skip to Main Content

Presentació

Els premis aFFaC son uns guardons consolidats amb els quals es vol reconèixer les accions educatives i participatives de les AFA associades, amb la intenció d’incentivar-les i permetre l’intercanvi d’experiències.

El motiu d’aquest certamen és la certesa que, en moltes associacions, s’estan duent a terme experiències molt valuoses que poden servir de model per a altres AFA. Tots aquests projectes, molt diversos, comparteixen un tret característic: fomenten l’educació pública, de qualitat, equitativa, inclusiva, gratuïta, democràtica, intercultural, feminista i ambientalment sostenible.

Per aquest motiu, es podran premiar accions que hagin engegat les AFA o els centres, ja sigui individualment, amb la col·laboració d’entitats externes o un conjunt d’AFA, sempre que els seus objectius s’adrecin a una millora en les relacions entre la comunitat educativa, l’educació en els valors, la dinamització de les AFA, la participació de les famílies o qualsevol altre objectiu que pugui ser considerat d’interès.

Nominacions i premis

5 nominacions de les quals s’atorgaran 3 premis per a cada categoria*:

1r premi dotat amb un guardó de reconeixement i 500€

2n premi dotat amb un diploma de reconeixement i 400€

3r premi dotat amb un diploma de reconeixement i 300€

* Els dos restants no premiats seran reconeguts
amb una dotació econòmica de 100€ i amb un diploma de reconeixement.

Categories

Els premis es divideixen en tres categories diferenciades:

PREMI “TOTHOM A L’AFA”

Es valoraran de manera especial projectes que fomentin la participació de totes les famílies del centre educatiu, en favor d’una educació intercultural, inclusiva i democràtica. Exemples: trobades virtuals de famílies, activitats culturals fetes per qualsevol via, dinàmiques que facin visible la diversitat de les AFA, plans d’acollida, iniciatives que projectin l’AFA com entitat dins la localitat.

PREMI “TRANSFORMEM LA SOCIETAT”

Es valoraran projectes que, de manera especial, incideixin a transformar la societat. Exemples: projectes d’economia social i solidària, que treballin per la igualtat de gènere, pel col·lectiu LGTBIQ+, que fomentin el feminisme, la sostenibilitat ambiental i l’educació pública de qualitat, equitativa i inclusiva.

PREMI “FEM XARXA PER LA QUALITAT EDUCATIVA”

Es valoraran de manera especial projectes que demostrin que el treball en xarxa ha repercutit en l’increment de la qualitat educativa. Exemples: projectes de col·laboració amb entitats de la localitat, activitats que utilitzin el capital cultural de les famílies per a reforçar el projecte educatiu del centre, dinàmiques impulsades per a reforçar el vincle dels infants amb el centre educatiu.

Jurat

El jurat esta format per:

2 membres de la Junta General de l’aFFaC

2 persones vinculades al món associatiu i educatiu de reconegut prestigi escollides per l’aFFaC

Membre d’AFA guanyadora en l’edició anterior (2022)

Secretaria

Acte de lliurament

Recorda que aquest any l’acte de lliurament serà el 20 de maig de 2023 a la ciutat de Tarragona.

Back To Top