skip to Main Content

Edició:
2019

AMPA que el presenta:
AMPA ESCOLA TAQUÍGRAF GARRIGA

Població:
Esparreguera

Modalitat:
Fem xarxa per la qualitat educativa

Breu descripció del projecte:

La COMISSIÓ DE BIBLIOTECA de l’AMPA Escola Taquígraf Garriga d’Esparreguera es va crear fa 3 anys amb un objectiu prioritari: actualitzar la biblioteca de l’escola i posar la lectura i el coneixement en un primer plànol dins de l’Escola.
Any rere any, aquesta comissió ha anat aconseguint les fites que s’ha proposat fins aquest curs 2017-2018 en que, en coordinació amb la Direcció de l’Escola, a la fi, hem aconseguit RESTABLIR EL SERVEI DE PRÉSTEC.
El BIBLIOPATI consisteix en què durant l’estona del pati dels dilluns i dijous els nens i nenes de 1r a 6è poden emportar-se en préstec un llibre a casa o llegir una estona a la biblioteca.
El projecte Bibliopati engloba totes les activitats que l’escola i l’AMPA s’han repartit i que porten a terme de manera continuada i regular per tal que el servei de préstec sigui viable:
– Guardar tots els llibres que es consulten i es retornen durant el Bibliopati.
– Catalogar els llibres (introduir-los al programa ePèrgam)
– Procés físic dels llibres (forrar, posar teixell)
– Esporga (rebutjar els llibres des actualitzats)
– Preparar exposicions
– Demanar pressupost a AMPA i Escola per nous materials

Pressupost:

300 euros

Obstacles a vèncer:

Manca de pressupost per a la compra de llibres nous per part de l’escola
Manca de personal amb hores de dedicació a la biblioteca.
Poc temps de dedicació per part de la comissió de la biblioteca, només una 1 hora i 15 min a la setmana.
Que els alumnes triïn anar a la biblioteca en lloc del pati, ja que costa molt que els nens i nenes tinguin un hàbit lector.

Col·laboradors:

Direcció, Professorat, Famílies, Infants i joves

Delegació:

Baix Llobregat Nord

Paraules Clau:

Biblioteca escolar
Llibres
Bibliopati
Lectura i Cultura
Gust per la lectura
Igualtat d’oportunitats
Competència Informacional

Nivell Educatiu:

Primària

Valors clau:

Lectura com a gaudi
Foment de la lectura i la cultura
Treball en equip
Visió crítica
Inclusió

Materials necessaris:

Ordinador del centre per a catalogar i fer préstecs amb el sistema ePèrgam
Materials fungible per al procés físic del llibres: folre, celo, etiquetes, etc..
Llibres nous
Carro per guardar els llibres retornats

Necessitats atesses:

Aquest projecte de col·laboració entre l’AMPA i l’escola, ha permès obrir la biblioteca als nens i nenes de l’escola durant el pati per a fomentar-los la lectura com a gaudi i no com a obligació.
A més a més, s’estan cobrint totes les funcions de gestió d’una biblioteca escolar, des de l’adquisició de fons, passant per la catalogació i l’ordenació dels seus fons gràcies a la cooperació de mestres i famílies.
I per últim, s’ha pogut obrir el servei de préstec de llibres als nens i nens de l’escola per primera vegada.

Persones necessàries:

Equip directiu. L’equip directiu de l’escola ens ha donat suport i confiança des del primer dia. Hem trobat la seva complicitat en tot el que els hem proposat.
Mestre Responsable de la biblioteca, que és l’encarregada de gestionar els préstecs durant bibliopati i col·laborar amb la biblioteca municipal d’Esparreguera.
Comissió de biblioteca de L’AMPA. Mares que s’encarreguen de catalogar els llibres nous, la catalogació retrospectiva (llibres antics de la biblioteca que no estan a ePèrgam ), el procés físic dels documents (forrar els llibres i posar teixell) i guardar els llibres que es consulten i es retornen durant el bibliopati. Cal destacar que en la comissió hi ha una mare mestra, diplomada en magisteri, i una tècnica bibliotecària diplomada en biblio. doc. i llicenciada en documentació.

Objectius:

1. GESTIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA BIBLIOTECA. Suport setmanal a l’escola catalogant el llibres, classificant-los per edats, fent el procés físic i ordenant els llibres retornats.
2. GUST PER LA LECTURA. Crear un espai en què els nens triïn lliurement les seves lectures, allunyades de les lectures obligatòries del currículum.
3. DESENVOLUPAR UNA COL·LECCIÓ ACTUALITZADA I DE QUALITAT. L’AMPA dona suport econòmic a la biblioteca per a l’actualització de fons. Volem arribar als paràmetres establerts a les Directrius IFLA/UNESCO per a la biblioteca escolar, que diu “almenys un 60% del fons hauria de consistir en recursos d’informació, no novel·lístics ni de ficció, relacionats amb el currículum”. Actualment quedem lluny d’aquests paràmetres. El curs 2017-2018 s’han destinat 300 euros per a la compra de llibres, àlbums il·lustrats, llibres manipulables i còmics per crear una gran varietat de llibres que els nens i nenes difícilment tenen al seu abast en l’àmbit familiar.
4. DONAR IGUALTAT D’OPORTUNITATS. Que tots els nens i nenes de l’escola tinguin accés a la informació, la lectura i la cultura.
5. DONAR SUPORT AL CURRÍCULUM. Els materials de la biblioteca han de ser diversos i han de donar resposta a les necessitats d’informació de mestres i alumnes del centre. Per això és important ser rigorosos en la selecció i coordinar-se amb el claustre.
6. MILLORA DE LA COMPETÈNCIA LECTORA. Millorant la lectura i la comprensió lectora, els nens i nenes tenen un millor rendiment en totes les matèries i en els seus resultats acadèmics. La lectura estimula el creixement intel·lectual, la creativitat i la imaginació Una competència lectora baixa compromet l’èxit escolar i les possibilitats d’aprenentatge al llarg de la vida.

Període d’execució:

01/10/2017 a 01/06/2018

Destinataris:

Alumnat de l’escola de 6 i 12 anys i professorat de l’Escola Taquígraf Garriga.

DADES PERSONA DE CONTACTE:

AMPA:
AMPA ESCOLA TAQUÍGRAF GARRIGA

Correu electrònic de contacte:
{mail}

BIBLIOPATI
Back To Top