skip to Main Content

Edició:
2017

AMPA que el presenta:
APA EL MIRADOR

Població:
Corbera de llobregat (Baix Llobregat)

Modalitat:
AMPA Solidària

Breu descripció del projecte:

Tot i que la iniciativa va sorgir de la nostra APA, el cert és que es tracta d’un projecte transversal que compta amb la participació de varis actors: l’escola Puig d’Agulles, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, l’empresa 7iTria responsable del servei de cuina, l’entitat Corbera Voluntària i l’APA El Mirador. Cadascuna de les parts participa en una part del projecte, i sense tots ells el projecte no s’hauria fet realitat. Per aquest motiu es va signar un conveni de col·laboració on es van concretar les responsabilitats de cadascú.

En síntesi:
L’empresa responsable de la cuina s’encarrega d’envasar i congelar els excedents alimentaris en monodosis i de complimentar tota la documentació que permet garantir la traçabilitat del producte (etiquetes i albarans).

Els voluntaris de l’entitat Corbera Voluntària s’encarreguen de recollir els aliments i de transportar-los a la seu del Banc d’Aliments municipal. També són responsables de complimentar la documentació que hauran de signar les persones destinatàries i de fer el repartiment cada setmana.

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat és responsable de l’adquisició dels envasos monodosis i de les neveres isotèrmiques. Així mateix, els Serveis Socials municipals són els responsables de determinar les famílies que podran rebre aquests aliments i de fer un seguiment acurat.

Per la nostra banda, des de l’APA El Mirador vam promoure l’inici del projecte i ens vam fer càrrec de l’adquisició d’un nou congelador per a l’escola per tal de poder emmagatzemar els aliments congelats. Així mateix, actuem com a interlocutors entre l’empresa de cuina i l’Ajuntament.

El sistema de funcionament és ben senzill. Diàriament l’equip de cuina de l’escola (personal de 7iTria) s’encarrega de reservar els excedents que han quedat a la cuina i que no han sortit a la línia de menjador (sinó no es podrien aprofitar). Val a dir que l’objectiu principal és que sobri molt poc menjar, però inevitablement sempre hi ha unes racions que queden a cuina.

Aquests excedents s’envasen en uns recipients amb capacitat per a racions individuals, i aquests s’etiqueten. La informació que es fa constar a l’etiqueta i als albarans ha de coincidir (data, tipus de menjar, etc.). Posteriorment, els recipients es desen al congelador.

Un cop a la setmana els voluntaris de l’entitat Corbera Voluntària venen a recollir tots els recipients congelats, i els traslladen al magatzem del Banc d’Aliments. El transport s’ha de fer en un recipient isotèrmic i en poc temps, per no trencar la cadena de fred.

Corbera Voluntària s’encarrega cada setmana de distribuir els aliments del Banc a les famílies que prèviament han informat els Serveis Socials Municipals.

Durant el primer any del projecte, les famílies beneficiàries han estat bàsicament gent gran amb dificultats de mobilitat.

El projecte es va iniciar al novembre de 2015, i va estar funcionant durant tot el curs 2015-2016. Aquest curs 2016-2017 s’ha tornat a reprendre el projecte, ja que l’objectiu és que tingui una continuïtat.

Pressupost:

El cost del projecte també ha estat compartit. L’APA es va fer càrrec de l’adquisició d’un congelador per emmagatzemar els excedents envasats, que va tenir un cost aproximat de 280 euros. Per altra banda, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat s’ha fet càr

Obstacles a vèncer:

El cert és que no hem hagut d’afrontar gaires obstacles ja que les ganes de participar de totes les parts implicades ho va fer tot molt fàcil.

Lògicament al principi es van haver d’ajustar algunes coses de la logísitica de funcionament (horaris de recollida, tipus d’envasos, formats d’etiquetes, etc.), però un cop superada la primera etapa, el projecte va funcionar molt satisfactòriament.

Tot i que el nostre projecte “A l’escola mengem, a l’escola aprofitem” és un projecte modest i de xifres petites, des de l’APA El Mirador l’hem tirat endavant amb molta il·lusió per la bondat dels seus objectius. I un cop més, hem tornat a comprovar com el treball en equip ens ha permès fer realitat un nou projecte a l’escola.

La valoració del primer any d’experiència ha estat molt positiva per a totes les parts, i per això aquest curs l’estem continuant. De fet, l’Ajuntament té com a objectiu reproduir el model a d’altres escoles del municipi.

Som conscients que existeixen algunes experiències similars a d’altres poblacions, tot i que el que destaquem en aquest cas és que la iniciativa va sorgir de les famílies, de la pròpia APA. Esperem que aquesta experiència es pugui repetir en molts més llocs i que aconseguim que els aliments no acabin convertint-se en residus.

Col·laboradors:

Direcció
professorat
entitats locals
administració pública
famílies del centre
altres

Delegació:

Barcelona Comarques

Paraules Clau:

Solidaritat. Sostenibilitat. Lluita contra el malbaratament alimentari. Transversalitat. Cooperació.

Valors clau:

Solidaritat: el fet de poder destinar els excedents de menjar cuinat a famílies que ho necessiten aporta un gran valor al projecte, encara que les quantitats siguin poc importants.

Sensibilització dels alumnes: el coneixement per part dels alumnes del projecte aporta també un valor pedagògic important, ja que reflecteix la necessitat de valorar més el que tenim i de no malbaratar.

Sostenibilitat: la lluita contra el malbaratament alimentari és una de les claus de la política preventiva en la gestió dels residus. Es calcula que un terç dels aliments que es produeixen al món s’acaben llençant, en una part o altra de la cadena alimentària. A més, tenint en compte el context social actual, aquest malbaratament té conseqüències econòmiques, ambientals i socials. El nostre projecte és només un petit gra de sorra en la lluita contra el malbaratament per evitar que el nostre menjar acabi al cubell de les escombraries.

Participació, cooperació i col·laboració: un dels valors més importants del projecte, al nostre entendre, és que ha requerit de la complicitat i del treball en equip de moltes parts diferents, des de l’empresa de cuina que depén de l’APA, fins a tres regidories diferents de l’Ajuntament (Serveis Socials, Medi Ambient i Ensenyament), passant per una entitat sense ànim de lucre. Entre tots, hem estat capaços de posar-nos d’acord per poder tirar endavant aquest projecte novedós, arriscat, però que sens dubte té uns objectius molt valuosos.

Materials necessaris:

  • Congeladors (un està a la cuina de l’escola i l’altre al magatzem central del Banc d’Aliments)
  • Envasos monodosi
  • Neveres de transport isotèrmiques
  • Vehicle (en aquest cas aportat per l’entitat Corbera Voluntària)
  • Documentació (albarans escola/entitat, albarans entitat/beneficiari, etiquetes, etc)

Necessitats atesses:

El projecte cobreix una part de les necessitats socials del municipi, tot i que quantitativament és poc important.

Però sí que és important a nivell simbòlic, ja que demostra que amb la voluntat de tots es pot fer molt.

Persones necessàries:

Com s’ha comentat anteriorment, en aquest projecte hi col·laboren moltes persones, i això precisament és el que el fa més interessant.

Les persones que diàriament estan implicades en el projecte són el personal de cuina i els voluntaris que recullen les racions. Però també cal tenir en compte les persones que faciliten que el projecte funcioni i que fan un seguiment periòdic (voluntaris de l’entitat, personal de l’Ajuntament i personal de l’APA).

Objectius:

El projecte “A l’escola mengem, a l’escola aprofitem” es basa en l’aprofitament dels excedents de menjar que queden a la cuina de l’escola, per tal de destinar-los a les famílies del municipi que més ho necessiten. El projecte té un doble objectiu. D’una banda, reduir el malbaratament alimentari al menjador escolar que fa que diàriament s’acabin llençant aliments com a residus, i de l’altre col·laborar amb les famílies del municipi que es troben en una situació crítica a nivell social, destinant els excedents de la cuina al Banc d’Aliments.

Període d’execució:

01/11/2015 a 21/06/2016

Destinataris:

Els destinataris del projecte són finalment les famílies beneficiàries dels aliments, les quals són seleccionades per part dels Serveis Socials Municipals. Durant el primer curs del projecte, les famílies van ser principalment persones grans amb dificultats.

DADES PERSONA DE CONTACTE:

AMPA:
APA EL MIRADOR

Back To Top