell Educatiu:

Infantil i Primària

Valors clau:

Fomentar l’educació inclusiva de qualitat
Fer de la lluita per a la inclusió una lluita compartida

Materials necessaris:

Recursos econòmics

Necessitats ateses:

Fomentar l’educació inclusiva de qualitat
Oferir assessorament a les famílies amb infants amb Necessitats Educatives Especials
Crear xarxa per trencar amb el sentiment de soledat de les famílies amb infants amb Necessitats Educatives Especials.

Persones necessàries:

Equip directiu de l’escola
Professorat
Junta de l’AMPA
Equip de monitors i monitores
Personal docent especialitzat

Objectius:

– Treballar i col·laborar amb l’escola per aconseguir una educació inclusiva de qualitat.
– Fer reunions periòdiques per donar suport a les famílies que ho sol·licitin, oferir un espai on es pugui parlar de tot allò que ens preocupa, recollir demandes i expectatives.
– Informar i assessorar sobre temes d’interès social, educatiu i sanitari: beques, certificat de discapacitat (CAD), dictamen d’escolarització, plans d’adaptació individualitzats, centres de teràpies, etc.
– Enfortir el clima inclusiu davant les famílies amb xerrades, cinefòrums i altres activitats.
– Detectar problemàtiques en l’entorn escolar i extraescolar i treballar en equip per intentar resoldre-les. Generar idees i suggeriments per a la millora contínua.
– Recolzar a l’escola en l’adaptació o creació de materials i espais físics al centre que responguin a les diverses necessitats d’estimulació, relaxació, motivació, etc. Repensar aules, pati, menjador, extraescolars…
– Liderar la cerca de recursos administratius, econòmics o subvencions.
– Generar i donar suport a processos de formació especialitzada de l’equip docent en les estratègies educatives amb els alumnes de necessitats educatives especials.
– Pensar alternatives inclusives per a les les activitats més representatives de l’escola, esdeveniments com la Festa Major, el concert de Nadal, la rua de carnaval, la setmana de Sant Jordi, el cros o la festa de final de curs.
– Organitzar tallers i xerrades de professionals externs especialitzats dins l’àmbit de la diversitat funcional per a famílies i professionals de l’escola.
– Organitzar activitats per a recaptar fons.
– Potenciar el canvi de mirada
– Visibilitzar i fomentar la inclusió a tots els nivells de la comunitat educativa del Baltà.

Període d’execució:

Data inici període d’execució: 03/02/2020
Data final període d’execució: 19/06/2020

Destinatàries:

Tota la comunitat educativa del Baltà

Comissió Inclusió
Back To Top