skip to Main Content

Edició:
2017

AMPA que el presenta:
AMPA Escola de Maspujols

Població:
Maspujols (Baix Camp)

Modalitat:
Tothom a l’AMPA

Breu descripció del projecte:

L’AMPATITZA’t neix de dues necessitats bàsiques que vam detectar com a AMPA.

La primera era la dispersió de les famílies: Malgrat que l’escola és molt petita (100 alumnes), les famílies provenen de diferents nuclis rurals dispersos pel petit territori: masos, petites urbanitzacions, etc. Això fa que, les que no són de dins del poble de tota la vida, no es coneguin entre elles. Al ser un poble tant petit, les extraescolars es fan fora, i al sortir de l’escola tothom marxa de seguida. Per tant calia una mesura de cohesió i d’implicació de les famílies amb l’escola.

La segona era la manca de recursos econòmics de l’escola: L’escola de Maspujols és una escola molt petita i de recent reobertura, amb uns recursos econòmics molt limitats. La part informàtica era força deficient i les famílies volíem que els alumnes poguessin treballar, almenys, amb alguna pantalla digital, així com també volíem i continua essent el nostre objectiu, potenciar activitats educatives més vivencials dins de les aules. Per això ens calien recursos econòmics.

Emmarcada en aquesta idea d’acostar a les famílies, i de trobar espais d’unió en els quals poder compartir conversa, lleure, activitats, inquietuds, jocs, etc. vam proposar l’activitat: “AMPATITZA’t: divendres berenem a l’escola” amb la intenció que amb el berenar les famílies es quedessin a passar una estona tots plegats, i fer així una mica de comunitat i que els nostres fills i filles veiessin que l’escola és un entorn agradable, on els pares i mares també hi som presents.

Cada divendres una classe és la responsable del berenar. Mares i pares, juntament amb els nens i nenes, han de pensar què volen vendre, fer-ne la compra, la preparació i la venta al sortir de l’escola.

Per altra banda, ocasionalment, l’AMPA realitza activitats que siguin motivadores i educatives pels nens i nenes, i també pels pares i mares, com ara tallers, jocs tradicionals, conta-contes, o d’altres…

Pressupost:

Per iniciar l’activitat només es necessita el cost del primer berenar. La resta de berenars es subvencionen amb els beneficis ja fets. Amb els ingressos fets, l’AMPA va subvencionant activitats i materials. Ingressos: 20 AMPATITZATS DIVENDRES 1341,45

Obstacles a vèncer:

L’obstacle al que ens encaràvem era justament que les famílies estaven disperses i tenien una forma molt individual de moure’s. Així com la manca general de temps per tirar-ho endavant.

Per tant el repte era aconseguir mobilitzar a tothom. D’aquí la idea que cada setmana fos una classe diferent qui se’n cuidés del berenar. Sabem que la manca de temps és la raó i/o excusa principal per no fer les coses, per tant el pes de la feina queda repartit per les diferents classes i només toca a cada família preparar-ho una vegada al trimestre per fill/a. Per altra banda, el reduït nombre d’alumnes per classe (10 de mitjana) pràcticament t’obliga a participar d’una manera o altra: uns pares-mares van a comprar, d’altres preparen, d’altres estan per fer la venta…).

Col·laboradors:

Direcció
professorat
famílies del centre

Delegació:

Tarragona

Paraules Clau:

Ampatitza’t, participació, cohesió, implicació, berenars, trobades, compartir, educació, famílies, tots junts!

Valors clau:

Els valors, com a AMPA, que volem transmetre i treballar amb aquest projecte són els de cohesió social i implicació: treballar tots junts per un mateix objectiu: poder aportar entre totes les famílies aquells materials i activitats que complementen i donen un valor afegit a la formació dels nostres fills-es. Volem que totes les famílies es sentin part de l’escola i part de l’educació dels infants. Volem transmetre que l’educació ha de ser compartida i que l’AMPA i l’escola som tots/es.

Materials necessaris:

Cada divendres els pares i mares de la classe corresponent queden a les 16:00 a l’escola per preparar el berenar, que han anat a comprar anteriorment. Treuen taules, que col.loquen a cadascuna de les dues portes de l’escola. El material que es necessita setmanalment és:

Dues taules grans, dues estovalles, tovallons de paper, sucs i begudes de xocolata, una caixa pels diners.

Quan l’AMPATITZA’t coincideix amb una festa com la Castanyada o Carnaval, a més, es necessiten: una cafetera, dues sandvitxeres, safates per col.locar els entrepans, aigua, gots de plàstic, culleretes, allargo, bosses de la brossa, calefactors, …

A més, l’AMPA realitza la difusió, perla qual cosa cal imprimir els cartells que es pengen a l’entrada de les dues portes de l’escola.

Necessitats atesses:

L’Ampatitza’t dona resposta a les necessitats de:

1) Cohesió de les famílies: necessitàvem crear un espai de trobada de les famílies, on ens poguéssim conèixer i compartir experiències de manera pràctica i fàcil.

2) Implicació de les famílies: calia trobar una manera de fer que els pares i mares col·laboressin i s’impliquessin una mica amb l’Ampa i amb l’escola. Donar una oportunitat de fer-ho que no representés una feina feixuga però que donés motivació per enganxar-los i fer-los sentir partícips i importants.

3) Necessitats econòmiques: necessitàvem recursos per tirar els nostres projectes endavant. Volem arribar allà on l’escola no arriba, i com hem dit potenciar un aprenentatge més vivencial. Amb els recursos obtinguts hem pogut:

 • Abastir l’escola amb dos projectors i dues caixes
 • Fer un taller de plantació d’aromàtiques i pintar pedres decoratives
 • Fer un taller on un ornitòleg ve a l’escola
 • Fer un taller d’Il·lustració per tota l’escola a càrrec de l’Il·lustrador Pere Prats
 • Fer un conte-contes amb l’Agustí Ferrer
 • Fer un concurs literari per Sant Jordi

Persones necessàries:

La Junta de l’AMPA té la funció de liderar el projecte: crear-lo, facilitar-lo, motivar-lo i coordinar-lo.

Des de la Junta s’ha fet difusió i motivació del projecte des de la seva idea inicial fins al final, tant en assemblees de socis, com a través de la web i correu electrònic.

Setmanalment ha coordinat amb la classe corresponent la preparació i la venta del berenar. Hi ha com a mínim un representant de la Junta en cada classe, de p3 fins a 6è, que es responsabilitza de liderar l’organització quan li toca al grup-classe del seu fill/a.
És responsable de la seva informació i difusió a través de: Cartell informatiu penjat a les 2 portes de l’escola, Correu electrònic a totes les famílies, warnapp, whatsapp i pàgina web.

La junta s’encarrega de proporcionar “la caixa” amb el canvi, fer el recompte de beneficis i comunicar-ho a totes les famílies a través del correu electrònic.
Organitza activitats ocasionals per amenitzar els Divendres, com ara conta-contes infantils, jocs tradicionals, etc.

Totes les famílies i nens i nenes de l’escola, que per una banda s’encarreguen de la preparació i venta del berenar i per l’altra en fan la compra cada setmana.

La Direcció i el professorat de l’escola per donar suport al projecte i participar-hi comprant berenar i transmetent les necessitats de l’escola.

Objectius:

 • Cohesionar les famílies
 • Involucrar les famílies amb l’escola
 • Fer participar les famílies amb l’AMPA
 • Recaptar fons per subvencionar necessitats de l’escola
 • Promoure activitats lúdico-educatives tan dins de l’horari lectiu com fora

Període d’execució:

16/10/2015 a 13/05/2016

Destinataris:

Els destinataris finals de l’AMPATITZA’t són tots els alumnes de l’escola, directament i indirectament. De forma directa perquè participen en la compra i venta dels divendres. I indirectament perquè tots els beneficies es destinen a materials i activitats.

DADES PERSONA DE CONTACTE:

AMPA:
AMPA Escola de Maspujols

Back To Top