skip to Main Content

Edició:
2017

AMPA que el presenta:
Ampa Corbella; Ampa Granés; AFA Les Aigües; AFA Can Manent; Ampa Mil·lenari

Població:
Cardedeu (Vallès Oriental)

Modalitat:
Fem xarxa per l’Èxit escolar

Breu descripció del projecte:

És un conjunt molt extens d’activitats que es poden classificar en dues vessants:

MILLORAR L’ESPAI PÚBLIC: recollir informació sobre les necessitats dels infants en relació a l’espai públic i traslladar-les a l’Ajuntament, Policia Local, participar del Consell de Medi Ambient, etc. Hem fet tallers on els infants traçaven en un mapa el seu recorregut a l’escola amb un color diferent segons el seu mode de transport, hem passat enquestes a les famílies de les escoles… Tota aquesta informació s’ha tingut en compte en el disseny de les polítiques de l’Ajuntament i s’han modificat infraestructures: s’ha peatonalitzat espais propers a les escoles, s’ha ampliat la xarxa de carrils bicicleta…

SENSIBILITZAR: sensibilitzar les famílies i els veïns sobre els nombrosos avantatges de la mobilitat sostenible i del respecte que necessiten els usuaris més vulnerables: hem editat materials de difusió, hem fet tallers participatius: taller per posar a punt les bicicletes, per fer banderins que visibilitzin les bicis…, i mantenim un blog i presència a les xarxes socials, però sobretot via boca-orella anem difonent els avantatges d’anar en bici i a peu.

Pressupost:

1.500 € material de difusió 500 € material per fer tallers. El material de difusió ha estat subvencionat per l’Ajuntament de Cardedeu i el dels tallers ha estat proporcionat per les AMPA (Aquest és el pressupost gastat durant el 2016)

Obstacles a vèncer:

Les grans inèrcies que hi ha en el tema de la mobilitat, la creença que l’educació s’acaba dins l’escola i que les Ampes no tenim res a dir portes enfora, la dificultat en coordinar les agendes de persones de 5 Ampes diferents, i la dificultat de promoure des del voluntariat canvis que perdurin en el temps.

Col·laboradors:

Direcció
professorat
entitats locals
administració pública
famílies del centre

Delegació:

Barcelona Comarques

Paraules Clau:

participació, espai públic, autonomia, camins escolars, xarxa d’Ampes, medi ambient.

Valors clau:

Reivindiquem l’autonomia dels infants en l’espai públic inspirant-nos en la ciutat dels infants, de Francesco Tonucci, i reivindiquem que l’educació no s’acaba dins l’escola sinó que totes les entitats i veïns de Cardedeu hi estan involucrats, i reivindiquem que un espai públic adequat per als infants és adequat també per a d’altres col·lectius vulnerables i genera cohesió social. I reivindiquem que de retruc així aconseguim també un espai públic més saludable i respectuós amb el medi ambient.

Materials necessaris:

Cartells, tríptics i adhesius de difusió, material per fer banderins de bicicletes, mapes de Cardedeu gegants, tríptics informatius, adhesius,…. Tots els materials editats són de creació pròpia aprofitant el talent local!

Necessitats atesses:

En una trobada amb el Consell dels Infants de Cardedeu, els participants ens van assenyalar clarament que volien anar en bicicleta i a peu a l’escola i en molts casos no se’ls permetia per la por al trànsit. La nostra comissió vol donar resposta a aquesta demanda i a la necessitat que tenen els infants de poder desplaçar-se autònomament per anar adquirint responsabilitats i aprendre a assumir els riscos progressivament.

Persones necessàries:

El projecte ha estat engegat per una comissió formada per 2-3 membres molt actius de cada Ampa, o sigui unes 10-15 persones, i en cada activitat han col·laborat moltíssimes més persones de les Ampes i de Cardedeu en general: mecànics voluntaris per posar a punt bicicletes, persones que han cosit banderins, persones que han recollit signatures del nostre manifest… han sorgit mans de tot arreu!

Objectius:

Fa un parell de generacions els infants de Cardedeu eren molt autònoms en els seus desplaçaments de casa a l’escola, i el nostre objectiu és intentar retornar-los el màxim d’autonomia, ja que pensem que és molt important educativament.

Volem fer segurs els camins escolars (i anar-ho ampliant a tot Cardedeu) reclamant millores en l’espai públic i fent tallers i campanyes de sensibilització.

I com a objectiu secundari (però no menys important!) creem cohesió per aconseguir el màxim de forces, i per això la nostra comissió és interescolar, formada per les Ampes de les 5 escoles de primària, i col·laborant també amb altres entitats locals com: el Consell dels Infants de Cardedeu, comerciants, Cardedeu Vital, Museu, Centre d’Atenció Primària, Ajuntament, Policia Local… ja que tothom s’hi ha abocat!

Període d’execució:

21/06/2016 a 10/09/2016

Destinataris:

Ens enfoquem en els infants en edat escolar de Cardedeu, tenint present que les millores són per tothom i que l’espai públic és compartit.

DADES PERSONA DE CONTACTE:

AMPA:
Ampa Corbella; Ampa Granés; AFA Les Aigües; AFA Can Manent; Ampa Mil·lenari

A CARDEDEU EN BICI I A PEU (Activitats De La Comissió De Mobilitat Interescolar)
Back To Top