skip to Main Content

Edició:
2021

AFA que el presenta:
AFA Escola Cossetània

Població:
Vilanova i la Geltrú

Modalitat:
Fem xarxa per la qualitat educativa

Breu descripció del projecte:

El projecte de biblioteca escolar de l’Escola Cossetània és fruit de la coordinació i treball conjunt entre la Comissió de biblioteca de l’AFA i la Comissió de biblioteca de l’escola.

La biblioteca és un dels pilars de l’escola, ja que d’ella es dona forma i es vesteixen les biblioteques d’aula (dinàmiques i canviants durant el curs segons els interessos i necessitats de l’alumnat i professorat) que s’utilitzen diàriament.

A més a més, tot l’alumnat de l’escola gaudeix d’una sessió de biblioteca setmanal, i cada dia en horari extraescolar (de 16:30 a 17:30) la biblioteca està oberta a tota la comunitat educativa. En aquest horari s’hi fan activitats com l’assessorament a l’alumnat en la realització de les tasques escolars i cerca de materials per al lleure, l’Hora del conte, Club de lectura, Joc de l’enigma, Bibliocinema, etc. La persona encarregada de dinamitzar coordinadament amb l’escola aquest espai està contractada per l’AFA.

La biblioteca ha esdevingut un centre de recursos per a la informació, esdevé un element clau per a l’assoliment de la competència informacional, el foment i el gust per la lectura i l’adquisició d’aprenentatges autònoms.

És un espai d’aprenentatge i de lleure més enllà de les seves parets; un espai alhora físic i virtual present en el dia a dia de la nostra escola, afavorint la transversalitat, la igualtat d’oportunitats i l’accés a la cultura en igualtat de condicions per a tota la comunitat educativa.

Pressupost:

4.300 € (que són les despeses de tenir una persona contractada durant tot el curs, i la dotació econòmica que es destina a adquirir materials nous per al fons, i el material que es fa servir per mantenir-lo en un bon estat).

Obstacles a vèncer:

– Arribar al 100% de les famílies de l’escola, ja que hi ha una part de les famílies que no fan ús d’aquest servei en horari extraescolar.
– Limitacions econòmiques (que condicionen la compra de material i la necessitat de contractar més hores al personal de biblioteca).

Col·laboradors:

Direcció, Professorat, Famílies, Infants i joves, Entitats locals, Administració pública

Àrea territorial:

Garraf

Paraules Clau:

Biblioteca
Lectura
Lliure accés a la informació
Lliure accés a la cultura
Igualtat d’oportunitats
Comunitat educativa
Arrelament a l’entorn

Nivell Educatiu:

Infantil i Primària

Valors clau:

Facilitar informació, eines i recursos per fomentar l’aprenentatge i el lleure, afavorint la transversalitat, la igualtat d’oportunitats i l’accés a la cultura en igualtat de condicions per a tota la comunitat educativa.

Materials necessaris:

– Aula de biblioteca i tot el mobiliari (prestatgeries, taules, cadires, etc).
– Fons de la biblioteca (llibres, revistes, DVDs, mapes, làmines, etc).
– Dispositius electrònics i perifèrics (ordinadors, tauletes, impressora, etc).
– Material fungible i per al manteniment dels fons de la biblioteca (folre, cinta adhesiva, punts de llibre, etc).

Necessitats atesses:

Facilitar informació, eines i recursos per fomentar l’aprenentatge i el lleure, afavorint la transversalitat, la igualtat d’oportunitats i l’accés a la cultura en igualtat de condicions per a tota la comunitat educativa.

Persones necessàries:

Coordinadora de la biblioteca
Persona contractada per l’AFA
Comissió de biblioteca de l’escola
Comissió de biblioteca de l’AFA
Equip docent
Alumnat Famílies

Objectius:

– Treballar amb l’alumnat, el professorat, l’administració del centre i les famílies per complir els objectius del projecte educatiu del centre.
– Fomentar la lectura en tot tipus de formats i suports.
– Fomentar l’expressió i la creativitat.
– Formar en la cerca, anàlisi i tractament de la informació.
– Promoure l’educació de l’oci i del temps lliure.
– Proclamar la idea que la llibertat intel·lectual i l’accés a la informació són indispensables per aconseguir una ciutadania responsable i participativa en una democràcia.
– Compensar les desigualtats facilitant l’accés lliure a la informació i a la cultura.
– Organitzar, difondre i promoure activitats culturals que afavoreixin la preservació, la presa de consciència i la sensibilització cultural i social tant a l’escola com a la ciutat.

Període d’execució:

Data inici període d’execució: 12/09/2019
Data final període d’execució: 05/06/2020

Destinatàries:

El projecte va dirigit a tota la comunitat educativa: especialment a l’alumnat i a les seves famílies, a més a més al professorat i al personal de l’escola (conserge, equip de monitoratge i cuina, personal de neteja, etcètera).

Biblioteca Escolar
Back To Top