skip to Main Content

Edició:
2022

AFA que el presenta:
AFA Mare de Déu de Talló

Població:
Bellver de Cerdanya

Modalitat:
Transformem la societat

Breu descripció del projecte:
Des de l’AMPA/AFA de l’escola de Bellver de Cerdanya vam estar treballant, per posar en marxa en el darrer trimestre de curs 2020-2021, un nou projecte de mobilitat que permet treballar la promoció de salut i l’autonomia dels infants : el “bus a peu”. Un servei en que els nens i nenes del poble es troben en diferents espais del municipi (rutes marcades amb parades) per anar amb grup i a peu a l’escola. El bus a peu pretén incentivar als nens/es i famílies a anar a peu a l’escola, un mode de desplaçament no motoritzat, que permet reduir l’ús del cotxe i els conflictes que genera a les entrades i sortides de l’escola, afavorint la mobilitat sostenible. Els infants esdevenen els protagonistes i els principals aliats de la iniciativa fent-los prendre consciència dels problemes ambientals associats a la utilització dels vehicles privats i de la importància de practicar els hàbits saludables. Aquest tipus de projecte és innovador aquí a la Cerdanya, la configuració del territori i la climatologia, han sigut dues barreres quasi infranquejables junt amb certs prejudicis i pors de les famílies.
El mes de juny de 2021 varem implementar un pilot del Bus a Peu per poder identificar tots els punts de millora per consolidar la primera ruta (RUTA 1: PICOT VERD volem a l’escola) i anar obrint altres rutes dins del nostre poble i poder cobrir totes les vies d’accés dels infants a l’escola.
El resultat va ser un èxit per la implicació de les famílies i els 25 infants que van participar (de 140 que hi ha a l’escola), així com de l’escola i altres institucions locals i comarcals.

Pressupost:
Aquesta primera fase res, de cara al curs 2021-2022 s’hi vol implicar l’ajuntament i el Consell Comarcal per la senyalització de la ruta i el monitoratge.

Obstacles a vèncer:
Les grans inèrcies i hàbits que hi ha en els desplaçaments del matí per anar a l’escola, les presses de bon matí, els horaris incompatibles de feina/família, el fred,…

Col·laboradores:
Direcció, Professorat, Famílies, Infants i joves, Entitats locals, Administració pública

Àrea territorial:
Lleida Pirineus

Paraules Clau:
Participació, espai públic, autonomia, camins escolars, medi ambient

Nivell Educatiu:
Infantil i primària

Valors clau:
Aprenentatge i respecte de l’entorn i el medi ambient
Autonomia de l’infant
Interacció social
Augment de l’activitat física versus sedentarisme

Materials necessaris:
Inicialment i provisionalment només els cartells en paper i plastificats que vam fer les famílies directament.

Necessitats ateses:
Nota data final: en actiu (activitat temporal associada a la climatologia pirenaica)
Afavorir l’aprenentatge de l’entorn i l’autonomia de cada infant.
Generar cohesió social entre famílies.
Afavorir la pràctica d’activitat esportiva i lúdica per arribar a l’escola
Millorar la qualitat de vida infantil
Augmentar la seguretat dels vianants per la via pública i els escolars assumeixen responsabilitat ciutadana vers les normes de circulació
Promoure la convivència entre els escolars esdevenint un mitjà per desenvolupar la confiança personal.
Transformar les pautes de mobilitat vers la mobilitat sostenible i la presa de consciència i responsabilitat ambiental mitjançant la reducció de concentracions de vehicles a l’entorn escolar
Amb la posada en marxa d’aquesta iniciativa pretenem promoure diversos valors (consciència social, ambiental, de salut) que ens ajuden en la nostra responsabilitat d’educar els nostres infants com els adults del futur.

Persones necessàries:
Famílies acompanyants

Objectius:
L’objectiu general és propiciar un canvi en les pautes de mobilitat i afavorir una major autonomia dels infants.
Aquest objectiu es desplega en d’altres més específics :
-Sensibilitzar i incentivar a les famílies a reduir l’ús del cotxe. Mostrar els avantatges de la mobilitat sostenible i demostrar que no per agafar el cotxe anirem més ràpid i serà més fàcil.
-Augmentar i valorar l’activitat física en els infants i les famílies.

El nostre objectiu pel proper curs serà d’una banda aconseguir monitoratge per poder fer aquests trajectes durant tots els dies de curs escolar (de 8:30h a 9h) , de moment son famílies voluntàries qui estan fent l’acompanyament i d’altra banda poder tenir les parades de la ruta marcades oficialment (cartells, fites…) així com habilitar algun pas de vianants més per la seguretat del desplaçament.

Període d’execució:
-Data inici període d’execució: 01/06/2021
-Data final període d’execució: 22/06/2021

Destinatàries:
Infants i famílies

Més informació:
Descarrega el material annex.

El Bus A Peu Ceretà, Més Enllà De La Mobilitat Sostenible
Back To Top