skip to Main Content

Edició:
2018

AMPA que el presenta:
AMPA Institut Marianao

Població:
Sant Boi de Llobregat

Modalitat:
Fem xarxa per l’Èxit escolar

Breu descripció del projecte:

El projecte està guiat per una dinamitzadora, recolzat per la comunitat educadora del barri on està ubicat el centre, pel l’Institut, per l’Ajuntament i per l’AMPA. L’ AMPA vam fer un llistat d’accions que fem durant l’any i ho vam plasmar en un power point.

Després de fer diferentes reunions, es queda que el Centre ens cedirà 5 minuts abans de la reunió general que es realitza a començament de curs a totes les famílies i on sol haber gran assistència , després cada grup-classe va amb el seu/va tutor/a a la classe de referència i allà es reparteix un full on es demana nom i cognoms de les famílies, telèfon de contacte, qui vol ser delegat/ada de la classe (requisit primordial per a que el Centre i/o lAMPA passi informació a aquests/es i ells/es a les famílies, som centre verd i es realitzen les fotocòpies estrictament imprescindibles) i si es vol col·laborar amb l’AMPA durant l’any de forma esporàdica o fixe o inclús si es vol ser membre de l’AMPA. D’aquí surten moltes famílies que puntualment col·laboren amb l’AMPA i el Centre.

L’ objectiu és tenir un fort vincle entre tota la comunitat educadora. Fem reunions amb els/les col·laboradors/es per explicar les accions que volem fer i les que ells/elles proposen. Fem un grup de Watts per estar en contacte i els passem una fitxa on hi ha dades personals, professionals, lúdiques… que arxivarem en un programa i així poder utilitzar quan les necessitem. LÍnstitut ens ajuda contínuament cedint el centre per a les reunions, reunint-se amb nosaltres… i la dinamitzadora ens va guiant per a una millor posada en marxa del projecte. L’alumnat també pot observar que entre tots/es aconseguim més millores i més cohesió entre tots/es.

Creiem que és un projecte difícil ja que implica la movilització de moltes persones per tal d’aconseguir l’èxit educatiu i nosaltres ho hem dut a terme fins al moment exitosament (tenim un blog de l’AMPA que no teniem i que una col·laboradora és qui la dinamitza, persones s’han ofert per fer cursets a les famílies i a l’alumnat, hem reduit notablement el fer fotocòpies, l’AMPA es pot dedicar a fer més activitats ja que disposa de molta ajuda).

Pressupost:

En un principi cap ja que tots/es els qui formem pat del projecte ho fem altruistament. Més endavant dependrà de les activitats que volem dur a terme un cop aconseguim la implicació de tota la comunitat educativa.

Obstacles a vèncer:

La por per part de les famílies a acostar-se al Centre, por de l’alumnat a que les famílies no col·laborin sinó que hi hagi introspecció, por a la poca col·laboració.

Col·laboradors:

Direcció
professorat
entitats locals
administració pública
famílies del centre
altres

Delegació:

Barcelona Comarques

Paraules Clau:

Participació, espais per a tothom, interacció, implicació de tota la comunitat educativa.

Nivell Educatiu:

Secundària

Valors clau:

– l’altruisme, la col·laboració, la participació

Materials necessaris:

Materials fungibles, Centre on quedar, temps necessari per a fer possible el projecte.

Necessitats atesses:

Necesssitat de cohesió entre les famílies, el Centre, les entitats públiques i l’alumnat per tal d’aconseguir un millor èxit educatiu.

Persones necessàries:

Dinamitzadora, Centre, alumnat, famílies, entitats públiques i AMPA.

Objectius:

Apropar a tota la comunitat educadora. Sabem que a la secundària les famílies són més reticents a anar al centre, a la vegada l’alumnat no vol que les famílies hi vagin ja que “són grans”. Volem crear el vincle que sol haber a la primària.

Període d’execució:

12/09/2016 a 26/06/2017

Destinataris:

Tota la comunitat educativa.

DADES PERSONA DE CONTACTE:

AMPA:
AMPA Institut Marianao

Back To Top