skip to Main Content

Edició:
2021

AFA que el presenta:
AFA Escola 25 de Setembre

Població:
Rubí

Modalitat:
Fem xarxa per la qualitat educativa

Breu descripció del projecte:

Durant el confinament des de l’escola 25 de Setembre es va donar suport virtual als nens i nenes i a les famílies perquè poguessin seguir el curs des de casa.

Vàrem veure des de l’Afa i a través dels delegats de classe, que hi havia bona part de les famílies de l’escola que els hi costava connectar-se a les reunions virtuals, a trobar les feines del bloc de cada classe que és penjaven a la web de l’escola, a instal·lar-se les aplicacions que es feien servir a l’aula i a tindre recursos d’aparells informàtics.

Ens vàrem posar en contacte amb direcció per a poder solucionar aquests temes i vàrem crear una xarxa d’ajuda, de pares i mares voluntàries en cada curs, per donar assessorament a les famílies que els hi costava més tot el que comportava el tema informàtic.

Pressupost:

En l’àmbit de AFA i escola, no hi va haver pressupost econòmic que, ja que es va dotar als alumnes d’ordinadors ja existents i les comunicacions es feien a través dels dispositius dels voluntaris.

Obstacles a vèncer:

Que totes les famílies poguessin tenir dispositius informàtics per connectar-se. El tema de l’idioma, que moltes famílies no entenien el català i s’intentava traduir al castellà per millor entesa les informacions que venien de l’escola i dels tutors i tutores.

Col·laboradores:

Direcció, Professorat, Famílies, Infants i joves

Àrea territorial:

Vallès Occidental

Paraules Clau:

Cooperació, solidaritat, igualtat i voluntat.

Nivell Educatiu:

Infantil i Primària

Valors clau:

-Solidaritzar-se amb les famílies més necessitades.
-Informar per més d’un canal la informació que arribava de l’escola i dels tutors i tutores perquè les famílies poguessin estar al corrent.
-Entendre les diferents necessitats de cada família.

Materials necessaris:

Dispositius informàtics i telèfons amb l’aplicació WhatsApp.

Necessitats ateses:

Suport informàtic a famílies que tenen dificultats perquè els seus fills I filles poguessin seguir les activitats educatives que es proposaven en el confinament.

Persones necessàries:

Direcció, Tutors, delegats i delegades de classe i voluntaris i voluntàries, unes 28 persones.

Objectius:

Que les nenes i nens poguessin seguir el curs a distància i poder fer totes aquelles tasques educatives que és presentaven des de l’escola.

Localitzar a totes les famílies del centre i Acompanyar a l’alumne emocionalment en el procés nou que s’estava vivint d’incertesa.

Període d’execució:

Data inici període d’execució: 01/04/2020
Data final període d’execució: 19/06/2020

Destinatàries:

A totes les famílies del centre educatiu i en especial a les famílies amb dificultats tecnològiques e informàtiques de l’escola.

Cap Infant Desconnectat Durant El Confinament
Back To Top